Регламенти REACH, CLP и BPR

 • 27.11.2017Крайния срок наближава.

   

   

  повече >>
 • 27.11.2017Интересувате ли се от здравето, околната среда и икономиката?

  Европейският съюз има водеща роля в усилията за повишаване на безопасността на химичните вещества съгласно регламента REACH. Как се справя вашата страна в този аспект? Дружествата регистрират ли веществата, които произвеждат? Ако не го правят, те може би ги произвеждат незаконно. Стремят ли се дружествата да заменят най-опасните химикали с други? Също така какво въздействие би могло да има това върху заетостта и икономиката?

  Не можем да отговорим на всички тези въпроси вместо вас, но можем да ви дадем добра отправна точка за вашия материал.

  На нашата уебстраница можете да намерите например:

  • колко вещества са регистрирани в Европейската агенция по химикали (ECHA);
  • откъде в ЕС/ЕИП идват регистрациите;
  • какви са най-често регистрираните химикали;
  • данни относно опасностите от близо 17 000 вече регистрирани химикала.
   Можете да търсите химикали в зависимост от техните свойства — например канцерогенни вещества или химикали, които са опасни за озоновия слой. Също така можете да търсите химикали, използвани в определен сектор на индустрията.

  Възползвайте се от този ресурс, за да съставите материал за начина, по който индустрията във вашата страна допринася за по-безопасното използване на химикали. Сега, през последните няколко месеца преди изтичането на крайния срок за регистрация на вещества, използвани в малки количества, (31 май 2018 г.), е подходящият момент редовно да следите развитието на регистрациите съгласно REACH и да публикувате преди  тази разпоредба на регламента да влезе в сила. Ако дружествата във вашата държава не подадат регистрация преди изтичането на крайния срок, те не могат да произвеждат или внасят веществата след 1 юни 2018 г.

  Разгледайте данните и се свържете с нас за повече информация.

  Основна информация

  Преди десет години държавите — членки на ЕС взеха решение от основно значение. Те съобщиха на дружествата от химическата индустрия, че трябва да опишат въздействието на произвежданите от тях химични вещества върху здравето и околната среда, за да могат да продължат да ги произвеждат. Дружествата трябва да докажат, че техните вещества могат да се използват безопасно, като документират свойствата им, употребите, и условията за безопасна употреба в регистрационно досие, подадено в Европейската агенция по химикали (ECHA).

  До момента дружествата са подали информация за приблизително 17 000 от най-опасните и често срещани вещества в рамките на крайните срокове за регистрация съгласно REACH през 2010 и 2013 г. Крайният срок през 2018 г. представлява особено предизвикателство, тъй като той се отнася до химични вещества, произвеждани или внасяни в малки обеми. Дружествата, които произвеждат или внасят тези вещества, обикновено са малки и средни предприятия с малък опит в областта на регулаторните въпроси на ниво ЕС. Тези фирми трябва да съберат информация за общо 25 000 химични вещества.

  Инфографика за регистрациите по REACH

  https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics

  Информация за химични вещества

  https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals

  Обзор на европейската химическа промишленост за 2017 г. от Cefic (Европейски съвет за химическата промишленост) .

  https://www.chemlandscape.cefic.org

  Пресцентър на ECHA
  press@echa.europa.eu

  Информация за медиите във връзка с REACH, 2018 г.

  https://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

  Уебстраници за помощ във връзка с REACH, 2018 г.

  https://echa.europa.eu/reach-2018

  повече >>
 • 23.11.2016REACH 2018 г.: Останете на пазара - регистрирайте химикалите си.

  Вие произвеждате или внасяте химикали?
  В случай, че произвеждате или внасяте химични вещества в обем един тон или над един тон на година на пазара на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, Вие трябва да ги регистрирате в Европейската агенция по химикали.
  Ако произвеждате или внасяте продукти (смеси, артикули), се налага да регистрирате веществата, които те съдържат.
  31 май 2018 г. е крайният срок за регистрация за съществуващите химикали според регламента за REACH. До тогава всички химикали, използвани в Европа, следва да бъдат регистрирани.

  За повече информация можете да натиснете тук.

  повече >>
 • 29.09.2016REACH 2018 г.: Подгответе регистрационните си досиета в ИТ формат

  Информацията за идентичността, опасностите, употребите на веществата и рисковете от веществата, събрани в предишните фази, трябва да бъдат документирани в стандартизиран ИТ формат в регистрационните досиета. За тази цел ECHA предоставя безплатен софтуер, наречен IUCLID. В най-простите случаи е възможно също така да се създаде досие директно в инструмента за подаване REACH-IT на ECHA.
  За повече информация можете да натиснете тук

  повече >>
 • 19.07.2016 REACH 2018 г.: Оценка на вашето вещество за доказване на безопасна употреба

   Фирмите, които регистрират едно и също вещество, трябва да работят заедно за набиране и обмен на информация за употребата, опасностите и рисковете, свързани с това вещество, с цел доказване на безопасната му употреба.
  Ако е необходимо генерирането на нови данни, включващи изпитвания върху животни, винаги първо трябва да се прави преглед на алтернативните възможности.
  Цялата информация трябва да бъде включена в регистрационното досие и да се подаде в ECHA до 31 май 2018 г.

