Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - МАРТ 2010

09 PL 62AS 3FRG TO
Полска фирма е проектирала и разработила рентабилни, енергоспестяващи решения за автоматизация на интелигентни сгради. Програмируеми устройства, състоящи се от хардуер и софтуер, са предназначени да изпълнят всички изисквания за модерна сграда, както относно контрола, така и автоматизацията. Системата може лесно да бъде внедрена във всякакъв вид строителство, например частни домове, училища, хотели, болници, административни сгради. Фирмата търси търговско сътрудничество с техническа помощ.

09 PL 63AW 3FXI TO Полска фирма разработва и предлага иновативни отоплителни елементи с положителен температурен коефициент (ПТК). Тази технология може да се използва в индустрията за производство на машини и съоръжения с отоплителни части. Основните предимства на тази технология са: способността за поддържане на температурата на повърхността в границите, определени от потребителя с положителен температурен коефициент. Партньорите са търсят лицензионното споразумение и техническо сътрудничество.

09 LV 58AD 3E4S TO Латвийски изобретател е разработил нов тип електроди за заваряване. Електродите и развитите технологии позволяват да се намалят до минимум пукнатините, които се появяват по време на заваряване в топлинната зона. Изобретателят търси компании, които да произвеждат електроди по лицензионното споразумение.

09 TR 95LA 3FV3 TR Турска фирма произвежда транспортни ролки на базата на конкретни поръчки. Фирмата произвежда и резервни части за транспортни ролки. Компанията иска да намери партньори за трансфер на технологии в областта на намаляване на шума, балансиране, намаляване на триенето и тестване. Компанията ще използва новите технологии, за да създаде добавена стойност върху продуктите си и да увеличи пазарния си дял. Технологиите трябва да са ефективни и с разумна цена. Търси се лицензионно споразумение или съвместно предприятие.

09 GB 43O3 3FXK TO Британската компания е разработила сензор за постоянно отчитане на влажността на почвата в зависимост от почвения тип, разтворените соли или температура колебания. Чрез прилагането на модерен топлинен дизайн и съвременни методи за производство, компанията е успяла да увеличи стабилността и намали разходите за обема на производство. Разработчикът търси партньорства за техническо сътрудничество с цел развитие на пазара на продукта за селското стопанство и други глобални приложения.

09 PL 63AZ 3FW8 TO Полска фирма предлага своите системи за подпомагане на управлението на производствените процеси. Системата може да се използва в производствена фирма. Предлаганата технология помага при управление на процеси, намалява разходите в производство, гъвкава е, мобилна и позволява по-бързо и по-прецизно управление на дружеството. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

09 EE 21C1 3FZW TO Естонски изобретател е разработил нова технология /ноу-хау/ за повторен ремонт на износени колектори от електрически двигатели с ниска мощност. Изобретателят се интересува от партньори за адаптиране на технология за масово производство, за развитие на различни практически бизнес модели за ремонтни работи и за разширяване на обхвата на потенциалните продукти.

09 TR 95LA 3FVJ TR Турска фирма търси иновативна технология, която използва въздушно налягане вместо водно (или маслено) за произвеждане на повдигаща сила при хидравличните елеватори. Фирмата е готова да се кооперира с други фирми, които планират да развиват подобна система.

09 TR 95LA 3FV6 TR Турска фирма за производство на съдове за готвене като тенджери, фритюрници, чайници и т.н. търсят новаторски метод или апарат, които да използват при заваряване на дюзата към тялото на чайника например. Търси се сътрудничество с фирми, разполагащи с подобна технология или апарат с цел лицензионно споразумение.

10 SE 67CB 3G2R TO Изобретател от Швеция е разработил малък мотор за обработка на тревни площи в паркове по нова технология, което го прави много лесен за ползване и лесен за поддръжка. Той е изключително полезен за поддръжка на паркове, жилищни райони и др. Моторът разполага с две батерии и това е достатъчно за един работен ден. Шведският изобретател търси търговски споразумения с техническа помощ.

