Враца, България

Аграрна политика на ЕС 2015-2020. Европейски програми за развитие на земеделието

Петрич, голямата зала на кметство Петрич, 
13.05.2015

За повече информация тук