Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - брой 01/ 2014

TOIT20130924001
Динамично развиващо се италианско МСП е разработило екологична платформа за споделено пътуване, чиито достъп и настройки за управление са лесно достъпни чрез мобилни устройства; основна отличителна черта на платформата е предлагането на гъвкави и в реално време услуги за споделено пътуване с автомобил, помага на хората навсякъде и по всяко време да намерят спътник, в отговор на постоянно нарастващото търсене на споделена мобилност. МСП търси партньори, които са заинтересовани от адаптиране на технологията към своите потребности чрез техническо сътрудничество.

TOSE20131219001
Шведско иновативно предприятие е отрило активна, природна добавка, която засилва когнитивните функции, вкл. фокусирането и паметта. Функциите са научно доказани чрез предклинични и клинични проучвания и добавката лесно може да се прибавя в храни или напитки. Компанията търси търговски и/или финансови партньори, които се интересуват от лицензирано съвместно разработване на продукти, с оглед покриване на регулаторните изисквания и за извършване на клинични проучвания. Предстоящ патент.

TOTR20131211001
Турско МСП е разработило автоматичен модел за оценка на имоти, който може да бъде използван в процеса на ипотекиране. Технологията, която очаква патент и софтуерен алгоритъм може да бъде използвана от фирми, занимаващи се с ипотекиране, отдаване на имоти под наем, професионалисти в сферата на недвижимите имоти. Турската компания търси фирми предимно в сферата на недвижимите имоти за лицензиране или споразумения за услуги.

TOTR20131211002
Турско МСП в IT сферата, извличането на данни и сектора на изкуствения интелект, разработва управленска софтуерна система за предвиждане на броя клиенти, които се отказват от представяните услуги от бизнеса (по-конкретно процент на отлив на абонати), на база поведението на клиента. Системата разполага със собствен алгоритъм на изкуствен интелект и турската компания търси партньори за лицензиране, споразумения за техническо сътрудничество и услуги.

TOTR20131211003
Турско МСП, осъществяващо дейност в IT сферата, предлага система и алгоритъм за отправяне на препоръки към клиентите за формиране на техния избор, чрез анализиране на изборът на други клиенти, които имат сходни интереси. Системата може лесно да се адаптира към различни домейни и пазари. Търсят се клиенти за търговски споразумения с техническа поддръжка, споразумения за услуги и/или споразумения за лизинг.

TOUA20131127002
Висше учебно заведение (Украйна), предлага технология за създаване на наноматериали с използване на шаблони, които образуват структура с предварителен избор на вида елементи, и може да се използва в областта на наноелектрониката и алтернативните енергийни източници. Технологията позволява създаване на шаблони с необходимите характеристики със стандартна техника, която е ефективна и щадяща околната среда. Фирмата търси инвеститори и партньори, за да започне съвместно производство на високоефективни слънчеви клетки.

TOES20131106003
Испанска фирма е разработила търговска уеб платформа (B2B - бизнес към бизнес) за свързване на складове за автомобилни части. Платформата по бърз и сигурен начин предоставя нови приложения за локализиране на резервни части за всякакъв вид автомобили. Платформата модернизира и подпомага развитието на този сектор. Фирмата предлага създаване на съвместно предприятие и търговски споразумения с техническа помощ и в други страни.

13 ES 28F9 3RQC
Испанска фирма е разработила компактен разтвор за неутрализиране, възстановяване и извличане на полза от използването на органични отпадъци от какъвто и да е органичен произход - отпадна течност от животински, човешки или промишлен, с висок процент на NH3 (амоняк) в състава му. Технологията е в състояние да оползотвори отпадъчните течности като вода. По-нататък това може да означава надежден начин за увеличаване наличието на вода в световен мащаб. Фирмата търси партньори, за да постигнат споразумение за лицензиране, финансови ресурси, споразумение или техническо сътрудничество.

TOIT20131007002
Начинаеща италианска компания е разработила иновативно софтуерно решение за "поведение" на хуманоидни роботи, насочено към обвързване на потребностите на пазара със социална, лична и в сферата на електронно здравеопазване роботика. Търси се техническо сътрудничество, партньорство с фирма и / или изследователски център на електронно здравеопазване, с цел да се разработят нови решения за лечението на заболявания, по-специално синдрома на аутизъм.

TOIT20131202004
Италианска фирма, разположена в северозападната част на Италия, предлага техническа помощ за пречистване на отпадъчни води. Компанията е разработила иновативна патентована система за изграждане на влажни зони за пречистване на отпадъчни води. Системата може да се използва за всякакъв вид влажни зони. Това драстично намалява площта, необходима за обработването им. Компанията предоставя техническа помощ за разпространението на тази технология. Търси се споразумение за сътрудничество и ексклузивни продажби, обвързани с ангажимент за оборот.

TOHU20130710001
Унгарско МСП, специализирано в разработването на мобилни приложения за смартфон платформи, търси потенциални партньори за техническо развитие и за сключване на търговско споразумение с техническа помощ за един от техните проекти.

TOHU20130717001
Унгарско МСП е разработило въздушен колектор, в комбинация с вакуумни тръби на колекторна слънчева система, с оглед повишаване ефективността на отоплението през отоплителния сезон. Основното му предимство е, че е в състояние да произвежда енергия от разсеяна слънчева светлина. Слънчевият колектор е оборудван с вакуумни тръби и в резултат на това може да задържа топлината в рамките на определен период от време. МСП търси партньор за предоставяне на услуги за по-нататъшно усъвършенстване на технологията или за монтирането й на място.

TOES20131219001
Организация за обществени изследвания и два университета от Испания са синтезирали група химични съединения, които селективно модулират алфа 7 никотинов ацетилхолинов рецептор в положителна алостерична форма, която значително увеличава реакцията на рецептора, при взаимодействие с невротрансмитерен ацетилхолин. Следователно, тези съединения са особено полезни за лечение на шизофрения, болестта на Алцхаймер и Паркинсон. Търсят се фармацевтични компании, интересуващи се от лиценз за патент.

TONL20131203005
Учени от холандски университет са идентифицирали антисенс олигонуклеотиди (AONs), които предизвикват пропускането на екзони, съдържащи мутации в протеина дисферлин, намиращ се в някои дисферлинопатии. Това пропускане на екзони, води до експресия на частично функционален протеин, който премахва симптомите на тези заболявания. Възможности за сътрудничество и / или лицензиране с научни дружества.

TONL20131203004
Учени от холандски университет са открили SNPs (единични нуклеотидни полиморфизми) в ензимите на аденозин метаболизъм, които са свързани с добра клинечна реакция (DAS <2,4) на лечение с метотрексат (MTX). Допълнително, те са открили, че полиморфизмът може да се използва за разграничаване на реакцията на неповлияващите се от лечението с МТХ. Възможности за сътрудничество и / или лицензиране с научни дружества.

TONL20131203003
Холандски учени са открили мощни PAD-инхибитори. Счита се, че тези съединения са потенциални ревматоидни лекарства за артрит, тъй като те подтискат причината за ревматоидния артритен цикъл. По този начин тези инхибитори имат много обещаващ потенциал, първият по рода си механизъм за действие. Организацията търси лицензирани партньори за финансиране и по-нататъшно развитие.

TONL20131203002
Учени от холандски университет са разработили технологична платформа, която дава възможност за евтино производство на ваксини със силно подобрена ефикасност. Технологията в момента е в процес на развитие, за да се подобрят ваксините за имунотерапия на рак, и може да се прилага за подобряване на Т-клетъчни ваксини срещу голямото разнообразие от вирусни и бактериални инфекции. Търсят се партньори за по-нататъшно развитие или лицензиране.

TOFR20131122002
Френско МСП, специализирано в проектиране и производството на вградени микро-сензори, предлага маслени сензори, на основата на анализ на петролните физико-химични свойства. Технологията намира приложение в областта на нефт и газ, смазването, производството и преноса на енергия. Фирмата търси партньори, като съразработчик, дистрибутори.

TODE20140113001
Институт на немски университет е разработил гъвкаво индукционно нагревателно устройство въз основа на отопление с напречен поток, което може да се използва навсякъде, където има необходимост от топлопроводими ленти, например при нанасяне на покрития, галванопластика, горещо формоване и металургични промени чрез каляване Институтът търси индустриални партньори, особено в сферата на стоманената, автомобилната промишленост или цветната металургия, за лицензионни споразумения или технологично ориентирано търговско сътрудничество.

TOSI20140109001
Словенска инженерингова компания, активна в областта на електромагнитно задвижване, е разработила иновативен електромотор с „колела” с постоянни магнити. Новото модулно решение за многофазни електрически мотори е лесно приложимо в различни мощности и приложения. Фирмата търси партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение, техническо сътрудничество или търговско споразумение за техническа помощ.

TOFR20131113003
Френски център лечение на рак е идентифицирало нов протеинен биомаркер, много специфичен за рака на гърдата и рака на дебелото черво. Този нов биомаркер позволява по-точна диагностика и прогнозиране на заболяването. Търсят се индустриални партньори за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

TOUK20131025003
Университет от северозападна Великобритания е проектирал, разработил и патентовал нови аерозолени разпръсквателни клапани, които позволяват използването на благороден газ (като въздуха) за моторно гориво, вместо летливи органични съединения (ЛОС) и търси партньори, които или да инвестират финансово, или технологично лицензирани партньори, които да ги предлагат на пазара, с техническа помощ от страна на разработчика. Основните предимства на този нов дизайн, е че ще има нулеви емисии на въглерод в използването му и по този начин може и много ще намали риска за здравето и безопасността.

TOFR20131009003
Френско МСП е разработило система за локализиране на кодирани цели въз основа на оптоелектронни компоненти с ниски комуникационни разходи. Тази система дава възможност за много бърз отговор, насоченост, много ниска консумация, възможност за използване под вода и имунитет към условията на околната среда. МСП търси лицензиране и търговско споразумение с техническа поддръжка. Това МСП е отворено и за техническо сътрудничество.

12 GB 46P4 3P9M
Шотландско МСП търси лицензианти за мощните си интерактивни динамични инструменти за енергийна симулация, която позволява на потребителите да виждат дефекти, течове и най-важното- загубата на енергия от сградите. Системата представя нагледно енергията, CO2 и паричните спестявания, всички подкрепени с ясни термални изображения. Системата е идеална за управление на жилищния и сградния фонд. Търсят се притежатели на лицензия за да се осигури тази експертна услуга от топлинни изображения за местни инспектори, франчайзополучатели в цяла Европа.

12 GB 46P4 3OM3
Иновативно шотландско МСП лансира нов индикатор за показателя изминато време, с приложение в промишлените лепила и уплътнители, където процедурите и безопасността са от първостепенно значение, като напр. и космическата индустрия. Индикаторът използва напреднала микрофлуидна химия за обозначаване на изминалото време от първото отваряне на контейнера. С цел лицензионни споразумения, фирмата търси производители на лепила и слепващи вещества, и производители на съоръжения за космическата индустрия.

12 GB 46P4 3Q4G
Шотландско МСП е патентовало ковък, самозалепващ се, водоустойчив материал GRP (стъклопласт), който се втвърдява бързо при излагане на UV светлина. Може да се използва като решение за ремонт и поддръжка с множество приложения, например при вътрешни ремонти (DIY и търговия), строителство, (защита, изолация), автомобилна промишленост, ремонти на лодки и морски съоражения, промишлеността (напр. химикали, комунални услуги). Търсят се партньори, които имат достъп до тези пазари, за търговски споразумения с техническа помощ.

TODE20131220011
Немски изследователски институт е разработил различни лични уреди за измерване на радиацията за наблюдение изложението на магнитни полета. Тези системи се използват предимно за медицински приложения (магнитно-резонансови изображения - MRI). Новият метод се основава на ефекта на сензори и електромагнитни индукционни бобини за мониторинг на множество параметри едновременно. Уредът може да се използва за индустриални приложения. Изследователският институт търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

TONL20131202002
Учени от университетски медицински център в Холандия в сътрудничество с други академични институции са открили и разработили нови целеви механизми, както и ин-витро и ин-виво модели, за развитието на терапевтични интервенции за мускулна дистрофия, засягаща лицето, рамото и горната част на ръката (Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD). Търсят се партньори за изследователско сътрудничество в тази област, както и лицензирането на ключови технологии, на разположение на институциите.

TOFR20131115001
Френски университет е разработил и патентовал нов вид твърд единично-йонен полимерен електролит на основата на полианионен блоков съполимер, с подобрени механични свойства и стабилност. Този електролит е особено подходящ за безопасни и надеждни енергийни батерии с висока плътност (включително литиево-метал-полимерни батерии). Търсят се фирми от енергийния сектор и електричеството, които се занимават с производство на батерии, за лицензионно споразумение или R&D сътрудничество (възможно е съфинансиране).

TOFR20131115003
Френски университет е разработил и патентовал модерен линеен френелов рефлектор (Linear Fresnel reflector - LFR), концентриращ слънчева светлина, с нова огледална технология, която позволява оптична ефективност и драстично намаляване на разходите. Търсят се фирми от промишленото производство на соларни и фотоволтаични индустрии за лиценз или R&D сътрудничество (възможно е съфинансирана) за по-нататъшно развитие и изпълнение.

TOFR20131115004
Френска лаборатория е разработила и патентовала решение за безплатен продукт, стимулиращ разсейване на микроскопични решения по Роман, позволяващ визуализация на тъкани и клетки, без вкарване на белязани атоми или оцветяване. Лесно за приложение, решението позволява ефективност в разсейването на проби, както и увеличаване на сигнала по двата начина. Търси се за лицензионно споразумение, или R&D сътрудничество (възможно е съфинансиране), лаборатория, или фирма в сферата на изобразяване на тъкани и клетки, и спектроскопията.

TOFR20131129001
Организация от северна Франция е разработила каталитичен процес за преобразуване на етанол, с наличието на вода, във водород. Новият метод е чист и работи при ниска температура и налягане. Полученият водород намира приложение като промишлен химикал и като гориво. Организацията би искала да си сътрудничи с компании от секторите на енергетиката и химическия сектор, заинтересовани да си сътрудничат чрез търговски споразумения/ споразумения за лицензиране.

TOUK20131128001
Много университети и техните библиотеки обмислят стартиране на издателска дейност, поради търсенето на свободен достъп, по-рентабилна издателска дейност, както и престижа, който носи. Лондонско МСП може да осигури институциите с напълно функционална и брандирана платформа, хостинг на академични списания, книги и данни, включително и всички системи, необходими за управление на печата. Клиентът търси да придобие търговско / лицензионно споразумение в рамките на институция за висше образование или изпълнител на научни изследвания.

TOAT20131128001
Австрийска компания е разработила мобилно устройство за подреждане на дървени трупи върху палет с повдигнати страни. Използвайки тази процедура, дървените трупи може да бъдат подредени автоматично върху търговските палети. Конструкцията е изградена върху рамка на контейнер. Патентованото устройство може да се разшири, за да ги съберете накуп в чували и картонени кутии. Търсят се партньори за по-нататъшно развитие, въвеждане на пазара и търговско споразумение с техническа помощ. Възможно е закупуването на лицензи за патенти или изцяло на патента.

TRIN20131107002
Индийска компания търси иновативни технологии за пречистване на отпадъчни води за разработка на проект, които ще гарантира нулево изпускане на течност от дестилационната промишленост. Компанията в момента разработва пречиствателна станция за обработка на отпадни води - 0,8 милиона литра на ден отпадъчни води в северната част на Индия. Търсят се индустриални партньори за съвместни предприятия, техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ.

TRIN20131107003
Индийска компания търси иновативни технологии пречистване на отпадъчни води, за разработка на проект, които ще гарантират нулево изпускане на течност от целулозната и хартиената промишленост. Компанията в момента разработва пречиствателна станция за отпадни води за обработка на 2 милиона литра на ден от отпадъчните води в северната част на Индия. Търсят се индустриални партньори за съвместни предприятия, техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ.

TRIT20131126001
Италианска фирма за производство на софтуерни решения в сектора на 3D и разпознаване на жестове и човешко взаимодействие търси технологични партньори за проектиране и изграждане на нови продукти.

TRES20140108001
Испански клъстер, търси иновативни технологии за преработка и дезинфекция на вода за технологично сътрудничество.

TRTR20131129001
Турски производител на тъкани и текстил търси технология, която да помогне да бъде намалено потреблението им на вода и енергия. Компанията иска да преобразува своя производствен процес с нова технология за по-устойчиво производство. Този производител на текстил/облекло търси техническо сътрудничество и търговско споразумение за техническа помощ. Компанията също така проявява интерес за сключване на производствени споразумения

TRIT20131202003
Италианско МСП с опит в областта на наземния транспорт, търси партньори с технологичен опит за осъществяване на система за споделяне на велосипеди, чрез изграждане на спирки, които ще бъдат оборудвани със слънчеви панели за презареждане на велосипедите и камери за наблюдение на станциите. Търси се техническо сътрудничество за съвместно по-нататъшно развитие.

TRUK20130926001
Компания от Великобритания, произвеждаща поръчкови аквариуми и шкафчета към тях, търси партньор, който може изработи система, която да работи само с природни ресурси, като се използват слънчеви панели и/или водноелектрически генератор.