09 HU 50S1 3FZC TO Унгарска компания е разработила технология за обогатяване на почвата с хранителни бактериите с цел да се засили растежа и резултатите от добивите от растенията. Неговите основни предимства са, че дава идеални резултати като добив и съдържание, които могат да бъдат постигнати без замърсяване и скъпи химически торове. Технологията е подходяща за селскостопански области, градинарски и горски фирми. Търсят се партньори за финансова подкрепа.

09 LT 57AB 3FV0 TR Литовска фирма, работеща в областта на производство на плоски пластмасови части търси технология и оборудване за печат на етикети директно върху повърхността. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 63AX 3FDO TO Фирма от Полша е разработила иновативна система за измерване на съпротивлението на изолации - измервателно устройство, подходящо за измерване изолационното съпротивление на електрически инсталации, мотори и други електрически уреди. Основни предимства: инструментът е лесен за използване, с ергономичен дизайн. Компанията търси индустриални партньори, които се интересуват от по-нататъшно развитие и тестване на технологията за нови приложения.

09 IT 55X8 3G18 TO Италиански изследователски екип е разработил нова технология за обработване на керамични покрития. Предложената технология усвоява кислорода при висока скорост на впръскване на гориво, което се счита за много обещаваща промишлена алтернатива. Търсят се партньори, занимаващи се с производство на нефтопродукти, хартия, храни и електроенергия с цел техническо сътрудничество или съвместно предприятие за по-нататъшно развитие на технологията.

09 ES 27F4 3G0G TR Испанска компания, работеща в областта на телекомуникациите търси партньор, който има технологични знания и опит във внедряването на оптична мрежа в канализация. Те са отворени за няколко вида на сътрудничеството.

09 GR 49R5 3G0E TR Строителна фирма от Северна Гърция, занимаваща се с добив на кариерни продукти, производство на бетон и асфалт, както и обслужване на всички видове инфраструктурни обекти, търси иновативни технологии за производство на вятърна енергия, с цел да разшири дейността си. Фирмата е готова да сключи всякакъв вид сътрудничество.

09 ES 24E1 3FZX TO Испански технологичн център е разработил система, която позволява автоматичен трансфер между бъчви вино като подобрява сегашния метод на прехвърляне между две бъчви чрез гравитация и собствена тежест. Тази система позволява да се запази сегашната система за трансфер между бъчви, като се избягват някои недостатъци като разливане, които съществуват в момента. Търсят се партньори за лицензионни споразумения.

10 US 87GA 3G95 TR Голяма американска компания търси предложения за технологии за бързо и равномерно опушване на повърхността на храните. Предпочита се технология за опушване, която е въз основа на опушване чрез дим, директно произведен от дървени стърготини. Въпреки това, влагане на ароматизатор и/или оцветяване може да бъдат позволени, стига да не се променя качеството на стоката. Те се интересуват от договор развитие и доставки на оборудване.

10 FR 37M3 3G7X TO Френска иновативна компания е разработила нови комплекти от слънчеви панели, които могат да бъдат интегрирани в различни видове конструкции или обекти. С компетентност както в инженерно развитие така и в творчески дизайн, те предлагат соларни решения на фирми, лаборатории, дизайнери. Търсят се споразумения за техническо сътрудничество с техническа помощ.

10 FR 38m9 3G6F TO Френска фирма е разработила универсален стандарт за подпомагане на фотоволтаични модули, които са готови за инсталиране и могат да заменят традиционните промишлени, търговски и земеделски покриви. Това изобретение предлага решение за нови сгради и за реновиране на стари.

09 PL 63AX 3FXF TR
Фирма от Полша, дългогодишен производител на дървени подове, търси технологично партньорство за развитие и внедряване на технология за уплътняване на подовете от дърво. Фирмата е производител на такъв дървен материал и се интересува от получаването на такива технологии и/или сътрудничество относно по-нататъшното им развитие. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

09 TR 98OA 3G1O TR
Турска компания, специализирана в индустриални решения за хидравлични преси, търси партньори, за да развият технология за металообработващи процеси - автоматизация, проектиране преобръщане на форма и спомагателни хидравлични съоръжения. Те са готови да получат лицензи за развитите технологии или да сътрудничат в областта на научноизследователската дейност. Те също са отворени за сътрудничество в областта на производството /търговска основа.

