Враца, България

Информационна среща Възможности за финансиране на МСП по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020

Добрич, Заседателна зала на Търговско-промишлена палата Добрич,
30.07.2015

За повече информация тук