Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Проект Net4Biz

Net4Biz е проект, финансиран от ЕС (програма “Specific Actions - Matchmaking events”), имащ за цел да подпомогне интернационализацията и навлизането на нови пазари на МСП. Проектът се изпълнява от 11 организации в подкрепа на бизнеса от 11 страни, сред които е и ТПП Враца. Това става на базата на методология на бизнес кооперирането, основана на 3 основни стъпки: оказване на подкрепа на фирмите преди, по време и след двустранните бизнес срещи.

Основните дейности по проекта се състоят от организирането на двустранни бизнес срещи между фирми от различни страни, в рамките на три големи международни изложения. Това значително улеснява търсещите и предлагащите в едни изключително иновативни сектори, свързани с нови технологии, изследвания в областта на околната среда, предизвикателства и редуциране на замърсяванията в строителния сектор.

Двустранните бизнес срещи ще се състоят по време на следните изложения:

EWEC 2010 във Варшава - вятърна енергия

Покана и информация за участие

Брошура

Програма

Устойчиво строителство 2010 във Вастерос, Швеция

Покана, програма и информация за участие

Брошура

ECOFIRA 2011 във Валенсия

международно изложение, свързано с води, почви, въздух, отпадни продукти, услуги и технологии.

Покана, програма и информация за участие

Брошура

 

MALTA B2B 2011 - Сейнт Джулиан, Малта

Двустранни бизнес срещи в следните области: възобновяема енергия; околна среда; хранително-вкусова промишленост; компютри и технологии; услуги, свързани с обучение; аудио-визуални и креативни индустрии

Покана и информация за участие

Програма

Двустранните бизнес срещи ще засегнат секторите: технологии, свързани с околната среда; вятърна енергия и възобновяеми енергийни източници; устойчиво строителство и рециклиране.

ИНТЕРНЕТ ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ

Виртуални двустранни бизнес срещи, свързани със секторите енергия, околна среда, устойчиво строителство, управление на отпадни продукти

Покана и информация за участие

 

В рамките на проекта ще се организира и едно виртуално интернет изложение. Това ще е един иновативен подход за проследяване на резултатите от трите международни търговски изложения.
Допълнителни дейности
Като допълнение към двустранните бизнес срещи, проектът Net4Biz предвижда и серия от дейности и семинари, които да повишат осведомеността на фирмите относно международните възможности за бизнес коопериране и дългосрочните търговски взаимоотношения с чуждестранни компании.

Управлението на проекта Net4Biz се осъществява от международен консорциум от 11 организации, сред които е и Търговско-промишлена палата - Враца. Координатор на проекта е шведската организация Europa Institutet.

Повече информация за записаните за участие фирми и самите събития може да намерите на интернет сайта на проекта: www.net4biz.se

ВЪПРОСНИК ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