Допитване до бизнеса

Европейска група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ)

Европейската група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ) е уникален форум, позволяващ на Европейската комисия да установи пряка връзка с предприятията и да получи мненията им за законодателните предложения или инициативи, които биха могли да ги засегнат. ЕГДБ е съставена от около 3 600 фирми от различни сектори и размери от всички държави-членки на ЕС. Избраните за членове на ЕГДБ предприятия редовно попълват онлайн въпросници, изпратени им от Комисията. Това отнема не повече от 15-20 минути.

Предприятията членове на ЕГДБ биват информирани отрано за дискусиите на равнище ЕС по някои от най-важните политически въпроси на дневен ред, които могат да се отразят на дейността им.
Чрез ЕГДБ компанията ви ще има уникална възможност да сподели вижданията си за евентуалното положително или отрицателно влияние на новите предложения. С други думи, фирмите могат да посочат до каква степен подобни предложения биха увеличили или намалили техните разходи и административни формалности или подобрили средата, в която работят.

Членовете на групата получават коментари по вижданията, изразени от тях при всяко допитване, както и обяснения за това до каква степен са били приети. Максималният брой на очакваните допитвания по мерки, които могат да окажат значително въздействие върху европейския бизнес, е между 6 и 8 на година. Въпросниците са лесни за използване и можете да работите на български език.

За повече информация: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index.htm

Ако желаете да се регистрирате в Групата, моля свържете се с нас.
За контакти:
Тел. 092 660271
Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@online.bg