Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЯНУАРИ 2013

12 RO 662C 3RGS TR
Технически университет от Румъния търси изследователски партньори в областта на екологичния инженеринг. Изследването се отнася за разработването на пилотна технология, чрез която да се получи нов екологичен иновативен тор, резултат от компостиране на смес от остатъчна морска биомаса от Черно море с утайки от отпадъчни води от селищни пречиствателни станции за отпадни води и оборски тор. Партньорите търсят малки и средни предприятия и R & D изпълнители в областта на екологичния инженеринг за техническо сътрудничество.

12 RO 662C 3RGT TR
Технически университет от Румъния търси изследователски партньори в областта на екологичния инженеринг. Изследването има за цел да увеличи фокуса върху водородна технология, чрез разработването на първата демонстрационна пилотна платформа в Румъния за тестване, експлоатация, оценка и демонстрация на ефективно оборудване и / или методи за производство и съхранение на водород. Търсените партньори трябва да са МСП или R & D изпълнители в областта на екологичния инженеринг за техническо сътрудничество.

12 GB 44O6 3RGQ TO
Компания, базирана в Лондон, е разработила новаторска икономически ефективна софтуерна технология в лека рамка, която дава възможност на малките и средни организации да работят ефективно и безопасно в множество сайтове и между организациите, включително и чрез достъп чрез мобилни платформи. Фирмата търси да си сътрудничи с широк кръг от организации за разработване на приложения за различни сценарии.

12 GB 44O6 3RGP TO
Компания, базирана в Лондон, е разработила нова експертна система, която улавя, организира и показва технически данни за подпомагане на оценката, диагностиката и лечението на сложни проблеми при отделни лица, групи и организации. Системата използва систематична визуална метафора, за да се опрости представянето на данните и да се образоват и мотивират участниците към промяна. Компанията желае да си сътрудничи с партньор за разработване на софтуера.

12 PL 61AJ 3RGO TR
Полско МСП планира да приложи B2B платформа за електронен обмен на данни между фирми-партньори в областта на запитванията за оферти, поръчки, продажби, както и мониторинг на изпълнението на настоящи договори, както и определянето от статута им. Фирмата търси технически консултации и обмен на информация.

12 GB 44O6 3RGG TO
В Лондон изследователски институт е разработил система, която дистанционно открива кавитацията в поточни системи, така че увреждащите дейности да могат да бъдат откривани в ранен стадий. Резултатите са повишена надеждност за количеството кавитация при поточните системи и значителни икономии на енергия. Системата е разработена и тествана в лабораторен мащабен прототип. Институтът търси организации, които работят с такива поточни системи, за лицензиране на технологията.

12 GB 44O6 3RGF TO
Лондонско МСП е разработило уникална система, която прави анализ на поведението на клиентите в магазини и търговци на дребно, на базата на анонимни сигнали от мобилни телефони. Анализът на поведението се прави посредством 45 показатели, включително брой на клиентските посещения и пътите, в които се спират. Иновативните сензори позволяват на потребителите да превърнат клиентските данни в наука, която може да бъде използвана за получаване на ползи. Търсят се крайни потребители и експерти от областите, в които физическият потребителски трафик е важен.

12 GB 44O6 3RGD TR
Водещ британски производител на лабораторни автоклави, които се използват в хранително-вкусовата промишленост, за напитки, млечни продукти, в здравеопазването и фармацевтичната промишленост търси технологии и процеси, които ще позволят да се намали използването на енергия и вода, без компромиси в качеството на продуктовата гама. Търсят се съвместни възможности за развитие и лицензиране.

12 ES 276D 3RFU TO
Испански Център за изследвания и обучение, в сътрудничество с други испански организации е разработил процес за хвърляне на хайвера на всеядните видове риби. Центърът се интересува от свързване с фирми или технологични центрове, интересуващи се от прехвърляне и използване на това ноу-хау в аквакултурния индустриалния сектор.

