УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ.

Заявете своето участие в Първия Национален Семинар на тема

“УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”, 13-14 октомври 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”!

Програмата можете да видите тук!

На Семинара ще бъдат разгледани ключовите компоненти на кредитната политика и кредитния процес във фирмите, основните аспекти на ефективния кредитен мениджмънт и по-доброто финансово управление на компаниите в Р България.

Ще бъде представено актуалното състояние на кредитните портфейли на дружествата в Р България, в т.ч. кредитните портфейли в банковата система, на небанковите финансови институции, лизинговите дружества, обема и състоянието на междуфирмените задължения.


Целта на Семинара е да предостави на участниците основните знания и умения по отношение на:

I. Същността на кредитния процес във всяка една фирма, неговите компоненти и ключови показатели и начините както за организирането на кредитния процес, така и за постигането на оптималната кредитна политика на фирмата с цел по-добър финансов мениджмънт;

II. Видовете кредитни сделки, които всяка една фирма извършва, било то професионален кредитор или търговско дружество. Методите за вземането на точни кредитни решения и определянето на адекватни условия на кредитните сделки на фирмата;

II. Видовете кредитни обезпечения, които всяка една фирма следва да договаря и познава – предимствата, недостатъците и ефективния начин за използването на кредитните обезпечения;

III. Техниките за извършване на финансови и кредитни анализи на контрагентите на фирмата, надеждните източници на кредитна информация, инструментите като кредит скоринг и други;

IV. Контрола и управлението на фирмените вземания. Мониторинга на възрастовата структура на вземанията и методите и инструментите за ефективното извънсъдебно събиране на просрочените вземания;

V. Процеса по съдебно събиране на просрочените вземания, кои са ефективните и неефективни съдебни процедури, важността на кредитните обезпечения;

VI. Разбирането на негативните последици от лошия кредитен мениджмънт във фирмите и неблагоприятните парични потоци свързани със загубите от лоши вземания.


С участието си на Семинара ще получите възможност да:

• Постигнете по-добри финансови резултати при управлението на Вашата компания;

• Намалите и ликвидирате фирмените загуби от лоши вземания, съдебни, съдебно-изпълнителни и адвокатски такси и разноски;

• Стабилизирате ликвидността във Вашата организация;

• Придобиете умения за изграждане на по-добри взаимоотношения с търговските партньори на Вашата организация;

• Постигнете по-висока ефективност и рентабилност на фирмената дейност;

Семинарът е насочен към представителите на компании от банковия сектор, небанковите финансови институции, лизинговите дружества, управителите и кредитните мениджъри в търговските дружества, финансовите мениджъри и консултанти, представителите на компании за управление на вземания.

За да заявите своето участие в Първия Национален Семинар, моля попълнете приложената Заявка и я изпратете обратно на посочения e-mail.

Регистрация за участие в Семинара можете да направите и на www.expertevents.bg

(Съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Ви уведомяваме че е възможно този е-мейл да представлява непоискано търговско съобщение по смисъла на Чл. 6 (1) от ЗЕТ.

"EXPERT EVENTS" гр. София 1000, България ул. „Цар Иван Шишман” 5-Б, ет.2 Tel.: 02/980 70 27 Fax: 02/980 70 27 e-mail: events@expertevents.bg и www.expertevents.bg

 

29-09-2011 | виж всички новини | Принтирай Изпрати