Враца, България

Проект BE2WEEN

BE2WEEN - Bridging Enterprises To Empower Environmental and Energy Networks -е инициатива, финансирана от програмата “Specific Actions - Matchmaking events”

Продължителност: 24 месеца

Обща стойност на проекта: 926 295 евро

Водеща организация: Специализирана агенция на Търговската палата във Флоренция, Италия (Promofirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze)

Партньори: Търговско-промишлена палата - Враца и още 13 организации от Италия, Гърция, Дания, Германия, Унгария, Латвия, Израел, Полша и Испания

Основна цел: развитие на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и партньорства между компании от европейски страни. Нейната цел е да популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от Enterprises Europe Network, за да се улеснят бизнес споразуменията, технологичните и изследователските споразумения, чрез имплементирането на двустранни срещи - фокусирани върху околната среда, обработването на води, рециклиране, управление на отпадъците и възобновяеми енергийни източници.

Основни дейности: Дейностите по проекта включват участието на фирми в двустранни бизнес срещи в рамките на 3 специализирани изложения с цел намиране на международни партньори и навлизане на нови пазари. Срещите се осъществяват по предварителна регистрация и изработен график. Международните изложения в рамките на проекта са:

SMAGUA 2010
Покана и информация за събитието
Резултат

RWM 2010
Покана и информация за събитието

Резултат

ENERTEC/TERRATECT 2011
Покана и информация за събитието

Резултат

Всички фирми, проявяващи интерес, могат да вземат участие в срещите като се свържат с ТПП Враца. За повече информация: моля, вижте приложените файлове към всяко събитие.