12 GB 44O6 3RGC TO
МСП, базирано в Лондон, е проектирало и патентовало вградена безжична система за предупреждение за опасности, която е в състояние да открива огън, дим, вредни газове и наличието на хора. Фирмата търси сътрудничество с компания от Европа за по-нататъшно развитие на устройството и продаваем продукт, по-специално индустриален сътрудник със знания / връзки в индустрията и безопасността на електронната / безжичната индустрия / радиочестотна (RF) технология. Търсят се възможности за лицензиране.

12 RO 75DV 3RBQ TO
Румънски изобретател е разработил таймер за въдици, който обявява, когато рибата се е хванала. Основното предимство на продукта е, че той позволява регулиране на движещата сила и напрежението на ключа, за разлика от други подобни продукти, които вече са на пазара. Изобретателят търси търговско споразумение с техническа помощ и съвместно по-нататъшно развитие.

12 GB 44O6 3RGB TO
Академик / предприемач от Лондон е разработил цялостен организационен инструмент за диагностика на базата на 20 годишни изследвания. Тази разработка, която идентифицира организационните силни и слаби страни е доказано, че е по-добър и ефективен метод за подобряване на производителността и иновациите в организациите. Академикът търси представители от редица сектори, които биха проявили интерес да тестват и да използват инструмента за подобряване на управленските си процеси, сътрудничество или крайна употреба.

12 ES 22C4 3RGA TR
Испанско МСП е разработило редица аугментни решения за туристическия пазар и се интересува от адаптирането им за хора с увреждания, и по-специално за слепи. Фирмата се интересува от контакти с изследователски центрове и предприятия за софтуерни и хардуерни технологии, които вече са адаптирани така, споразумения за техническо сътрудничество (с адаптиране към специфичните нужди) и производствени споразумения за нови процеси. Компанията също търси инвеститори

12 NL 60FI 3RFV TO
Холандска компания е разработила многоетапна биологична система за контрол на миризмите, която премахва миризмата в пречиствателните станции за отпадъчни води. Системата премахва сероводорода и летливите органични серни съединения, които причиняват миризмите по биологичен начин. Фирмата търси компании, работещи в сектора на отпадъчните води и предлага търговско споразумение с техническа помощ или лицензионно споразумение.

12 PL 62AP 3REC TR
Полска фирма за производство на газови инсталации за превозни средства търси технология на SMD компоненти и монтаж с пълен визуален контрол. Технологията трябва да бъде оборудвана с достатъчен брой вретена с иновативна система на плаващ визуален контрол. Технологията трябва да бъде оборудвана със стандартна камера с дублираща функция, за да се събират по-големи елементи. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

12 KR 9A9D 3R96 TO
Корейска фирма е разработила дозатор, който прави равномерни по дебелина слоеве от течни кристали, за дозиране на течни капки кристали върху стъклена подложка при производството на LCD / LED. Тази технология е сравнително по-евтина и приложима в различни области. Фирмата търси партньор за съвместно предприятие или търговско споразумение.

12 RO 662C 3RFA TR
Технически университет от Румъния търси изследователски партньори в областта на технологиите на материалите. Основната цел на изследването е фокусирано върху свойствата и кристализацията на стъклата, както и на образуваните структури. Търсените партньори трябва да са МСП и R & D изпълнители от областта на технологиите на материалите за техническо сътрудничество, или такива, които се интересуват от европейски / международни R & D програми.

12 GR 49R5 3RG0 TO
Лаборатория към гръцки университет предлага експертния си опит в разработването на система за измерване на електрическата проводимост на антистатични тъкани. Измерването на електрическата проводимост може да даде индикация за използваемостта и пригодността на произведените тъкани, като по този начин се оптимизират техните качества. Търсят се кооперации за по-нататъшно развитие с цел насърчаване на системата в рамките на съвместен изследователски проект.

12 BG 0530 3RFZ TO
Българска компания е разработила специализиран продукт и технология за предотвратяване на отлагането на котлен камък и намаляването на съществуващия котлен камък. Основните предимства на предлаганата технология са по-добро действие и резултати, ефективност на разходите и лесно изпълнение. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с фирми, заинтересовани от прилагането на този технологичен продукт.

