Враца, България

Обществено допитване - Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни oт предприятия, които произвеждат и/или търгуват с храни или лекарствени продукти, съдържащи растителни вещества

Анкета - допитване до заинтерисуваните страни - относно - Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни oт предприятия, които произвеждат и/или търгуват с храни или лекарствени продукти, съдържащи растителни вещества

Анкетата можете да свалите тук

Краен срок за изпращане на попълнените анкети е 23.06.2017 г. на електронен адрес: een@een.bg