Враца, България

Онлайн бизнесът в ЕС: Регулации, възможности и финансиране

София,  Дом на Европа, Отворена среща за представители на малките и средни предприятия в България,
05.06.2015 

За повече информация тук