12 BG 0530 3RFY TO
Българска фирма с 25 години опит в R & D на устройствата за обработка с вода е разработила специализиран продукт за системите за поливане и напояване, приложим за засилване на темпа на растеж и добив на култури, растения, зеленчуци и плодове. Основното предимство е повишеният темп на растеж и доходност при намалено разходване на вода с до 15%. Фирмата търси търговски споразумения с фирми, заинтересовани от прилагането на това устройство.

12 BG 0530 3RFX TO
Българска компания с повече от 20 години опит в R & D на водни и течни продукти за третиране е разработила специализиран продукт, предназначен за дезинфекция и активиране на охлаждащи течности, грес и емулсии за обработка на метални машини. Времето на експлоатация на използваната течност е значително повишено. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ с фирми, заинтересовани от прилагането на този продукт.

12 EE 21C0 3RDK TO
Естонска компанията е разработила технология за подготовка на биоцидни агенти от нефтени шисти с висока концентрация на активни вещества. Крайният продукт е вещество, което може да се използва ефективно при бои, смазочни материали, цимент във влажни условия и структури под вода за защита на материали и конструкции от биологични повреди. Фирмата търси техническо сътрудничество и производствено споразумение (по лиценз), което да тества и прилага биоцидните агенти в различни материали.

12 IT 56Z6 3RB5 TO
Компания със седалище в Североизточен регион на Италия, предлага иновативен мобилен инструмент за бизнес информация, който е в състояние да поддържа вземането на решения ден за ден. Приложението позволява да се разбере и оцени икономическата надеждност на всяка европейска компания. Благодарение на специалния инструмент имате достъп до рейтинга, кредитния лимит и финансовата информация на над двадесет милиона фирми, както и да изтеглите лесно подробни доклади, базирани на данните на публичните дружества. Търсят се частни / публични органи за търговско споразумение с техническа помощ.

12 IT 53U1 3RF1 TO
Италианска инженерингова компания, специализирана в механичното проектиране, прототипиране и патентоването на иновативни продукти, е разработила устройство за защита от заваряване, извършвано директно с горелка. Предпазната маска е безопасна, точна, удобна и евтина. Фирмата търси споразумение за патентна продажба или договор за предоставяне на патент с производители на защитни маски с тъмни стъкла, които имат капацитет да произвеждат и разпространяват продуктите.

12 GB 44O6 3RE6 TO
Компания, базирана в Лондон, търси партньори, с които да си сътрудничи за по-нататъшното развитие на специфични туморни клетки с цел получаване на терапевтичен пакет за стаза и / или прекъсване на разпространението на раковите клетки (включително, но не ограничено до първичния тумор и метастазите).

12 ES 23C7 3RF4 TO
Испански технологичен център предлага своето голямо ноу-хау в разработването на функционални хранителни продукти и тестването на приемането им от потребителите. Развитието на по-здравословен и хранителен продукт подобрява здравето на потребителите. Центърът търси компании, интересуващи се от техническо сътрудничество, за разработване на функционални хранителни продукти.

12 IT 53U4 3QVA TO
Изследователски център в университета на Неапол, южна Италия, занимаващ се с иновации и разработки в областта на храните, е разработил новаторска процедура за екстракция и пречистване на молекули с висока технологична стойност и хранителни стойности, отпадъци (кори, семена, парчета сурово месо, плодове, домати, които не отговарят на изискванията) при промишлена преработка. Групата търси финансови и индустриални партньори, за технически споразумения и партньори, с които да участва в европейски проекти.

10 IT 53U4 3JOI TO
Департамент на Университет в Южна Италия извършва изследователска дейност, насочена към развитието на разпределени фибро-оптични сензори. Тези сензори са в състояние да осигуряват измерване на температурата и напрежението по цялото протежение на пътя на оптичните фибри с висока точност и пространствена разделителна способност. Групата търси фирми или изследователски центрове, които да извършват инсталация и експлоатация в областта на оптичните сензори.

