Враца, България

Проект PRISM

Проект: PRISM (Promoting Innovative Solutions for SMEs in Building Sectors)
EEN/SPA/10/SMESENV/283469

Продължителност: 24 месеца /13.12.2011-12.12.2013/

Обща стойност на проекта: 782 404,00 евро

Водещ партньор: The European Information Service Centre ( EISC LTD) – Southampton, UK

Партньори:

Swerea Swecast AB – Enterprise Europe – Sweden

Estonian Chamber of Commerce and Industry – Enterprise Europe – Estonia

Latvian Technological Center – Enterprise Europe Latvia

Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Craft – Enterprise Europe – Lithuania

Lithuanian Innovation Centre – Enterprise Europe – Lithuania

Institute for Mechanised Construction and Rock Mining – Enterprise Europe – Poland

Chamber of Commerce and Industry Vratsa – Enterprise Europe – Bulgaria

Kocaeli ABIGEM – Enterprise Europe – Turkey

Dublin Chamber of Commerce – Enterprise Europe – Ireland

Innovation Center Iceland – Enterprise Europe – Iceland

 

Основна цел:

Проектът има за цел да подпомогне предприятията в развиването и усъвършенстването на идеите за околната среда, да приемат системи за управление на околната среда и по този начин да бъдат по-конкурентоспособни в Европа.

Дейности по проекта:

- Доклад за състоянието на околната среда в областта на строителния сектор в 10 европейски страни.

- Организация на шест безплатни семинара за това как да се разработи система за управление на околната среда за вашата компания ( ще разгледаме развитието на околната среда, както и следните сертификати: EMAS, ISO 14001).

- Организация на много безплатни семинари за обществени поръчки, за да ви помогнем да предлагате продуктите си в публичния сектор.

- Разработване на европейска мрежа за подкрепа, която да отговоря на вашите въпроси, както и списък на доставчици на услуги за опазване на околната среда, които ще ви помогнат да се развивате.

 

Уебсайт на проекта: http://prismenvironment.eu/

Повече информация за проекта:

Търговско – Промишлена палата Враца

Тел. 660271, 660273

e-mail: cci-vr@online.bg

Илиана Филипова, Светлана Борисова