09 PL 62AP 3FKE TR
Полска фирма, работеща в производството на подови настилки, търси иновативно оборудване за производство на криволинеен паркет. Компанията се интересува от покупка на технологията с техническа помощ.

09 PL 62AP 3FX1 TR
Полска компания търси специализиран софтуер, CAD/CAM за проектиране, визуализация и генериране на криволинеен паркет според индивидуалните нужди на клиентите. Компанията се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 62AP 3FX6 TR
Полско предприятие, работещо в сферата на производство на селскостопански машини, се интересува от иновативна технологична линия за надлъжно оформяне на стоманени тръби. Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ, техническо сътрудничество или подизпълнители на тази услуга.

10 BG 0528 3G70 TO
Българскa фирма е разработила иновативна и високоефективна технология и роботизирани машини за формиране на плочи от мрамор и стъкло-бетон. Предлаганите технология и машини функционират лесно, възстановяват и повторно сглобяват матричния контейнер, който се сменя според конкретните параметри на плочките. Машината може да бъде мобилна или стационарна. Фирмата търси партньори за съвместно разработване и производство на комплексни системи за изграждане на части и елементи, както и търговски партньори.

10 FR 32j2 3G58 TR За подобряване на процесите, френска фирма търси промишлени съоръжения, технологии и ноу-хау за съставяне на смеси, които се използват при подготовката за покритие на метални и керамични повърхности. Компанията се интересува от производствено споразумение (подизпълнители), или техническо сътрудничество.

09 TR 95LA 3FT5 TO Турската компания, специализирана в производството на текстилни машини и системи за текстилни климатици е изобретила приспособяем локален климатик. Основното предимство на тази система ,е че предоставя възможности за климатична инсталация за всяка отделна машина, като например тъкачните станове. Фирмата е готова да предостави техническа помощ, проектиране и консултантска дизайн.

09 HR 89GM 3EC7 TO Хърватска компания е разработила експозиция тип "въртележка" с бърз и точен екран на позициониране за използване в текстилни машини. Предимства в сравнение с конвенционалните методи на позициониране в текстилните машини са по-лесно изпълнение и много голяма точно в избирането на цвят. Търсят се партньори, производители на оборудване с възможности за сътрудничество чрез съвместни изследвания и по-нататъшното комерсиализиране на продукта.

09 TR 98OC 3FSO TR Турска фирма, производител на хранителни продукти, търси нова формула за емулгатор с цел добив на масла, натрупани в сусам и халва. Фирмата търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

09 HR 89GM 3ECM TR Малка хърватската компания, специализирана в производството на селскостопанска техника, търси партньор и доставчик на технологии за по-нататъшно развитие на производствения процес. Компанията се нуждае от обновяване на оборудването. За обработка използват машини с ЦПУ (цифрово-програмно управление) за повишаване на качеството, точността и скоростта на оборудване и резервни части за производството, която трябва да доведе до подобрени продуктови резултати.

09 TR 98OA 3G0Z TO Турска фирма в Анкара, чиито продукти са в сферата на компресионни фитинги за пластмастови тръби е разработила иновативни тръби и система за капково напояване. Основното предимство на системата за капково напояване е, че тя помага да се получават по-богати култури в сравнение с използването на традиционните системи за напояване. Компанията търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшно развитие на технологията. Те са готови да предложат техническа помощ, както и съвместно предприятие.

09 PL 62AP 3FZB TR Полски производител на дървен материал и полуготови плоскости от дърво търси проектант и доставчик на автоматизирана линия за обработка на дърво. Линията трябва да отговаря на най-високи технологични стандарти за този клас устройства, налични на световните пазари. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.