Враца, България

Финансиране по ОП РЧР 2014 - 2020

Добрич, Заседателна зала на Търговско-промишлена палата Добрич, 
20.07.2015

За повече информация тук