Враца, България

Консултация на дискусионната група за МСП - Целенасочено преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите

Наскоро Комисията завърши т. нар. „проверка за пригодност" на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и предлагането на пазара и оценка на Директивата за правата на потребителите (резултатите вижте тук: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332). Констатациите потвърдиха, че като цяло законодателството на ЕС за защита на потребителите продължава да съответства на поставените цели. Когато се прилагат ефективно, съществуващите правила предоставят разрешения на проблемите, с които европейските потребители се сблъскват днес, включително тези при търговията онлайн.

В констатациите обаче се посочва и необходимостта да се повиши осведомеността и да се усъвършенстват прилагането на правилата и възможностите за защита, за да се използва съществуващото законодателство по най-добър начин.  

На 30 юни 2017 г. Комисията започна открита обществена консултация, за да разбере какво е мнението на заинтересованите страни за всички възможни последващи действия. Обществената консултация ще продължи до 8 октомври 2017 г. Ако желаете да участвате в нея, използвайте следния линк: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_bg 

Освен това чрез настоящата анкета Комисията търси мненията специално на малките и средни предприятия (МСП), за да разбере потенциалното въздействие, което предвидените законодателни промени могат да окажат върху МСП, които продават стоки или услуги в Европа. 
 

Анкетата можете да свалите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 25.09.2017 г. на електронен адрес: een@een.bg