Враца, България

Обществено допитване - Възпрепятстването на консултанти и посредници за потенциално агресивни схеми за данъчно планиране

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни - относно правилата за отговорността на производителя за вреди, причинени от дефектен продукт

Анкетата можете да свалите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 24.04.2017 г. на електронен адрес: een@een.bg