Награда за най-добра идея

Наградата за най-добра идея за намаляване на административните формалности има за цел да открие новаторски предложения за ограничаване на излишните бюрократични дейности, породени от европейските закони. Това ще позволи на предприятията да отделят повече време на основните си дейности и да освободят ресурси за изследвания, иновации и растеж. Целта на конкурса е да генерира идеи, които Европейската комисия да разгледа като част от своята програма за действие за намаляване на административната тежест. Европейският съвет през март 2007 г. подкрепи идеята за поставяне на цел за намаляване на административните формалности, породени от европейските закони, с 25 % до 2012 г. Този конкурс е възможност за вас да помогнете за постигане на тази цел и да бъдете отличени от ЕС за приноса ви към една по-благоприятна за бизнеса Европа. Наградата е създадена по инициатива на Независимата група на високо равнище за административната тежест, с председател Едмунд Щойбер. Тя допълва Наградата за намаляване на административните формалности, една от петте категории в Европейските награди за предприемачество, които се дават на публични органи, приложили мерки за ограничаване на бюрокрацията на местно, регионално и национално равнище.

Вижте http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/participate/index_bg.htm

Цялата информация за наградата можете да намерите на български език на следния сайт: http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/competition_bg.htm

14-03-2009 | виж всички новини | Принтирай Изпрати