Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ЯНУАРИ 2011

10 PL 63AX 3HU7 TR
Полска фирма търси технологично партньорство. Фирмата има керамична технология за горивна камера, работеща с биомаса. Технологията е с напълно автоматизирана контролираща система, свързана с контролния панел на сушилня и нагревател за производството на топлина (въздушни и димни газове) за системата за изсушаване. Проблемът е в това, че не са способни да елиминират потока от искри във въздуха. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ и лицензионно споразумение
09 IL 80ER 3F8I TO
Израелски технически институт е разработил много точен метод за откриване на пукнатини и деформации в ротационни машини, като турбини, по време на обичайната им работа. Основното предимство, в сравнение с конвенционалните диагностични методи, е голямата точност на метода, която може да открие пукнатини и малки деформации (по-малки от 1%) в много ранен етап. Това намалява периодичността на поддръжката, времето, през което не работи машината и увеличава безопасността. Институтът търси индустриални партньори, интересуващи се от по-нататъшно развитие.

10 GB 47P8 3I2S TO
МСП със седалище в Североизточна Англия иска да предложи своята изключително разнообразна колекция от бактерии, много от които произвеждат различни видове биоактивни молекули. МСП дава възможност за откриване на природни продукти за редица лекарствени цели. МСП търси партньорство с малки/ големи козметични и фармацевтични фирми с интерес към проучване на комбинирани колекции за важни лекарствени цели.

10. 10 DE 0855 3I44 TO
Малка немска фирма е разработила система за етикети, защитени срещу фалшификации за предмети, документи, опаковки, течни и ронливи материали, както и растения и животни. Системата предлага солидна правна защита в съдебни спорове за валидността на продукта. Търсят се производители на оригинални части и продукти от всички сектори, за да приложат системата.

10 HU 50S3 3HKT TO
Малка унгарска фирма разработва дистанционна охрана, проследяване на превозни средства, алармени и телеметрични системи. Технологиите могат да се използват във всяка област, независимо от индустриалния сектор. Фирмата търси партньори за допълнително развитие на приложенията. Техническото сътрудничество може да доведе до създаването на нови продукти или да допълни съществуващата система на партньора. Съвместната разработка, базирана на опита на фирмата, може да доведе до бързи и ефективни решения.

10 PL 63AZ 3I4Q TR
Полска фирма, предлагаща услуги по галванопластика, търси доставчици на най-новите технологии в галванизиращите процеси. Търсената технология трябва да бъде енергийно ефективна, лесна за прилагане и използване и да не отнема време. Търсят се партньори за лицензионно споразумение, техническо сътрудничество, джойнт венчър или търговско споразумение.

10 EE 21B9 3I74 TR
Естонско МСП, разработващо своя идея, спечелила награда, търси органична и неутрална рохкава растениевъдна среда. Подходящата среда е хранително-богата смес от почва, торф или водорасли, която е хомогенизирана, съдържа растителен агент и е лесна за оформяне.

10 PL 62AS 3I2Y TR
Полско МСП търси технология за производство на бутил-алкохол от биомаса. Планира се технологията да бъде използвана за производството на възобновяема енергия. Технологията трябва да бъде готова за използване или в процес на разработване. Фирмата търси партньори от индустриалния или научноизследователския сектор, за да подпише лицензионно, търговско или производствено споразумение.

10 PL 62AQ 3HI1 TO
Научноизследователски екип от Североизточна Полша е разработил антена с насочващо устройство, проектирана да работи с устройства за безжична връзка като мрежови адаптери, точки за достъп и рутери. Тази антена подобрява работата на устройствата за безжична връзка с Wi-Fi. Тя е компактна и лесна за пренасяне. Екипът се интересува от техническо сътрудничество с възможно прилагане. Партньорът трябва да има опит в ИКТ сектор.

10 US 87GA 3I5G TR
Голяма американска компания търси предложения за разработване на технологии, позволяващи нови приложения с висока добавена стойност на серен лигнин. Компанията се интересува от лицензиране, договорни проучвания, съвместно развитие и споразумение с доставчик.

10 PT 65BN 3HWV TO
Португалско МСП е разработило интелигентен мултимедиен пътеводител, който предоставя персонализиран опит при посещение на град или регион. Ръководството може да се използва от нормални PDA устройства и предоставя на своите потребители местоположение, базирано на мултимедийно съдържание. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническо сътрудничество.