12 ES 23C7 3RDG TO
Испански технологичен център предлага своите хомологирани лаборатории и богат опит в управлението на водите в ХВП. Консумацията на вода и третирането, което е законосъобразно, са едни от най-важните разходи в хранително-вкусовия сектор, защото оптималното управление на водите е от решаващо значение. Центърът се интересува от търговско споразумение с техническа помощ с компании от секторите храни, козметика и фармацевтика.

12 HR 89GQ 3R8V TO
Хърватска ИКТ компания е разработила мобилни решения за IOS, Android, Windows Phone и Symbian. Разработените приложения са благоприятни за бизнес процесите и могат да бъдат лесно интегрирани в съществуващите бизнес системи и социални мрежи. Дизайнът е потребителски интерфейс и е адаптиран към потребителския опит като търсачките на уеб страниците са оптимизирани. Фирмата търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие адаптиране към специфичните нужди на клиентите или търговско споразумение с техническа помощ.

12 ES 23C7 3RCP TO
Испански технологичен център предлага нов метод за намаляване на въглеродния отпечатък в хранително-вкусовата промишленост. Методът включва продукт за анализ на жизнения цикъл (от суровините до потребителя), оптимизационните процеси и еко-дизайна в опаковането, за да се намали въздействието върху околната среда. Центърът търси фирми от хранителния сектор за търговско споразумение с техническа помощ.

12 IT 55X5 3OTO TR
Италианско МСП търси фирми за финансово и техническо сътрудничество, за да инвестира в иновативни индустриални изследвания и приложения за създаване на енергийни култури, базирани на технологията на изгаряне. Целта е да се произвежда достатъчно биомаса чрез използването на високи култури за добив, които да се използват в простите процеси на преобразуване на енергия.

12 PL 61AJ 3R7D TO
Полски изследователски център е разработил иновативен метод за производство на хидравлично свързани агрегати. Технологията позволява да се получи потенциално отличен материал за пътното строителство (като субстрат и / или субструктура) от отпадъци (утайки от отпадъчни води), който намалява изхвърлянето на отпадъци, както и размера на разрушените области. Изследователският център търси индустриални партньори за по-нататъшно развитие на технологията и тестване на нови приложения.

12 ES 23C6 3RC3 TO
ИКТ технологична компания, базирана в Испания, съвместно с университет, е разработила приложение за електронен подпис на един или много документи, както чрез компютър, така и чрез мобилно устройство, което предоставя значителни ползи за спестяване на време. Търси се партньор за комерсиализация на технологията чрез лицензиране.

12 FR 33J6 3RF5 TR
Международна група, базирана във Франция и специализирана в индустрията на селскостопанските храни търси данни за паста с активност на водата <0,65 и по-голямо съдържание на монозахариди. Обхванато е производството на сухи, плодови храни и суровини с по-добра консервация. Тези дани трябва да са без никакви добавки или замърсители. Фирмата търси за всякакъв вид сътрудничество.

12 FR 33J6 3RF8 TR
Международна група, базирана във Франция и специализирана в индустрията на селскостопанските храни, търси нови и високоефективни съставки на храни или технологии, които променят или премахват киселия вкус, причинен от наличието на органични киселини в хранителните матрици. Компанията търси всякакъв вид сътрудничество.

12 FR 33J6 3RF7 TR
Международна група, базирана във Франция и специализирана в индустрията на селскостопанските храни, търси новаторски и високо ефективни дрожди и плесенни инхибитори за плодови храни. Фирмата търси хранителни сортове, съставки или смеси, които да пречат на разпространението на дрожди и плесени в продължение на най-малко 9 месеца, за предпочитане12 месеца при стайна температура. Компанията търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

12 PL 64BF 3R9R TO
Полско предприятие, което се занимава с изграждането на подземни инженерни инсталации, използващи безизкопни методи, е разработила метод за измерване на силите, които влияят на тръбите, правени в процеса на хоризонталните сондажни системи. Решението подобрява качеството на съоръженията и позволява да се запишат работните параметри за целите на документацията. Фирмата търси партньор за търговски договор с техническо сътрудничество.

