Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЯНУАРИ 2012

11 RO 78EF 3L96 TO
Румънски изобретател предлага система за обмяна на игри, базирана на билети с номера, предназначена за многократни извличания на случаен избор от номера, съчетани с продажбите на билетите на търг за няколко дни, докато се провеждат търговете и извличанията. Интересното е, че започвайки с първата късметлииска фигура от числа от билета, цената на билета се увеличава и се включва в играта в търга. Търсят се партньори: Доставчик на телевизионни забавления за техническо сътрудничество по споразумение с лиценз.

11 ES 24D8 3LOZ TR
Испанска компания търси иновативна технология, която е в състояние да елиминира миризмата в кланици и центрове за свине и птици. Технологията трябва да бъде енергийно ефективна, с ниски емисии, ако е възможно комбинирана с възобновяеми източници на енергия. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 ES 28G2 3LOY TO
Испанска Обществена организация за научни изследвания е разработила система за създаване на карти с ултразвукови параметри, която осигурява както качество, така и пречи на влошаването на конкретни проби. Системата е предназначена да бъде използвана извън лабораторията, включва подсистема за инспекция и подсистема за генериране, обработка и съхранение на цифрова информация, необходима за генериране и оценка на ултразвуковото изображение. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от лиценз за патент за експлоатацията.

11 NL 60AH 3LJC TO
Холандска фирма е специализирана в животновъдство и хамбари за млечни продукти. Клиентите са дистрибутори и производители на селскостопанска техника, например доилни апарати. Компанията разработва нова концепция за хранене на крави в хамбари за едър рогат добитък, състояща се от външна платформа за хранене и повратна стена, която може да се отваря навътре за хранене и навън за вентилация. Холандският партньор се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с фирми, които са активни в селскостопанския сектор.

11 ES 252K 3LOR TO
Каталунски изследователски център, намиращ се в Барселона (Испания), е разработил нов метод за разпознаване на клетките, въз основата на златни наночастици, конюгирани със специфични антитела, което позволява бърза идентификация на протеини и ДНК. Това е бърз, прост и чувствителен електрокаталичен метод, който спестява използването на химически реагенти, подобрява чувствителността и намалява времето. Центърът търси партньор, който да се присъеди за по-нататъшно развитие, приложения за тест или лиценз за технологията.

11 FR 32I9 3LGY TO
Френски технологичен център предлага експертен опит и най-съвременни средства за текстуриране и ароматизиране на хранителни продукти, унищожаване и запазване на микроорганизми, сензорен анализ и токсикология на храните. Започвайки от нуждите на клиента, изследователската организация е в състояние да подобри или разработи нови хранителни продукти от идеята до промишлено производство. Фирмата търси техническо сътрудничество, производствено споразумение с хранителни, фармацевтични, здравни организации в биотехнологиите.

11 PL 63AW 3LO7 TO
Полска IT компания с опит в международните въпроси, разработи икономически ефективен инструмент за преводачи. Продуктовата иновация е механизъм за разпознаване на речта, която увеличава производителността на превода до няколко десетки процента. Търси се споразумение за лиценз и техническо сътрудничество с преводачи, както и фирми, специализирани в преводите.

11 ES 252K 3LOA TO
Изследователски каталунски център, разположен в Барселона (Испания) е разработил нова система за увеличаване на производството на биогаз от органични отпадъци. Тази система се основава на увеличеното анаеробно разлагане и последователното производство на метан, което се дължи на наличието на Fe +2/Fe+3 йони, въведени в реактора под формата на наночастици железен оксид. Търсят се партньори, заинтересовани от лицензиране, технически споразумения за сътрудничество с търговска помощ.

11 PL 61AL 3LOD TR
Полска фирма, специализирана в производството на декоративни керамични изделия, търси доставчик на аналитичен метод за определяне състава на компонентите. В идеалния случай, методът би следвало да позволи разследването на два суровинни компонента от сметището в насипно състояние и индивидуален фуражен обем. Компанията се интересува от техническо сътрудничество и споразумение за лиценз.

