Враца, България

Проучване във връзка с консултацията относно средата за обслужване на едно гише за митниците - краен срок - 16 януари 2019

Целта на консултацията e да се събере информация относно мненията на предприятия, физически лица и други заинтересовани страни относно формалностите във връзка с движението на стоки през границите на ЕС. Тя е част от проучване на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия, което има за цел да предостави данни за евентуална нова инициатива за разработване на интегрирана и съгласувана електронна среда за обслужване на едно гише за митниците.

„Обслужването на едно гише“ дава възможност на страните, които участват в търговията и транспорта, да подават стандартизирана информация и документи в една единствена входна точка с цел да бъдат изпълнени всички нормативни изисквания по отношение на вноса, износа и транзита. За повече информация относно инициативата за обслужване на едно гише вж. уебсайта на Европейската комисия, посветен на митниците, тук.

По-специално консултацията е насочена към процедурите, свързани с нормативните изисквания на митническите и други органи (органи в областта на здравеопазването, селското стопанство, околната среда, рибарството и други), които трябва да бъдат изпълнени с цел оформяне на стоките, които преминават през границите на ЕС. В проучването са включени няколко въпроса относно Вашите мнения във връзка с настоящата ситуация, приоритетите и очакванията за бъдещи промени, както и няколко профилиращи въпроса, с които се цели изграждане на представа относно това кои сте Вие.

След приключване на консултацията резултатите ще бъдат използвани за подготвителната работа, насочена към евентуална бъдеща инициатива за среда на ЕС за обслужване на едно гише за митниците. Важно е да се отбележи, че всяка една инициатива би била обект на одобрение от страна на новата Комисия. Обобщение на отговорите във връзка с настоящата консултация ще бъде публикувано на уебсайта на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Комисията след изтичането на срока за консултация.

Краен срок за изпращане на попълнени анкети - 16.01.2019 г.

Попълнената анкета можете да изпратите на: een@chambersz.com

Анкетата можете да свалите тук