Враца, България

Европейски стандарти по здравословни и безопасни условия на труд. Корпоративна социална отговорност в ЕС - добри практики

Благоевград, хотел КРИСТО, конферентна зала, 
05.06.2015

За повече информация тук