Враца, България

Събития за месец ноември 2017

Innovate 2017 Conference and International Brokerage Event

Онлайн платформа EN

Място

Бирмингам, Великобритания

Период

08 ноември – 09 ноември 2017

Краен срок

03 ноември 2017

Сектори

ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Други индустриални технологии; Съхранение на енергия и транспортиране; Други енергийни теми; Е-здраве; Селско стопанство; Технологии за хранителната индустрия.

     

 

 

Reenergy Brokerage event RENEXPO BIH 2017 at International Trade Fair and Conferences on Renewables, Energy Efficiency, Environmental protection and Water Management "RENEXPO® BiH 2017", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Онлайн платформа EN

Място

Сараево, Босна и Херцеговина

Период

09 ноември – 09 ноември 2017

Краен срок

31 октомври 2017

Сектори

Производство на енергия, пренос и конверсия; ВЕИ; Геотермална енергия; Фотоволтаици; Соларна и термална енергия; Солидна биомаса; Вятърна енергия; Енергия от отпадни води.

     

 

 

Horizon 2020 Brokerage Event Riga

Онлайн платформа EN

Място

Рига, Латвия

Период

09 ноември – 09 ноември 2017

Краен срок

03 ноември 2017

Сектори

Електроника, ИКТ и Телеком.

     

 

 

SME Vision2020 Brokerage Event

Онлайн платформа EN

Място

Скопие, Македония

Период

09 ноември – 10 ноември 2017

Краен срок

05 ноември 2017

Сектори

Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство; Енергия; Физически и точни науки; Селскостопанска индустрия; Измерване и стандарти; Защита и опазване на околната среда.

     

 

 

Matchmaking at Changing the Picture 2017 technology conference

Онлайн платформа EN

Място

Потсдам, Германия

Период

09 ноември – 09 ноември 2017

Краен срок

05 ноември 2017

Сектори

Приложения; Визуализация и виртуална реалност; Обработка на данни и анализ; Съхранение на данни.

     

 

 

Aviation 2017

Онлайн платформа EN

Място

Линц, Австрия

Период

09 ноември – 09 ноември 2017

Краен срок

03 ноември 2017

Сектори

Производство на самолети; Самолетни двигатели; Системи за безопасност по време на полет; Въздушни операции; Самолетни системи; Оборудване за кабини и мебелировка; Оборудване и електроника за самолети; Тестово оборудване.

     

 

 

Healthcare brokerage event Medica 2017

Онлайн платформа EN

Място

Дюселдорф, Германия

Период

14 ноември – 16 ноември 2017

Краен срок

02 ноември 2017

Сектори

Медицина и човешко здраве; Е-здраве.

     

 

 

Smart City Expo 2017 brokerage event

Онлайн платформа EN

Място

Барселона, Испания

Период

14 ноември – 16 ноември 2017

Краен срок

30 октомври 2017

Сектори

Обработка на информация; ИТ и телематични приложения; Телекомуникация и мрежи; Строителни технологии; Трафик и мобилност; ВЕИ; Замърсяване на околната среда; Измерване и засичане на замърсяване;Управление на отпадъците; Управление на води.

     

 

 

Subcontractor Connect

Онлайн платформа EN

Място

Йоншьопинг, Швеция

Период

14 ноември – 15 ноември 2017

Краен срок

10 ноември 2017

Сектори

Индустриално производство; Строителни технологии; Технологии за материали.

     

 

 

 

EEN Matchmaking Event at Luxembourg Internet Days 2017

Онлайн платформа EN

Място

Люксембург, Люксембург

Период

14 ноември – 15 ноември 2017

Краен срок

13 ноември 2017

Сектори

Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи.

     

 

 

CEE Automotive Supply Chain 2017

Онлайн платформа EN

Място

Жилина, Словакия

Период

14 ноември – 15 ноември 2017

Краен срок

08 ноември 2017

Сектори

Индустриално производство, материали и транспорт; Пътен транспорт.

     

 

 

formnext 2017 Matchmaking Event for Additive Manufacturing

Онлайн платформа EN

Място

Франкфурт ам Майн, Германия

Период

15 ноември – 15 ноември 2017

Краен срок

12 ноември 2017

Сектори

Електроника и микроелектроника; Дизайн и моделиране; Строителни технологии; Инструменти за измерване; Технологии за материали.

     

 

European Summit of Industrial Biotechnology

Онлайн платформа EN

Място

Грац, Австрия

Период

15 ноември – 15 ноември 2017

Краен срок

13 ноември 2017

Сектори

Индустриална био-технология; Биохимия; Протеинов инженеринг и ферментация; Микробиология; Био-информатика.

     

 

 

Precision Fair Brokerage Event 2017

Онлайн платформа EN

Място

Велдховен, Холандия

Период

15 ноември – 16 ноември 2017

Краен срок

13 ноември 2017

Сектори

Високо технологични инструменти; Пиезо-технологии; Фотоника и оптика; Калибриране; Засичане на движение; Машини, системи, модули и компоненти.

     

 

 

CELSIUS Summit matchmaking 2017

Онлайн платформа EN

Място

Готенборг, Швеция

Период

27 ноември – 27 ноември 2017

Краен срок

13 ноември 2017

Сектори

Производство на енергия, пренос и конверсия; Възобновяеми източници на енергия; Енергийна ефективност.

     

 

 

SPACE week in Rome - brokerage event

Онлайн платформа EN

Място

Рим, Италия

Период

21 ноември – 22 ноември 2017

Краен срок

03 ноември 2017

Сектори

Географски информационни системи; Мобилни комуникации; Сателитни технологии, позициониране и комуникация чрез GPS; Сателитни навигационни системи; Изследване на космоса; Природни бедствия.

     

 

 

Brokerage event on Milipol leading event for homeland security

Онлайн платформа EN

Място

Париж, Франция

Период

21 ноември – 24 ноември 2017

Краен срок

16 ноември 2017

Сектори

Електроника, ИТ и Телеком; Защита на данни, съхранение, криптиране и сигурност; Мрежови технологии и сигурност; Планиране и сигурност; Защита от радиация; Защита от интоксикация;

     

 

 

International Industrial Bridge 2017 Brokerage Event

Онлайн платформа EN

Място

Шчечин, Полша

Период

23 ноември – 23 ноември 2017

Краен срок

12 ноември 2017

Сектори

Приложения за транспорт и логистика; Метал, стомана; Метали и сплави; Логистика; Морска околна среда.

     

 

 

Wind Energy Match 2017

Онлайн платформа EN

Място

Амстердам, Холандия

Период

28 ноември – 30 ноември 2017

Краен срок

21 ноември 2017

Сектори

Вятърна енергия.

     

 

 

International Machinery and Plant Engineering Forum 2017

Онлайн платформа EN

Място

Виена, Австрия

Период

28 ноември – 28 ноември 2017

Краен срок

26 ноември 2017

Сектори

Дизайн, моделиране и прототипи; Индустриално производство; Технологии за материали; Инженеринг на апарати; Минни технологии.

     

 

 

 

Brokerage event during Trustech 2017, global event dedicated to trust-based technologies

Онлайн платформа EN

Място

Кан, Франция

Период

28 ноември – 30 ноември 2017

Краен срок

20 ноември 2017

Сектори

Производство и персонализиране на оборудване; Оборудване за изпитване и системи за сертифициране; Интегрални схеми; Електронни компоненти и сензори; Интегриране на системи и управление на бази от данни.

     

 

 

e-mobility B2B and conference

Онлайн платформа EN

Място

Магдебург – Барлебен, Германия

Период

30 ноември – 30 ноември 2017

Краен срок

26 ноември 2017

Сектори

Приложения за транспорт и логистика; Верига на доставки; Инженеринг; Съхранение на енергия и батерии; Горива и технологии за двигатели; Зелено производство и зелени технологии.

     

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017

 

 

Brokerage event at Moldova Eco-Energetica

Онлайн платформа EN

Място

Кишинев, Република Молдова

Период

07 декември – 07 декември 2017

Краен срок

30 ноември 2017

Сектори

Възобновяеми източници на енергия; Енергийна ефективност; Други енергийни теми; Алтернативна енергия; Друга енергия.

     

 

 

 

Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event

Онлайн платформа EN

Място

Париж, Франция

Период

13 декември – 13 декември 2017

Краен срок

24 ноември 2017

Сектори

Електроника, ИТ и Телеком; Обработка на информация и системи; ИТ и Информатика; ИТ и телематични приложения; е-Правителство; Телекомуникации и мрежи; Компютърен софтуер; Системен софтуер; Бизнес и офис софтуер; Банков и финансов софтуер; Експертни системи; Софтуерни услуги.

     

 

 

Business Meet & Match during AgriFoodTech 13-14 December (NL)

Онлайн платформа EN

Място

Хертогенбос, Холандия

Период

13 декември – 14 декември 2017

Краен срок

12 декември 2017

Сектори

Голям обем данни и ИТ; Изпитване и качество; Опаковане; Дизайн на храни; Сателитни технологии/Позициониране и комуникация чрез GPS; Прецизно селско стопанство; Качество и безопасност на храните; Селско стопанство, Горско стопанство, Рибно стопанство и отнасящи се към тях продукти.

     

 

Information Day on the Horizon 2020 "Smart, Green and Integrated Transport": ETNA 2020

Онлайн платформа EN

Място

Брюксел, Белгия

Период

13 декември – 13 декември 2017

Краен срок

04 ноември 2017

Сектори

Дизайн и моделиране; Прототипи; Транспортни инфраструктури; Въздушен транспорт; Сухоземен транспорт; Интермодален транспорт; Воден транспорт, Железопътен транспорт; Инженеринг на трафика; Системи за доставки.

