ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ АКТ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС (SMALL BUSINESS ACT, SBA)

 Настоящата обществена консултация е инициатива на Европейската комисия  с цел да събере мнения и идеи за начина, по който Законодателният акт за малкия бизнес в Европа следва да бъде изменен, за да продължи силната европейска политика в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) и предприемачите за периода 2015 – 2020г.

Настоящата анкета е част от усилията на ЕК да се допита до бизнеса и съответните заинтересовани лица по темата.
След приключване на обществената консултация, Комисията ще анализира получените отговори и ще публикува доклад с обобщение на резултатите. Въз основа на тях, Комисията ще направи предложение за нов SBA, който да бъде приет през първата половина на 2015г.  Поради тази причина Вашето мнение е особено ценно за бъдещите политики в тази насока и бихме искаме да научим Вашето становище по редица важни въпроси.
Повече информация за консултацията може да намерите в приложения документ.
Как да участвате?
Попълнете приложения въпросник и го изпратете по имейл на: 
Краен срок: 15/12/2014
08-12-2014 | виж всички новини | Принтирай Изпрати