12 IT 56Z5 3QJI TO
Италианска фирма е разработила и патентовала релаксираща и комфортна двойна седалка за пътници. Продуктът е готов за използване и ефективен по отношение на разходите, като може да се преобразува в седалката за спане, като едновременно да съхранява обемист багаж. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение и производство.

12 PL 64BF 3RDQ TO
Компания от южната част на Полша е разработила лесна за използване среда за създаване и развитие на видео приложения, които могат да бъдат използвани в промишлеността, особено в процесите за контрол на качеството. Фирмата търси партньор, готов да подпише лицензионно споразумение.

12 HR 89GQ 3R7Q TO
Хърватска компания е един от водещите доставчици на системи за събиране на пътни такси. Портфолиото на компанията включва както стандартни системи за събиране на такси (включително бързи ленти), така и свободен поток от системи за пътни такси. Решенията са базирани на състоянието на съвременните технологии и са силно адаптирани към индивидуалните нужди на клиента. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и търговско споразумение с адаптиране към специфичните нужди на клиентите.

12 GB 44O6 3REP TO
МСП от Лондон е разработило нова технология за измерване, която позволява на потребителя да измери точно три ключови ин-виво параметри на кожата: транс-епидермалната загуба на вода по повърхността на кожата, загуба на вода и пот, в зависимост от типа / състоянието на кожата и в отговор на въздействието на околната среда върху кожата. Устройството е достъпно за лицензиране и / или съвместно разработване на нови приложения на фирми и изследователи, които работят в козметичната индустрия / грижа за кожата.

12 GB 44O6 3RER TO
Лондонски университет е разработил иновативен продукт за 3D наблюдение, което намалява разходите за грижи за пациенти, страдащи от силни болки и същевременно подобрява цялостното качество на живот. Продуктът позволява по невербален начин да се определя мястото и вида на болката и може да даде възможност за по-добро темпо на прием на медикаменти, като това замества използваните в момента 2D методи. Университетът търси здравни организации, които да лицензират продукта.

12 NL 60FI 3REB TO
Холандска фирма с опит в областта на околната среда е разработила компактна система за отстраняване на БПК, неразтворени вещества и азот. Тази система може да се използва за индивидуално третиране на отпадъчни води и при децентрализирани усъвършенствани системи за пречистване на отпадъчните води. Системата е специално проектирана за съоръжения, които нямат достъп до канализация. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 NL 60FI 3REG TO
Холандско МСП, активно в областта на околната среда, е разработило технология, която да обновява биогаза в качеството на природния газ. Този процес е цялостно решение за отстраняването на въглероден диоксид, сероводород и водни съединения. Фирмата предлага търговско споразумение с техническа помощ на компании, работещи в областта на околната среда.

12 IT 55X8 3REL TO
Италианска фирма е разработила иновативна аеродинамична система за гранулиране (AGS), която позволява гранулиране на всякакъв вид химикали, без вода или други разтворители. Новите формули се получават бързо и лесно, намаляват се производствените разходи и замърсяването на околната среда. Фирмата търси партньори за технологията, промишлена експлоатация с техническо сътрудничество за тестване на нови приложения и споразумение за производство за прилагане на абсолютно нов процес.

12 HR 89GQ 3REA TO
Малка хърватска компания с опит в захранващите мрежи за мониторинг на водите е разработила телеметричен хидрант като средство за ранно откриване на загубите в системата. Позволява събиране на параметрите на водата, като статично налягане, налягане на потока, температурата, качеството на водата и контролиране на ползването. Хидрантът е енергийно независим и събраните данни могат да бъдат използвани в ГИС или SCADA. Компанията се интересува в съвместно по-нататъшно развитие и търговско споразумение с техническа помощ.

