REACH 2018 г.: Останете на пазара - регистрирайте химикалите си.

Вие произвеждате или внасяте химикали?
В случай, че произвеждате или внасяте химични вещества в обем един тон или над един тон на година на пазара на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, Вие трябва да ги регистрирате в Европейската агенция по химикали.
Ако произвеждате или внасяте продукти (смеси, артикули), се налага да регистрирате веществата, които те съдържат.
31 май 2018 г. е крайният срок за регистрация за съществуващите химикали според регламента за REACH. До тогава всички химикали, използвани в Европа, следва да бъдат регистрирани.

За повече информация можете да натиснете тук.

23-11-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати