Враца, България

Проект EUP4SME

ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА МСП"

Основната цел на проекта „Европейски политики за МСП” е да улесни Европейската комисия при провеждането на консултации с МСП в страните членки и кандидатки за членство в ЕС, за да се включи тяхното мнение в процеса на създаване на политики, като по този начин се осигури директният ангажимент на МСП.

Това е първият национален проект на българската мрежа на Enterprise Europe Network, поради което той има изключителна важност и служи като мост между Европейския съюз и фирмите.

В рамките на проекта всеки от 10-те български партньора ще организира 3 панела в 3 специфични области на политики. Всеки панел ще включва между 5 и 10 фирми от браншове на индустрията, които са засегнати от съответното ново законодателство на съюза.

Всяка от фирмите участнички ще бъде запозната с предвижданите нови промени и ще попълни оценителен въпросник, където ще изложи своето мнение. За разясняване на спецификите за всяка от трите области ще бъдат поканени експерти, които да помогнат на фирмите да се запознаят с новите промени.

Предвижда се организирането и на три работни срещи, по една за всеки от панелите, в която ще участват експертът в съответната област и избраните МСП, и на която фирмите ще обменят мнение и опит в съответната сфера и ще дискутират въпросниците.