ГРАДСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 Европейски Бизнес и Научен Форум Берлин 2012

11 Май 2012

Елате - Разгледайте - Възползвайте се !

"Европейският Бизнес и Научен Форум Берлин 2012" ще събере фирми и изследователски организации от различни сектори, които представляват новаторски идеи и започване на нови партньорства, за да намерят решения на градските предизвикателства на нашите дни. Целите са за подпомагане и насърчаване на иновациите, междусекторна обмяна на идеи между науката и биезнеса, и с обединяване на нови партньори в различни европейски региони. Този обмен ще се организира на четири основни тeми:

  • Разработване на бизнес райони
  • Остаряване в добро здраве
  • Иновативно строителство
  • Стартиране на бизнес в градовете

В тези зони, урбанизираните райони в цяла Европа са изправени пред увеличаване на социалните и икономическите предизвикателства. За да намери решения за темите на дните ни, трансграничното и транснационалното сътрудничество може да помогне да се съберат фирми, учени и други заинтересовани страни в проекти и партньорства. Следователно целта на Европейския Форум за Бизнеса и Науката 2012г. в Берлин е да се помогне за създаването на тези партньорства и обмяна на идеи между науката бизнеса.

Събитието ще се проведе на английски език. Таксата за участие е 50 евро (без 19% ДДС). Enterprise Europe Network Берлин-Бранденбург няма да начислява такси за участие на участниците от страни извън Германия. Ако сте заинтересовани за участие, моля, свържете се с нас!

Програма за събитието можете да изтеглите тук!

08-05-2012 | виж всички новини | Принтирай Изпрати