11 ES 28F9 3LLU TO
Индустриална компания за леене на алуминий, месинг и замак, е разработила новаторска услуга, която чрез своята автоматизирана система от клетки е в състояние да инжектира до 1600 тона от тези материали. Системата е базирана на процес от софтуерен и хардуерен дизайн, позволяващ на клиента да получи какъвто и да е вид парчета и части от най-ниските вибрации, бластиране, електрофореза и т.н. С продуктова линия, готова за пазара, компанията търси техническо сътрудничество и споразумение за производство.

11 PL 62AP 3LG8 TR
Полска фирма търси производство на енергия от метан и електрическа технология, на базата на собствените си отпадъци. Компанията търси технологична линия за производство на метан, електрическа и топлинна енергия от дървени стърготини и биомаса. Компанията търси партньори за търговско споразумение и техническа помощ.

11 TR 99PD 3LML TO
Турско МСП, което е пазарен лидер в областта на ИКТ за необслужваните кредити и управление за събиране на вземанията, е разработило платформено независима рамка за корпоративния бизнес на масови услуги и продукти. Рамката се състои от софтуер, който се занимава с всички стъпки в необслужваните кредити и управление на процесите за разпределяне на кредит. Компанията търси партньори за споразумения за съвместно предприятие. Те също са отворени за техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

11 SI 68CN 3LO2 TO
Словенски изследователски институт е разработил нов метод и датчик за отчитане капацитета на броене на аерозолни наночастици по електрически начин. Детекторите за наночастици във въздуха могат да се използват за мониторинг на аерозоли в околната среда и в сградите. Методът се демонстрира експериментално и е проверен чрез множествени симулации. Конструкцията за броене е проста, преносима и евтина. Институтът търси индустриални партньори, заинтересовани от по-нататъшно развитие и споразумение за лиценз.

11 DE 094I 3LIK TO
Германска компания е разработила покрития от фибростъкло, подсилено с полиестерна смола за намаляването на мириса и звука, за да се избегне проникването на замърсители и дъждовна вода в процеса на ползване. Диапазонът на прилагане е широк, например за изхвърляне, индустриални заводи, промишлени инсталации, пречиствателни станции, за ВЕЦ и допълнителни конструкции. Компанията търси партньори от промишлеността и изследванията за техническо сътрудничество и търговски споразумения.

11 ES 28G2 3LNI TO
Испанска изследователска институция е патентовала ефективен носител на кислород за химично предаване и изгаряне на твърди горива с улавяне на CO2. Материалът представя висока реактивност, липса на агломерация, висока механична якост и термична устойчивост, нисък процент на изтощение, ниска цена и лесен метод на подготовка. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се в споразумение за лиценз и експлоатация на този материал в промишлените процеси.

11 RB 1B1O 3LNQ TO
Производствена фабрика в Сърбия предлага лицензионно споразумение и съвместно по-нататъшно развитие в областта на производството на устройства за мониторинг за измерване на вибрации за всички видове механични системи на въртене. Компанията е разработила и производството на абсолютно уникално устройство за мониторинг на състоянието на турбини и помпи, което да изпълни всички екологични стандарти и регламенти. Предимството пред други подобни продукти е иновативната комбинация от функции в едно мобилно устройство.

11 RB 1B1O 3LNN TO
Сръбско МСП предлага лицензионно споразумение в областта на машини за закрепване към трактора. Дружеството има разработена и произведена абсолютно уникална закрепваща към трактора машина за обработка на почвата с изпълнени всички екологични стандарти и регламенти. Предимството пред други подобни продукти е оригиналното решение, което дава възможност да се преминава покрай дървета, без да се използват хидравлични компоненти и да се достигне по-добро качество на оранта.

11 GB 42O1 3LCA TO
Великобританска компания е разработила нова гама от технологии за къпане, които съчетават функционалност за хора с допълнителни нужди с дизайна на луксозен вътрешен санитарен възел. Технологията се адаптира, за да отговарори на нуждите на потребителя и пълната автоматизация, която е лесна за използване. Фирмата търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие на своята продуктова линия, или приемането на специфични пазари и нужди.

11 GB 42O1 3LAD TO
Великобританска компания е разработила иновативен парен котел за производство при тежка постоянна натовареност. Той включва уникална тръба за бойлер, който със специални винтови вътрешни ребра увеличава топлообмена от тръбата до водното пространство, като гарантира висока енергийна ефективност. Тя обхваща диапазон от мощност между 1000 и 1800кг/час с работно налягане от 20 бар/g. Търси се техническо сътрудничество.

11 TR 99PD 3LN1 TO
Турски клиничен институт участва в проект за разработване на лекарство за глаукома. Проектът описва локално използване на общо съединение в офталмологично решение за лечение на глаукома и облекчаване на вътрешното налягане. Институтът търси инвеститори с финансови ресурси за пускането на проекта на пазара, чрез извършване на необходимите клинични изпитания. Институтът също е отворен за технически възможности за сътрудничество с фармацевтични компании.

11 DE 17A1 3KMU TO
Германско МСП е разработило метод за мобилизация на променени ензими на полимерна плазма. Повърхността е от пластмаса и е хидрофилизирана в много бърз, икономично ефективен процес чрез плазмена обработка, която позволява на водния разтвор на ензими. да се свърже с повърхности. Имобилизацията продължава без използване на допълнителен химически съединителен реагент след плазмената обработка на пластмасата. Търсят се партньори за по-нататъшно развитие или промишлени крайни потребители.

11 RU 86FG 3LNZ TO
Компания от Новисибирск (Русия) е разработила техника за направата на медикаменти, предназначени за лечение на хора, заразени с хепатитни вируси и други сериозни вирусни инфекции, включително и HIV. Лекарството се базира на комбинация от сребърни йони и аминокиселината L-цистин. Тази комбинация е много стабилна и позволява ефективно прилагане на сребърни йони през клетъчните мембрани и унищожаване на вирусни агенти. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество или джоинт венчър.

11 RU 86FG 3LNX TO
Руско МСП, работещо в областта на машиностроенето е разработило технология за производството на търкалящи лагери с наночастици от въглеродни фулерени. Предлаганите лагери са с по-добри характеристики на експлоатация, в сравнение с аналозите, изработени от бронз и бабит. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ, съвместно производство и адаптация на технологията за специфични нужди.

11 RU 86FG 3LNW TO
Руски университет от Краснодар е разработил метод за почистване на дрехи чрез обработка с вода с честотно модулирано електромагнитно поле. Основното предимство е постигането на дезинфекциращо действие, без да се разрушават влакната от плат. Методът не включва химични вещества и е по-евтин. Университетът търси партньори за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

11 RU 86FG 3LNU TO
Руско МСП от Новосибирск разработи технология за динамично сондиране на почвите за проучване на своите строителни качества без лабораторна работа. Технологията се прилага като механизирана обща система, състояща се от машина за хидро-въздействие, миниатюрни електронен софтуер с възможност за получаване на широка гама от параметри, 3 пъти по-бързи отколкото аналоговите. Фирмата търси партньор за по-нататъшно съвместно развитие и адаптиране към нуждите на партньорите.

11 RU 86FG 3LNT TO
Руско МСП от Екатеринбург, специализирано в разработването и прилагането на горелки, разработени уникални газови горелки за калциниране на варовик използвани в металургичната и строителната промишленост. Прилагането на горелките, заедно с автоматичните средства за контрол, увеличава качеството на изгорял варовик, намалява консумацията на гориво и вредните емисии (Co, No, прах). Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ (адаптиране към нуждите на клиента).

11 GB 39n3 3LLY TO
Великобритански университет, използвайки технология за клетъчно сливане, е развил клоналната панкреатична бета-клетъчна линия (Брин-BD11), която е стабилна и глюкозо-отговаряща. Брин-BD11 клетки притежават напълно функционален механизъм за наблюдение на глюкоза и са показали, че проявяват, подходящи секреторни функции и безсмъртие, доставяйки оптимизиран експериментален модел за изучаване на физиологията и патофизиологията на панкреатичните бета-клетки. Търси се техническо споразумение за сътрудничество или споразумение за лиценз.

11 RU 86FG 3LNS TO
Руско иновативно МСП от Екатеринбург, специализирано в областта на рудодобива и дърводобива, е разработило интегрирано устройство за сондажно проучване с цел да се идентифицират бързо и точно появата на черни, цветни и благородни метали. Фирмата търси партньори за технически и търговски споразумения с техническа помощ или споразумения за съвместно предприятие.

