Your Europe

 Портал "Вашата Европа - Бизнес"
Да помогнем на бизнеса да прекрачи границите


За да помогне на европейските предприемачи да извършват стопанска дейност в други страни от ЕС, Европейската комисия откри новия портал Вашата Европа – Бизнес.

С почти 500 милиона потребители ЕС е най-големият пазар, предлагащ много възможности за бизнес. Но предприемачите, които желаят да се занимават с бизнес зад граница, са изправени пред препятствия, като езикови бариери и трудности при намиране на необходимата информация.

Информация и подкрепа може да се намерят. Повечето правителства имат уебсайтове и предлагат услуги онлайн в помощ на бизнеса. Проблемът е, че те са насочени към местните бизнесмени, които знаят езика и основните изисквания за извършване на стопанска дейност в своята страна: как работи държавната администрация или къде да намерят помощ.

Предприемачите от други страни не разполагат с тази информация и затова често не знаят откъде да започнат.

Практически насоки на различни езици

Вече можете да получите помощ чрез портала Вашата Европа – Бизнес, създаден съвместно от Европейската комисия и националните власти, в който се предоставят практически насоки за извършването на стопанска дейност в Европа.

Порталът развежда потребителите из страните от ЕС, предлагайки на едно място систематизирана информация за всяка държава. Всички информационни листи са с еднаква структура и обхващат 26 теми за всички етапи на бизнес цикъла, от "Първи стъпки в бизнеса" до "Решение за прекратяване на стопанска дейност".

Всяка страница обяснява правата и задълженията на фирмите и води предприемачите през административните процедури. Освен това порталът съдържа връзки към по-подробна информация в национални сайтове и включва допълнителни насоки, които може да бъдат необходими на фирмите. Благодарение на онлайн формулярите някои административни формалности може да бъдат извършени още преди да напуснете дома си, а справочникът на организациите за подпомагане на бизнеса показва на предприемачите къде да намерят специализирана помощ, ако възникнат конкретни проблеми. И най-важното - цялата информация може да бъде намерена на няколко от езиците на ЕС.

Порталът не може да започне вашия бизнес в друга страна вместо вас, но може да ви помогне да направите първите стъпки.

Вашата Европа може да бъде вашата възможност за бизнес.

Повече на адрес: http://ec.europa.eu/youreurope/business/

14-03-2009 | виж всички новини | Принтирай Изпрати