Бизнес оферти

 Бюлетин "Бизнес партньорство"

Публикуваните предложения за бизнес сътрудничество са селектирани от База данни на Европейската комисия с бизнес профили на фирми (Business Cooperation Database - BCD).

BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network.

Ако дадена оферта представлява интерес за вас, моля запишете нейният код и посочете месеца, в който е издаден бюлетина. Попълнете формуляра за проявен интерес и го изпратете на cci-vr@online.bg. Информацията можете да получите и на място в офиса на Европейския Информационен и Иновационен Център /Enterprise Europe Network- Враца.

Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 24
Тел.: 092 660271
Факс: 092 626308

База данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер
Вече имате възможност и за самостоятелно търсене и получаване на новите профили, публикувани в Базата данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер след регистрация

В нея имате достъп до над 60 000 оферти за намиране на чуждестранни бизнес партньори, нови клиенти от европейския и световния пазар, партньори за съвместно участие в проекти, комерсиализиране и внедряване на нови технологии.