11 IT 532W 3LMQ TO
Италианско МСП със собствен бизнес в производството и продажбата на нов вид лодка (хибрид между яхта и една гумена лодка) предлага на потенциални клиенти, водещ специалист, ноу-хау и проектантски услуги. Търсят се корабостроителници или производители на лодки за техническо или търговско споразумение с технически консултации.

11 SI 68CN 3LNR TO
Словенски изследователски институт е разработил процес за титаново покритие или каквато и да е титаниева сплав за импланти на кости със защитно биоактивно покритие, което може да се произвежда и във форма с антибактериални свойства. Самият прах е с висока специфична повърхност и следователно е силно разтворим в течна среда. Покритието е полезно особено за зъбни импланти. Институтът търси индустриални партньори, интересуващи се в по-нататъшно развитие и споразумение за лиценз.

11 TR 99PB 3LNK TR
Турска фирма с опит и инвестиции леенето, търси технология за вакуумно леене. Компанията търси ноу-хау. както и споразумение за производство. Исканата технология е желателно да е напълно развита.

11 ES 28G2 3LNE TO
Обществена организация за изследвания и испански университет са разработили метод за подобряване на малки намеси в РНК клетъчното усвояване, увеличаване на задържането на генната експресия без никакви променящи свойствата реагенти. Този метод се основава в дисперсията на плазмените компоненти, с помощта на ултразвук. Комплексът увеличава потенциала, за да се използва този метод при лечение на възпалителни заболявания. Търсят се фармацевтични или биотехнологични компании, които да се възползват от тази технология чрез патент за лиценз.

11 PL 64BE 3LFA TO
Полско МСП е разработило мащабна централна единица за обработка. Уредът се използва за контролиране на газовите детектори. Благодарение на модулността на устройствата, количеството на управляваните канали за проверка и контрол, могат да бъдат свободно адаптирани към специфичните изисквания на клиента. Компанията търси партньори от областта на пожарната безопастност за използване на лицензно споразумение и ноу-хау или търговско споразумение.

11 PL 64BE 3LAM TO
Полско МСП, работещо в мебелната промишленост е разработило и патентовало иновативна система за тихо затваряне на чекмеджета и врати на шкафове. Системата разполага с пневматичен механизъм. Предприятието търси партньор от областта на производителите на мебели или строители за адаптиране на системата към специфични нужди. Освен това се търсят търговски споразумения с техническа помощ, които да бъдат предложени на потенциални партньори.

11 ES 73DI 3LLW TR
Испанска компания, която проектира и произвежда роботизирани птици за сблъскване с други птици, с което се предотвратява и избягва присъствието на други птици, търси технологичен партньор, който може да подобри роботизираната система и приложенията й, които могат да доведат до увеличаване на пазарните възможности.

11 GB 46P5 3LMO TR
Шотландски пивоварна, която създава собствен завод за бутилиране, търси биоразградими бутилки по 500ml в опаковки по 12.

11 ES 252K 3LM2 TR
Испанска кооперация, работеща в сферата на производството на лешници търси метод за конвертиране на твърдата биомаса от лешниковите черупки в електрическа енергия. Фирмата произвежда около 500 тона отпадъци от лешникови черупки годишно. Търси се компания или технологичен център, който се интересува от техническо сътрудничество.

11 GB 39n3 3LLV TO
Чрез адаптирането на подход, който преди това е бил използван при инсулина, изследователи в университета във Великобритания, са произвели серия на безсмъртни човешки бета-клетки с помощта на електро-технология. Тези клетъчни линии са стабилни в областта на културата и показват много функционални резултати при човешките бета-клетки на панкреаса, като осигуряват неограничен източник на човешки инсулин, произвеждащи за основните биохимични проучвания и фармакологията. Търси се техническо споразумение за сътрудничество или лиценз.

11 RU 86FG 3LMC TO
Руски университет от Калуга е разработил технология за спестяване на ресурси за микробиологично използване на органични отпадъци. Използването на хранителни отпадъци по тази технология дава възможност за получаване на биогаз с високо съдържание на метан (над 90%) и вода, като по този начин се осигурява мощност и екологични решения. Организацията търси партньори за техническо сътрудничество.