     

 

Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event

Онлайн платформа EN

Място

Париж, Франция

Период

13 декември – 13 декември 2017

Краен срок

24 ноември 2017

Сектори

Купувачи търсещи иновативни дигитални решения в следните сектори:

За организации

Промяна на работния процес, Адаптация на икономически модел, Нови стилове на управление, Разработване на практики;

За човешки ресурси

Публикации на обяви за работа; Предварителен подбор на кандидати; Управление на екип; Разработване на умения.

 

За Маркетинг и Комуникация

Разработване на дигитална стратегия; Видимост в интернет; Присъствие в социална мрежа и управление; Прилагане на нови инструменти – видео.

 

За логистика

Планиране на работния процес; Управление на складове и продажби; Подобряване на проследяемостта при доставки.

     

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

 

B2B Matchmaking Event at CES 2018

Онлайн платформа EN

Място

Лас Вегас, САЩ

Период

07 януари – 11 януари 2018

Краен срок

06 януари 2018

Сектори

Космически технологии; Автоматизация и роботика; Електроника и микроелектроника; Обработка на информация и информационни системи; Телекомуникации.

     

 

 

Crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event

Онлайн платформа EN

Място

Анже, Франция

Период

17 януари – 17 януари 2018

Краен срок

09 януари 2018

Сектори

Цветарство; Отглеждане на плодове и зеленчуци; Семена и посадъчен материал; Доставчици на селскостопанска продукция; Селскостопански машини; Дигитални услуги за селското стопанство; Биоконтрол и др.

     

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

 

International B2B meetings at R+T 2018 in Stuttgart

Онлайн платформа EN

Място

Щутгарт, Германия

Период

01 март – 02 март 2018

Краен срок

27 февруари 2018

Сектори

Ролетни щори и аксесоари; Прозорци и аксесоари за прозорци; Външни щори; Вътрешна защита от слънце; Врати и порти; Грилове и огради; Технически текстил и текстилни конструкции.

     

 

Biogaz Europe 2018: International Business Meetings

Онлайн платформа EN

Място

Нант, Франция

Период

07 февруари – 08 февруари 2018

Краен срок

02 февруари 2018

Сектори

Технологии за пещи и бойлер; Микро-генерация и свързване на мрежи; Генератори, електрически двигатели и преобразуватели на енергия; Умни мрежи; Солидна биомаса; Отпадъци към енергия; Биогаз и анаеробно разлагане.

     

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018

 

 

Ecobuild Matchmaking 2018

Онлайн платформа EN

 

Място

Щутгарт, Германия

 

Период

07 март – 07 март 2018

 

Краен срок

02 март 2018

 

Сектори

Строителни технологии; Технологии за материалите; Строителство и строителни продукти.

 

 

   
           

 

 

 

IMM Industry 4.0 at MachTech&Innotech 2018 - B2B and Open Innovation Challenge

Онлайн платформа EN

 

Място

София, България

 

Период

28 март – 28 март 2018

 

Краен срок

20 март 2018

 

Сектори

Автоматизация, системи за управление на роботиката; Цифрови системи; 3D печат; Електронно инженерство; Интернет технологии / комуникация; Обработка (струговане, пробиване, формоване, рендосване, рязане); Автоматизация на процеси; Метали и сплави

 

 

   
           

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018

 

Technology & Business Cooperation Days at HANNOVER MESSE 2018

Онлайн платформа EN

Място

Хановер, Германия

Период

24 април – 26 април 2018

Краен срок

09 април 2018

Сектори

Обработка на информация и системи; ИТ и телематични приложения; Индустриално производство; Технологии за материалите; Енергийна ефективност; Инструменти за измерване; Електронни системи за измерване; Стандарти.

     

 

LAVAL VIRTUAL Rendez-vous Business: meetings in virtual and augmented reality

Онлайн платформа EN

Място

Лавал, Франция

Период

04 април – 05 април 2018

Краен срок

28 март 2018

Сектори

Симулация; Потребителски интерфейс; Умни приложения; Приложения за здравеопазването; Приложения за туризма; Приложения за транспорт и логистика; Визуализация и виртуална реалност; Образование и обучение.

     

 

 

6th Biopesticide matchmaking event

Онлайн платформа EN

Място

Лондон, Великобритания

Период

12 април – 12 април 2018

Краен срок

09 април 2018

Сектори

Биоконтрол; Производство на зърнени култури; Пестициди; Прецизно селско стопанство; Микро и нано-технологии за селското стопанство; Биотретиране/Компостиране и Биоконверсия.

     

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018

 

EEN Brokerage Event at ICT Spring 2018

Онлайн платформа EN

Място

Люксембург, Люксембург

Период

15 май – 16 май 2018

Краен срок

14 май 2018

Сектори

Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи.