Европейски новини, брой 4

 Публикуван е новият брой на безплатното месечно информационно издание на Европейският информационен и иновационен център Enterprise Europe Network Враца

В него ще намерите:

 • Портал за електронни услуги на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост"
 • Нов план за действие на ЕС за борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.
 • ЕКОФИН обсъди намаляване на ДДС ставките
 • 39% от средствата по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са насочени към пазара на труда
 • Необлагаеми ще бъдат доходите от лихви и отстъпки от облигации, издадени от държава-членка на ЕС
 • Нови наредби на Екодизайн за изтеглянето от пазара на неефективните електрически крушки
 • За първи път европейски авиокомпании предлагат мобилна телефонна връзка по време на полет
 • Доклад на Европейската комисия за трансграничната онлайн търговия в ЕС
 • Нова интернет услуга на CORDIS за Мария Кюри COFUND
 • Доклад на ЕК: Независимо от икономическата криза секторът на телекомуникационните услуги на ЕС нараства
 • Покани за представяне на предложения за 2009 г. по програмата "Трансевропейска мрежа за транспорт" (TEN-T)
 • Нова онлайн платформа за резултати от проекти на ЕС

КЪМ БЮЛЕТИНА

07-04-2009 | виж всички новини | Принтирай Изпрати