Враца, България

Обществено допитване - Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни от стопански субекти, с продукт, попадащ в определението на понятието „храна“

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни - относно - Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни от стопански субекти, осъществяващи дейност в който и да е сектор/с какъвто и да е продукт, попадащ в определението на понятието „храна“.

Анкетата можете да свалите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 23.06.2017 г. на електронен адрес: een@een.bg