12 NL 60FI 3RDX TO
Холандска компания е разработила биологичен метод за дезинфекция на почвата. След въвеждането е използвана от 70 производители, повечето от тях в Холандия. Фирмата търси (техническо) сътрудничество с производители, предприемачи и изследователски институти от Южна Европа и (под) тропическите страни за валидиране на този метод за различни типове климат, почви и култури, но също така и за организации, които подкрепят екологичните методи на градинарство.

12 SE 67CJ 3RCW TO
Шведско МСП е разработило система за бързо UV втвърдяване на лак, нанесен върху дървени и пластмасови подове. Използва се подвижна UV LED лампа за втвърдяване по време на нанасянето. Тази лампа генерира по-малко топлина от други технологии, като това я прави особено подходяща за възстановяване на деликатни дървени, пластмасови (PVC) и балатумни настилки и подове в ресторанти, спортни зали, болници, офиси и други. Фирмата очаква споразумение, включващо техническа поддръжка и търговско подпомагане.

12 NL 60FI 3RE3 TO
Холандска фирма с опит в екологичния сектор е разработила система за отделяне на H2S от биогаз и сметищен газ. Процесът е изцяло биологичен, без употреба на химикали, изисква ниски капиталови и текущи разходи. Компанията предлага търговско споразумение с техническа поддръжка.

12 GB 44O6 3RE5 TO
Компания, базирана в Лондон, е разработила оригинална уеб базирана система, включваща социални медийни приложения за улесняване на поведенчески и културни промени във висококвалифицираните професионални общности, чрез споделяне на информация и опит на фона на радикална законодателна реформа. Компанията търси сътрудничество за разработването на нови приложения за своята система и включване на допълнителни приложения за социалните медии.

12 GB 44O6 3RE4 TO
Център за изследване на рака на гърдата в сферата на здравеопазването в момента разполага с неадекватна технология, при която се разчита на рентгенови лъчи. Този метод е недостоен, неудобен, опасен и не е подходящ за млади жени. Компания, базирана в Лондон, разработва нов безжичен медицински метод за наблюдения и прегледи. Компанията очаква патентоване на технологията, която изисква ниска консумация на енергия и нейонизиращи лъчения за получаване на подробни изображения. Компанията има желание да си сътрудничи с организации за разработване на прототип на оборудването и интегриране на софтуера.

12 GB 44O6 3RE2 TO
МСП, базирано в Лондон, е разработило нов сензор за радиация, който може да бъде поставян в органите на пациентите и който записва дозата на облъчване, по време на лъчетерапията. Наборът от сензори предава данни в реално време чрез безжична система до оператора. Данните се съхраняват за по-нататъшна обработка. Уеб интерфейсът се интегрира със съществуващите системи на здравеопазване. Търси се партньор, който да разработи миниатюрен дизайн на прототипа, хардуерен/софтуерен дизайн, електронна интеграция и управление на консумацията на енергия.

12 GR 49R5 3RDO TR
Лаборатория към гръцки университет търси партньор, който да предложи електропроводими влакна със специфични електрични свойства. Търсената технология ще бъде използвана за разработване и производство на текстилни EMS (екраниране на електромагнитни) продукти.

12 RO 75DV 3RCS TO
Румънски изобретател е разработил сензор за засичане и борба със заспиването зад волана по време на шофиране. Основното предимство на офертата е, че сензорът е много прост и действа много бързо. Изобретателят търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 KR 9A9E 3RDN TO
Корейски университет е разработил екстракт от фракция на морска звезда при възпалителни и алергии. Той съдържа активни съставки, има анти-възпалително и анти-алергично действие и може да инхибира веществата, които причиняват проблема. Екстрактът може да се използва широко в различни индустрии, включително медицински и здравословни храни. Корейският университет търси лицензионно споразумение, търговско споразумение с технически консултации и финансови ресурси.

12 IT 56Z7 3R4C TR
Малка италианска фирма търси технически партньор за създаване и управление на вече съществуваща платформа за електронно обучение, която се нуждае от обновяване. Търсят се ИТ компании, специализирани в уеб решенията, за софтуерна, дългосрочна поддръжка и редизайн.