10 TR 98OF 3I3M TO
Турска фирма е разработила телеметрична система за проследяване на температура и влажност, която работи чрез GSM/GPRS и има за цел да проследява промени в температурата и влажността на околната среда. Системата може да се използва във всяко приложение за прецизен контрол на температурата и влажността. Може да се използва самостоятелно или в мрежа и не изисква кабелна инсталация. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

10 TR 98OF 3I1K TR
Турска консултантска и инженерингова фирма търси разработчици/ доставчици на технология, които могат да предоставят система за пиролиза, създадена за пиролиза на отпадъчни гуми. Предлаганата система трябва да произвежда течно гориво и активен въглерод. Фирмата е отворена за съвместно по-нататъшно разработване на технологията или адаптиране на съществуваща технология към нейните конкретни нужди.

10 TR 98OF 3I11 TO
Турска фирма е разработила автоматизирана система за баркод, която предвижда и пази записи с уеб базирана идентификация на продукти към компютър чрез оптични четящи устройства, които осигуряват управление, независимо от местоположението. Предимствата пред съществуващите системи са ниските разходи и лесна инсталация. Фирмата търси предприятия, които се занимават с бео фермерство и устойчиво селско стопанство и които се интересуват от по-нататъшна разработка и тестване на нови приложения.

10 ES 25E2 3I4J TR
Каталунската федерация на селскостопанските кооперативи търси технология за определяне теглото на всяко едно прасе преди да бъде продадено на кланиците. Системата трябва да бъде бърза и евтина без да се налага да се местят животните на традиционната везна. Търсят лиценз, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с изследователски център, университет или индустриален партньор.

10 IT 55Y2 3I3Y TO
Италианско предприятие е разработило решения в улеснение на фирмите, които управляват електронни бизнес записи, даващи им множество предимства пред управлението, базирано на хартия. Предприятието търси търговски споразумения с техническа помощ или е отворено за адаптация към специфични нужди.

10 GB 45P2 3I3P TO
МСП от Северозападна Великобритания е разработило и успешно пуснало на пазара гама от уникално он лайн обучение в световен мащаб в областта на телекомуникациите, използващо съществуващото оборудване и технологии с предимства, които осигуряват значително спестяване на разходи и използване на предварително поръчаното оборудване. Разработчикът търси съвместно предприятие с други организации за прилагане на формулата към възникващите безжични и телекомуникационни технологии.

10 IT 55Y2 3HYP TO
Италианско МСП е разработило софтуер за библиотека с отворен код за създаване на PDF документи, лесен за ползване и за интегриране в съществуващи приложения или уеб услуги. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ.

10 US 87GA 3I3S TR
Голяма американска фирма търси предложения за технологии и/ или решения за опаковане на следващо поколение опаковки за бутилки за напитки, които проверяват целостта на затваряне. Интересуват се от доказване на концепция и предварителна разработка.

10 RB 1B1L 3GJ1 TO
Сръбско МСП е разработило и въвело системи за автоматизиран заваръчен процес. Фирмата предлага модерна технология за заваряване в среда на въздух и вода, заваряване на супер сплави на никелова и алуминиева основа, автоматизация на заваряване при 2D и 3D плазмено рязане на части. Технологията е доказана и готова за приложение. Фирмата търси партньори, интересуващи се от прилагане на технологията (техническо сътрудничество и търговски споразумения с трансфер на ноу-хау).

10 US 87GA 3I3D TR
Голяма американска фирма търси предложения за устройство, което може да контролира предаването на светлина и е устойчиво на вибрации, широки температурни промени и големи разлики във влажността. Интересуват се от директна разработка, лицензиране на технологията и доставка на продукта.

10 US 87GA 3I3C TR
Голяма американска фирма търси предложения за проста, но точна измервателна технология за събиране на цветни смолисти частици, пръснати в течност. Желаните технологии не са непременно такива, които могат точно да измерят абсолютната концентрация, а тези, които могат да измерят относителната промяна в сравнение с първоначалната концентрация. Интересуват се от съвместна разработка, договор за разработка, лицензиране или доставка на оборудването.

10 US 87GA 3I3B TR
Голяма американска фирма търси предложения за тъкани за вътрешността на превозни средства, които няма да се развалят по време на целия живот на превозното средство. Ще се предпочитат комбинации от текстил и защитна обработка. Интересуват се от лицензиране, придобиване на продукта, съвместна разработка и споразумение за доставка.

10 FR 38m7 3I06 TO
Френско предприятие, специализирано в областта на атомната енергия, е разработило иновативно решение на световно ниво, предназначено за нуждите на МСП, лаборатории и основни доставчици от консултации, експертно мнение и специфично обучение в тази област. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ, изследователски проекти или техническо сътрудничество.

10 FR 38m5 3HAU TR
Френска фирма търси устойчиви източници на енергия. Фирмата желае да ги използва за доставяне на енергия към UV-C лампи. Тези лампи са част от сегашния продукт на фирмата. Предвижда се техническо сътрудничество и/ или производствени споразумения.