Враца, България

Нови възможности за финансиране чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК)

София, Българската търговско-промишлена палата, ул. Искър 9, ет.1, зала А, 
20.04.2015 г.

За повече информация тук