11 IT 532W 3LKM TR
Италианскo МСП, активно в превантивната консервация и реставрация на произведения на изкуството, търси партньори (фирми, музеи, научни институти) за техническо и научно сътрудничество, за да споделят опит и да подобрят своите умения и знания. Предприятието също е заинтересувано от изпитване и / или разработване на изследвания на нови материали, методологии и инструменти, идващи от всички професионални сектори, за да се използват в областта на опазването.

11 RU 86FG 3LM1 TO
Руско иновативно МСП от Екатеринбург е разработило технология за икономия на енергия при газифициране на различни твърди органични горива (дървесни отпадъци, обелки, нискокачествени въглища ...). Газификацията се осъществява в условия на високо ускорение на топлината и трансфер на масата при ниски температури ~600-800C. Разработени, произведени и тествани са пилотни прототипи с различни капацитети (от 0,3 до 2,5 MW). Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ и съвместно развитие

11 IT 55X8 3KZ4 TO
Италианско МСП е разработило навигационна система, базирана на изкуственото разпознаване на етажите за превозните средства с автоматично придвижване. Системата дава възможност за транспорт на стоки в рамките на склада, на закрито и открито и е в състояние лесно да се адаптира към промените на околната среда и времето. Търси се партньор за техническо сътрудничество, споразумение за съвместно по-нататъшно развитие и адаптиране към специфичните нужди.

11 GB 43O3 3LLZ TO
Компания от Обединеното кралство предлага патентована технология за обувки, която помага на потребителя да контролира движението и предпазва от високи щамове на удари на човешкото тяло. Обувките са тествани в лабораторни и полеви условия и се оказа, че са безопасни и ефективни за ходене и тичане по различни терени. Разработчикът търси партньори за производствени споразумения и търговски споразумения с техническа помощ.

11 RU 86FG 3LLP TR
МСП от Томск, специализирано в източниците на LED светлина за развитие и производство търси производител / разработчик на радиатори за LED лампи с неправилна форма, която е специализирана в прецизността на формоване под налягане на алуминиеви сплави, пресоване, синтероване и др. Търсят се партньори за задългосрочно индустриално сътрудничество.

11 RO 662B 3LLR TO
Румънска частна изследователска компания е разработила нов тип инсталация, която не позволява преобръщане на светлината на плавателни съдове, а също и за възпрепятстване на преобръщането на плавателни съдове поради неудобната форма. Основното предимство е повишаване на безопасността на плавателните съдове и пасажерите.Тип на търсен партньор: техническо сътрудничество с научноизследователска организация за разработване на лицензионно споразумение, джойнт венчър или споразумение за производство с производители на леки плавателни съдове или оборудване на борда.

11 GB 42O1 3LLQ TO
Компания от Великобритания е разработила средство за лечение на малария за деца. Това е патентован иновативен педиатричен подезичен спрей артеметър, който в момента е предмет на фаза 3 - клинични проучвания в няколко африкански страни. Разтворът не се нуждае от охлаждане или да е под формата на инжекция, и може се впръсква директно от флакона в устата. Търси се търговско/техническо сътрудничество, за предпочитане чрез продажбата на акции в размер на 56% от контролния пакет в проекта.

11 KR 9A9E 3LI0 TO
Корейска компания е разработила медицинско оборудване за рехабилитационен фитнес. Технологията е комбинация на спорта и медицината, и е универсално проектирана, така че може да се използва от деца до възрастни хора, за мускулноскелетни и сърдечно-съдови заболявания. Технологията ще допринесе за рехабилитация, здравни и медицински икономии. Компанията търси индустриални партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество, съвместни предприятия и инвестиции.

11 US 87GA 3LQE TR
Голяма американска компания търси предложения за помощ в развитието на компактен линеен алтернатор, който да бъде интегриран в свободно-бутален двигател. Клиентът търси проекти за линейни алтернатори и токоизправител, които са оптимизирани за по-голяма ефективност на разходите и опаковането. Фирмата се интересува от договор за изследвания и развитие, доказателство на концепцията, водещи до увеличаване на разработването, споразумение за доставчици.

11 US 87GA 3LPS TR
Голяма американска компания търси предложения за биокатализатори за генериране на висока ефективност на био-химични вещества от биомаса, газ. За предпочитане са не само самите катализатори, но и технологиите. Фирмата се интересува от съвместна инструкция за развитие на договор, договор за развитие, консултиране и развитие.

