Технологични оферти

 Бюлетин "Технологично партньорство"

BBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.

BBS дава възможност и за публикуване и разпространение в мрежата на ваши технологична оферта или заявка.

Ако дадена оферта представлява интерес за вас, моля запишете нейният код и посочете месеца, в който е издаден бюлетина.

Попълнете формуляра за проявен интерес и го изпратете на cci-vr@online.bg Информацията можете да получите и на място в офиса на Европейския Информационен и Иновационен Център /Enterprise Europe Network- Враца.
Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 24
Тел.: 092 660271
Факс: 092 626308

База данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер
Вече имате възможност и за самостоятелно търсене и получаване на новите профили, публикувани в Базата данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер след регистрация

В нея имате достъп до над 60 000 оферти за намиране на чуждестранни бизнес партньори, нови клиенти от европейския и световния пазар, партньори за съвместно участие в проекти, комерсиализиране и внедряване на нови технологии.