Враца, България

Проучване на въздействието на общото законодателство в областта на храните (Регламент (ЕС) 178/2002)

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни свързана с Проучване на въздействието на общото законодателство в областта на храните (Регламент (ЕС) 178/2002)

Подробно описание и самата анкета можете да намерите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 28.05.2015 г. на електронен адрес: een@een.bg