Враца, България

МСП в Хоризонт 2020

Пловдив, ул. Самара 7, зала САМАРА на Търговско-промишлена Камара - Пловдив,
29.01.2015

За повече информация тук