Интересувате ли се от здравето, околната среда и икономиката?

Европейският съюз има водеща роля в усилията за повишаване на безопасността на химичните вещества съгласно регламента REACH. Как се справя вашата страна в този аспект? Дружествата регистрират ли веществата, които произвеждат? Ако не го правят, те може би ги произвеждат незаконно. Стремят ли се дружествата да заменят най-опасните химикали с други? Също така какво въздействие би могло да има това върху заетостта и икономиката?

Не можем да отговорим на всички тези въпроси вместо вас, но можем да ви дадем добра отправна точка за вашия материал.

На нашата уебстраница можете да намерите например:

  • колко вещества са регистрирани в Европейската агенция по химикали (ECHA);
  • откъде в ЕС/ЕИП идват регистрациите;
  • какви са най-често регистрираните химикали;
  • данни относно опасностите от близо 17 000 вече регистрирани химикала.
    Можете да търсите химикали в зависимост от техните свойства — например канцерогенни вещества или химикали, които са опасни за озоновия слой. Също така можете да търсите химикали, използвани в определен сектор на индустрията.

Възползвайте се от този ресурс, за да съставите материал за начина, по който индустрията във вашата страна допринася за по-безопасното използване на химикали. Сега, през последните няколко месеца преди изтичането на крайния срок за регистрация на вещества, използвани в малки количества, (31 май 2018 г.), е подходящият момент редовно да следите развитието на регистрациите съгласно REACH и да публикувате преди  тази разпоредба на регламента да влезе в сила. Ако дружествата във вашата държава не подадат регистрация преди изтичането на крайния срок, те не могат да произвеждат или внасят веществата след 1 юни 2018 г.

Разгледайте данните и се свържете с нас за повече информация.

Основна информация

Преди десет години държавите — членки на ЕС взеха решение от основно значение. Те съобщиха на дружествата от химическата индустрия, че трябва да опишат въздействието на произвежданите от тях химични вещества върху здравето и околната среда, за да могат да продължат да ги произвеждат. Дружествата трябва да докажат, че техните вещества могат да се използват безопасно, като документират свойствата им, употребите, и условията за безопасна употреба в регистрационно досие, подадено в Европейската агенция по химикали (ECHA).

До момента дружествата са подали информация за приблизително 17 000 от най-опасните и често срещани вещества в рамките на крайните срокове за регистрация съгласно REACH през 2010 и 2013 г. Крайният срок през 2018 г. представлява особено предизвикателство, тъй като той се отнася до химични вещества, произвеждани или внасяни в малки обеми. Дружествата, които произвеждат или внасят тези вещества, обикновено са малки и средни предприятия с малък опит в областта на регулаторните въпроси на ниво ЕС. Тези фирми трябва да съберат информация за общо 25 000 химични вещества.

Инфографика за регистрациите по REACH

https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics

Информация за химични вещества

https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals

Обзор на европейската химическа промишленост за 2017 г. от Cefic (Европейски съвет за химическата промишленост) .

https://www.chemlandscape.cefic.org

Пресцентър на ECHA
press@echa.europa.eu

Информация за медиите във връзка с REACH, 2018 г.

https://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

Уебстраници за помощ във връзка с REACH, 2018 г.

https://echa.europa.eu/reach-2018

27-11-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати