Враца, България

Обществената консултация във връзка с Директивата относно писмената декларация — задължение на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или трудовото правоотношение

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни свързана с Директивата относно писмена декларация - задължение наработодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или трудовото правоотношение

Подробно описание и самата анкета можете да намерите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 20.04.2016 г. на електронен адрес: een@een.bg