Конкурс за откриване на социални иновации

Този конкурс се организира от Европейската комисия в памет на Диогу Вашконселуш. Целта е да се открият най-добрите решения за социални иновации, чрез които да се помогне на хората да намерят работа или да започнат нови видове работа.
Над 25 милиона европейци са без работа. Освен това много хора са заседнали на нископлатени работни места или чувстват, че имат малко възможности на пазара на труда – понякога поради своя пол, възраст или увреждане.

Комисията приканва всички европейци да представят нови решения за създаване на нови възможности за работа или по-добри работни места. Да не се прави нищо по отношение на безработицата и непълната заетост е не само проява на жестокост и прахосничество – разяждащите последици от високата безработица ще хвърлят сянка върху икономиката и нашето общество за години напред.

Конкурсът, започнал на 1 октомври 2012 г., включва силен елемент на наставничество за номинираните кандидати. Накрая за всяко от трите най-добри предложения (ориентировъчен максимум) ще бъде връчена награда от 20 000 евро през май 2013. През 2014 г. ще се проведе второ издание на конкурса.

За участие в конкурса:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_bg.htm

25-10-2012 | виж всички новини | Принтирай Изпрати