  За повече информация можете да натиснете тук

  повече >>
 • 14.06.2016 REACH 2018: Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците ви регистрират навреме вашите вещества

   Безопасната употреба на химикали на работното ви място се базира на съветите, които получавате от доставчиците си. Уверете се, че веществата, важни за бизнеса ви, ще бъдат регистрирани преди крайния срок 31 май 2018 г. и че вашите употреби ще бъдат обхванати.

  За повече информация можете да натиснете тук

  повече >>
 • 13.06.2016 REACH 2018: Готови ли сте за новата версия на REACH-IT?

  Актуализацията на инструмента за подаването на досиета и комуникация, REACH-IT, ще стартира на 21 юни.

  За управление на актуализацията, ECHA ще затвори системата една седмица преди началото на кампанията, на 14 юни по обяд (EEST).

  За повече информация можете да натиснете тук.

  повече >>
 • 31.05.2016 REACH 2018: Втори доклад относно функционирането на REACH и CLP

   Във втория си доклад относно функционирането на REACH и CLP, ECHA посочва, че химикалите се използват по-безопасно, което води до по-висока защита за хората и околната среда. Въпреки този факт, е необходим допълнителен напредък - особено по отношение на качеството на данните за регистрация и класифициране на химични вещества, представени от фирми.

  За повече информация можете да натиснете тук

  повече >>
 • 17.02.2016REACH 2018: Работете заедно за да споделите своите данни и разходи

  Изискването за обмен на данни между фирми, които регистрират едно и също вещество е един от основните аспекти на регламента за REACH. По този начин, регистрантите могат да намалят разходите и да се избегнат ненужните изпитвания, особено върху гръбначни животни.

  За повече информация можете да натиснете тук.

   

  повече >>
 • 29.01.2016Научете повече за въздействието на химикалите, които употребяваме в Европа

  От 20.01.2016г. вече има нов, по-лесен начин да научите повече за химикалите, които употребяваме ежедневно. Информацията е представена в три нива на сложност: обикновена информационна карта, по-подробен кратък профил и пълни данни за източника.

   

  повече >>
 • 15.10.2015Брошура за служители в компании, работещи с химикали

  ECHA е публикувала брошура, която да информира работещите в компаниите, които се занимават с химикали, относно предстоящия през 2018 година краен срок за регистрация по REACH.

  Целта на тази брошура е насърчаване на работещите да се консултират с техните работодатели дали химическите вещества, използвани на работното им място, подлежат на регистрация до 2018 година.

  Брошурата е разработена съвместно с Европейската конфедерация на синдикатите и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Достъпна е на 23 езика, включително на български език.

  Можете да изтеглите българската версия от тук.

  повече >>
 • 03.09.2015Готови ли сте за REACH 2018? 1 000 дни до крайния срок

  Остават 1000 дни до крайния срок за регистрация по REACH. Срокът се отнася за фирми, които произвеждат или внасят химични вещества между 1 и 100 тона годишно.
  Отнася ли се за Вас този срок? Ако да - сега е времето да започнете да се подготвяте.

  повече >>
 • 22.07.2015Общ доклад на ECHA за извършените дейности през 2014г.

  Уважаеми представители на бизнеса,

  Представяме на Вашето внимание българската версия на Общия доклад на ECHA за извършените дейности през 2014г., съдържащ полезна и важна информация.
  Докладът е достъпен на 23 езика, които могат да бъдат свалени от линк: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports
  секция General Reports.
  Можете да разгледате и свалите българската версия на Доклада от тук.

  повече >>
 • 09.07.2015Терминологията, свързана с биоцидите е достъпна на 23 езика

  Повечето ключови термини, свързани с биоцидите, могат да бъдат намерени в речника ECHA-term, достъпен на 23 езика, вкл. и български. Съдържа общо 1 350 термина на английски език, от които 38 нови термина, изведени от Регламент BPR.

  ECHA-term

  повече >>
 • 24.06.2015REACH 2018 - СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  REACH 2018 - СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

  повече >>
 • 18.06.2015Отнася ли се за Вас крайният срок за регистрация, съгласно Регламент REACH?

  Вашата компания една от многото ли е, които подготвя регистрационно досие по REACH за първи път? Ако не, може да бъдете щастливи - вече сте преодолели първото препятствие: знаете, че крайният срок през 2018 засяга Вашата фирма и сте започнали подготовката по-рано!

  повече >>
 • 18.06.2015Подгответе се за IUCLID 6

   Нова версия на IUCLID, инструментът, който се използва за събиране на данни за химични вещества и дава възможност да се подготви регистрационното досие и други видове досиета, съгласно REACH,  ще бъде пусната в употреба през 2016. Първоначално тази година ще бъде пусната бета версия на IUCLID 6, която да подпомогне актуализацията.

  повече >>
 • 03.06.2015Покана за включване в програма за посещения на МСП (“SME visit programme”) на Европейска агенция по химикалите

    Като нов елемент на програмата за обучение, Европейска агенция по химикалите(ECHA) 

  повече >>
 • 20.05.2015 REACH 2018: Разучете портфолиото си и започнете подготовката сега!

   Това е първият от серията уеб-базирани семинари (уебинар) с акцент върху практическата 

  повече >>
 • 18.05.201527 май 2015 - Ден на заинтересованите страни

  Европейска агенция по химикалите (ECHA) организира за 10-ти път Ден на заинтересованите страни, който ще се проведе на 27 майв Конферентния център на ECHA в Хелзинки.

  повече >>