FAQ

 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Какво може да направи за моята фирма Европейската мрежа за предприятия?

Европейската мрежа за предприятия може да подпомогне Вашия бизнес чрез намиране на търговски партньори или партньори за технологично сътрудничество, съвети в много различни бизнес области или да ви консултира как да получите финансиране. Всички услуги се предоставят от всеки от партньорите в мрежата като единно гише за услуги за фирмите. Тези услуги са насочени основно към стартиращите и съществуващите малки и средни предприятия, но от тях могат да се ползват и големите фирми, изследователски институти, университети, технологични центрове и агенции за развитие и иновации.

2. Може ли партньорите в мрежата да помогнат за организиране на срещи с фирми от други Европейски страни?

Да, мрежовите партньори редовно организират мисии и двустранни срещи за местните МСП на различни места в Европа и извън нея. На основата на конкретните интереси на своите клиенти, те се грижат за цялостната логистика – организиране на срещи, осигуряване на място, организиране на пътуването и настаняването, за да осигурят гладко протичане на процеса на бизнес и технологично сътрудничество

3. Възможно ли е да се осигури достъп до Европейско финансиране чрез мрежата?

Мрежата може да осигури помощ и консултации на предприятията, търсещи различни финансиращи програми, фондове и др., но не осигурява директно финансиране за фирмите. Мрежата може да помогне на фирмите също така и в използването на резултати от Европейски научно-изследователски проекти.

4. Може ли мрежата да помогне в маркетинга и търговски сделки?

Мрежата може да помогне за намиране на бизнес партньори и в развитието на трансграничен бизнес и технологично сътрудничество между фирми или научни институти, но не може да помага на фирмите да продават своите продукти и услуги.

5. Може ли мрежата да осигури правни консултации и консултации, свързани с интелектуална собственост във връзка с някои аспекти на технологичния трансфер?

Мрежовите партньори могат да дадат общи съвети, свързани с правата на интелектуална собственост като цяло. По-комплексни въпроси и проблеми ще бъдат насочвани към съответни експерти – IPR Helpdesk (www.ipr-helpdesk.org), или патентни специалисти и адвокати. Подобен метод на работа ще се използва и за останалите правни и договорни въпроси, свързани с технологични трансфери.

6. Мрежата предлага ли всички услуги, свързани с бизнеса и технологиите?

Да. Въпреки че някои от партньорите са фокусирани повече към бизнес сътрудничеството, а други – към технологичните трансфери, МСП имат достъп на място до двата вида услуги на едно гише. Организациите партньори могат лесно да препратят запитванията към колегите си от цяла Европа и да получат информация от тях.

7. Може ли мрежата да помогне при бизнес и технологично сътрудничество със страни извън ЕС?

Да. Мрежата има контактни точки и извън Съюза. Освен в 28 страни членки на ЕС, Европейската мрежа за предприятия има партньори в Турция, Западните Балкани, страните от Европейската икономическа общност и други страни. Въпреки това, на практика повечето от дейностите се очаква да бъдат в рамките на ЕС.

8. Как мога да съм сигурен, че конкретната организация, с която работя, е част от мрежата?

Можете да намерите списък на всички организации – партньори в мрежата, на следния адрес: http://een.ec.europa.eu/

9. Ще се спазва ли конфиденциалност при обработване на моето запитване?

Да. Всяка чувствителна търговска информация ще се обработва и съхранява конфиденциално. Само данните, свързани конкретно с вашето запитване – например търсене на партньор от друга страна, ще бъде публикувана с Ваше съгласие.

10. Какви езици трябва да използваме?

Тъй като мрежата присъства навсякъде в Европа, няма да има лингвистични проблеми и ще може да се използва всеки от езиците на ЕС. Местният мрежови партньор може да осигури лингвистична подкрепа и да помогне за точен превод на документи или при разговори.

11. Какво да направя, ако срещам трудности с конкретна контактна точка?

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) в Брюксел, създадена от Европейската Комисия, е отговорна за надзора над работата на мрежата, което включва и нейното управление и контрол на качеството. Можете да се свържете с EASME на следния интернет адрес:

http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_bg.htm