11 GB 77dz 3LQG TO
Великобританско МСП е разработило и патентовало помпа за активиране на водния поток, която може да изпомпва непрекъснато повече от 30 000 литра вода на ден и не се нуждае от външен източник на захранване, като осигурява на земеделските производители / потребители вода и енергия, икономически и екологични спестявания на разходи. Помпата може да се използва в селското стопанство за вода за добитък, както и в градинарството за напояване за аквакултури и контролиране на наводненията. Фирмата търси партньори за технологично сътрудничество, възможности за лицензиране и адаптиране към местните пазари.

11 GB 77dz 3LQF TO
Великобританско МСП е специализирано в производството и доставката на възобновяеми енергийни системи извън мрежата (по-малко от 10 kVA), които могат да бъдат фиксирани, както и мобилни или преносими комбинирани вятърни, слънчеви и други енергийни системи. Фирмата търси технически партньори за сътрудничество, трансфер на технологии и адаптация към местните пазари, както и търсенето на възможности за джойнт венчър.

11 GB 77dz 3LPX TO
Изобретател от Великобритания е проектирал и патентовал джобен размер оптично приспособление, което създава богато визуално преживяване за потребителя, въз основа на стереоскопично възприятие с голяма дълбочина. Изобретателят търси партньор, който ще лицензира тази технология.

11 GB 41n7 3L8H TO
Великобритански инженерни специалисти са разработили новаторска технология за въртене на крепежни елементи. Технологията е насочена към целия сектор и крепежните елементи, както и паданията при стресови условия (напр. вибрации или колебания в температурата). Фирмата търси партньори, които имат интерес в използването на технологията за широка гама от приложения.

11 GB 41n7 3LPZ TO
Компания от Обединеното кралство е разработила нов широк спектър анти-микроби с доказана ефективност срещу широк спектър от болестотворни бактерии, вируси, плесени, дрожди и гъбички. Те имат потенциални приложения в редица сектори, включително здравеопазване, лична хигиена, селско стопанство и животновъдство. Търсят се партньори за лицензиране на технологията, техническо сътрудничество и оценка на технологията за нови приложения.

11 IT 53U6 3LPI TO
Италианска изследователска група е патентовала електро-оптичен настройващ се филтър, който използва полимер и решетка от течни кристали, а производствения процес с електро-оптични компоненти позволява по-ниска консумация на енергия при смяна на доставчика и филтриране на оптичните сигнали. Филтърът намира приложение при телекомуникациите и сензорните системи. Изследователите търсят лиценз или технически споразумения за сътрудничество.

11 IT 53U6 3LQS TO
Бързо развиваща се италианска компания е разработила нова система за производство на прахове за сектора на строителството (хоросан, лепило и др.). Системата е базирана на малки иновативни производствени единици и ефективна интернет система за осигуряване на качеството, което дава възможност за производство с много ниско въздействие върху околната среда, гъвкавост и високо ниво на качеството на продукцията, както и много висока оценка за местните производители. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ.

11 IT 55Y2 3LK7 TO
Италианска компания е разработила нов и иновативен тест за бързо откриване на вирус при хората, който е най-важната причина за развиване на рак на шийката на матката и други ракови заболявания в рамките на 4 часа и 30 минути. Фирмата търси нови сътрудничества с малки и средни предприятия, болници, изследователски центрове или други лаборатории, които се интересуват от проучване на възможностите на теста.

11 IT 55W4 3LOQ TO
Италианска компания производител, специализирана в пластмасовите технологии за леене под налягане за производство на пластмасови саксии и контейнери, е разработила нов начин за съхранение на дъждовна вода, която да се използва за поливане на растенията. Основните предимства са: добре изглеждаща система за съхранение, възможност да се използва в дома и в градините, модулност на система за лесно мащабиране на обема на съхранение. Фирмата търси технически партньори, за да се доразвият функционалностите на използване и аспектите на дизайна.

