Враца, България

Обща консолидирана данъчна основа за корпоративно облагане (ОКДОКО)

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни свързана с Общата консолидирана данъчна основа за корпоративно облагане (ОКДОКО)

Подробно описание и самата анкета можете да намерите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 06.01.2016 г. на електронен адрес: een@een.bg