Европейски награди за предприемачество 2011

 ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2011

За втора поредна година български екипи с проекти в подкрепа на малкия бизнес имат възможност да спечелят Европейската награда за предприемачество като признание за своята идейност, инициативност и добре свършена работа.

Европейските награди за предприемачество са инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес.

За България това ще бъде второ издание под формата на национален конкурс, като в него могат да участват национални, регионални и местни публични институции или публично-частни партньорства. Национално жури, под ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ще отличи 2 кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Кои са категориите?

Всеки кандидат може да участва с един проект, чиито последни резултати да датират от поне 2009 или 2008 година, подаден в една от следните категории:

1. Насърчаване на предприемаческия дух
2. Инвестиране в изграждането на умения
3. Подобряване на бизнес средата
4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса
5. Отговорно и приобщаващо предприемачество

Кои са предишните победители?

Победителите от Европейските награди за предприемачество през 2010 бяха обявени в края на май на церемония в Мадрид от Антонио Таяни - комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството. Голямата награда на журито бе присъдена на “Предприемачи в местожителство” – проект, чрез който се осигуряват жилища за предприемачи, желаещи да започнат дейност в областта Оверн, Франция. Инициативи от Австрия, Германия, Полша, Словения и Швеция бяха избрани за победители в петте категории.

Българските представители в конкурса, излъчени на национално ниво, бяха вдъхновяващият ученическите бизнес идеи проект „Български младежки форум на бизнес лидерите” на Центъра за учебно-тренировъчните фирми и насърчаващият стъпването на външни пазари проект „Top class” на Центъра за предприемачество и управленско развитие (CEED).

Какви са ползите за победителите?

Всички кандидати, спечелили своя национален конкурс, ще участват в европейския етап на Наградите за предприемачество и ще бъдат поканени на тържествена церемония през май 2011 година в Будапеща, Унгария. Те ще бъдат отличени за своите творчество, инициативност, упоритост и продължителен труд в полза на бизнеса и икономическото развитие и чрез съдействието на ключови европейски електронни и печатни медии ще се превърнат във вдъхновение и пример за подражание за колегите си в целия Европейски съюз.

Кой може да кандидатства?

Конкурсът е отворен за всички публични местни и регионални органи, а за национални органи - само в първа и четвърта категория. Участници могат да бъдат всички общини в страната, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачите, предприятията, университетите, институтите, фондациите и бизнес-организациите.

Как може да се кандидатства?

Формуляр за участие може да бъде изтеглен от официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет: www.enterprise-bulgaria.eu

Попълнените формуляри трябва да бъдат изпратени в печатен формат на адрес: София 1052, ул. „Славянска” 8, дирекция „Икономическа политика”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, за конкурса „Европейски награди за предприемачество”.

Срокът за участие е 15 ноември 2010 година. Валидно е пощенското клеймо.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от жури, сформирано от МИЕТ с членове, предимно извън публичния сектор и ще бъдат оценени по определена от ЕК система. Победителят и подгласникът в националния конкурс ще бъдат обявени през декември 2010 година на специална церемония. Техните кандидатури ще бъдат изпратени на ЕК за последващо участие.

18-08-2010 | виж всички новини | Принтирай Изпрати