11 GR 49R2 3LQZ TR
Гръцка фирма, производител на маслиново олио планира да инсталира нова мощност в завода си (0.5MW), която ще използва твърдите отпадъци от мелниците за маслиново олио като гориво биомаса. Използваната пещ трябва да бъде в състояние да гори гориво с висока влажност (55% - 65%) при минимална предварителна обработка. Инсталацията трябва да бъде проектирана така, че ако е необходимо да могат да се инсталират допълнителни пещи. Гръцката компания търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 FI 30I0 3LPN TO
Финландска изследователска група е разработила алтернативна оксидаза, AOX, като генна терапия за борба с широк спектър от заболявания, свързани с дисфункцията на митохондриите. AOX осигурява решение за генна терапия, което предпазва клетките от увреждане, причинено от оксидативния стрес. Изследователите търсят партньори за научно-техническо сътрудничество и / или финансиране от ЕС.

11 ES 27F4 3LP6 TR
Андалусийска рибарска организация търси технологии, които включват значително подобряване на органолептичните характеристики на рибните продукти чрез използването на консерванти и / или добавки. Търсят се техники, основаващи се на използването на естествени аромати (ароматизирани соли), които ще бъдат особено ценни, тъй като целта е да се произвеждат с различен вкус, но да е възможно най-естествен. Тази организация е заинтересована от подписването на споразумения за техническо сътрудничество или търговски споразумения.

11 DE 1380 3LQJ TO
Немски изследователски институт е разработил подобрен контрол на процесите на кристализация, което спестява скъпият лабораторен анализ, предотвратява закъсненията, преодолява неточностите и позволява точният контрол на фармацевтични и хранителни продукти. Избегнати са дефектните партиди, незадоволителните качества на продукта, както и прекъсванията по време на процеса. Тази технология е приложима в инвестиционното строителство, химическата промишленост и технологията на производство. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LPD TO
Голям германски изследователски институт е разработил лесен за използване анализатор за най-чувствително откриване на наночастиците. В допълнение, може да се даде възможност за количествено определяне на наночастиците в течна среда. Методът е подходящ за онлайн мониторинг на прахови натоварвания и на чистотата на течностите. Тази технология е приложима в екологичните технологии, строителната индустрия, както и в енергетиката и водоснабдяването. Институтът се стреми към лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LPG TO
Голям германски изследователски институт е разработил сложна модулна микро-оптика, която е в състояние да решава сложни задачи, включително оценка на сигнала и активното пренастройване на неговите собствени функции. Системата е подходяща за различни цели, например спектроскопски измервания, особено в измервателната техника, микротехнологията / фината механика, оптичната индустрия, както и в трафика и комуникацията. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 DE 1380 3LPA TO
Голям германски изследователски институт е разработил методи за разработването на хибридни превозни средства, които да се придвижват върху склонове, които са особено приложими в автомобилната индустрия и технологичните импулси. С тези методи е възможно да се използва хибриден двигател за мобилни машини от оф-роуд сектора, които осигуряват надеждна информация за потенциала на намаляване на горивото и поведението на системата на хибридизирани машина. Институтът търси индустриални партньори за лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 DK 20B7 3LO0 TO
Датско дружество, което осигурява решения за спестяване на енергия и балансиране на мрежи за компании от всякакъв размер, е разработила система за управление, която е напълно интегрирана и осигурява енергийна ефективност и управление. Фирмата търси партньори, които имат вече утвърдени пазарни позиции в сферата на енергийната ефективност или одит. Партньорът може да бъде лицензиант или партньор в съвместни предприятия.

11 DE 1486 3LAE TO
Малка компания, разположена в южната част на Германия, Бавария, е специализирана в маркировката и надписа на продукти с микро и нано кодове. Всяка част, произведена с такива кодирани инструменти е идеална за индивидуална идентификация в случай на фалшифициране и плагиатство. Фирмата търси лицензианти на международен патент, клиенти за приложението и клиенти за развитие на договор за отделни продукти, марки, фирми и надписи.

11 AT 0109 3LMS TO
Австрийска компания, активна в областта на мониторинга и системите за пречистване на вода е разработила тръба (линия) за пречистване и система за регенерация, която работи с помощта на охлаждане без вдишване на масло във въздуха. Различните материали и депозити могат да бъдат отстранени. Така наречените „въздушни джетове” не се нуждаят от химикали и са приложим навсякъде, като в същото време са ценово ефективни. Фирмата търси партньори за прилагане, адаптация, ако е необходимо и по-нататъшно развитие.