Враца, България

Преразглеждане на директивата за работното време 2003/88/ЕО

<p>Анкета - допитване до заинтересуваните страни свързана с&nbsp;Преразглеждане на Директивата за работното време 2003/88/ЕО</p>

<p>Подробно описание и самата анкета можете да намерите&nbsp;<a href="http://www.een.bg/doc/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5.doc">тук</a></p>

<p>Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 13.03.2015 г. на електронен адрес:&nbsp;<a href="mailto:een@een.bg">een@een.bg</a></p>