Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2010

10 GB 45P2 3HO9 TO
Университет от Северозападна Великобритания е разработил нискочестотен шумопотискащ акустичен материал и търси да лицензира технологичното производство с подходящи партньори.

10 ES 27F4 3HS3 TR
Испански технологичен център за агро храни търси алтернативна технология за процеса на термична пастьоризация, обикновено прилаган при соковете от портокал. Центърът търси техническо сътрудничество или търговски споразумения с техническа помощ с цел прилагането или адаптирането на нова технология за производствения процес на портокалов сок.

10 TR 99PD 3HQH TO
Турскa фирма е разработила технология за производство на керамични матрици за производство на закалени композитни компоненти. Най-забележителното предимство на технологията е осигуряването на идеално гладка повърхност в сравнение с използването на метални матрици и предлага производствен цикъл с ниски разходи. Фирмата gucci replica се интересува от техническо сътрудничество и съвместно предприятие с индустриални партньори от автомобилния, космическия сектор и производители на перки за вятърни турбини.

10 DE 18A5 3HOR TO
Немски изследователски институт е разработил нова боя. Предлаганата технология позволява водоразтворими магента азо фенил акрилни бои да се използват за мастилено струен печат. Боята прави печат с високо качество на цвета, голяма издръжливост на светлина и дълъг период на складиране. Друго икономическо предимство е, че боята може да се синтезира евтино. Потенциалният партньор трябва да бъде производител на мастилено струйна боя и да се интересува от пискането на пазара на този вид боя.

10 HU 50S0 3H1L TO
Унгарскa фирма е разработила система за отделяне на мембрана за използване при квасената суроватка, вторичния продукт от производството на сирене и извара. Основното й предимство е: оползотворяването на суроватката от извара може да доведе до използването й за човешка консумация. Фирмата търси индустриален партньор и партньор от сферата на услугите за разработване на продукти с високо съдържание на протеини и с ниско съдържание на въглехидрати, както и за адаптирането им за производство

10 IT 55X5 3HRS TO
Фирма от Северна Италия, със специализирана лаборатория във Верона, предлага да отстъпи патент за вятърна турбина с вертикална ос за домашно ползване, както и за вятърни ферми с капацитет на електричество до 1,5kW. Прототипите показват ефективни резултати. Фирмата се интересува още от съвместно предприятие за вятърни ферми и от установяване на контакт с дистрибутори за магазини „направи си сам”, имайки предвид факта, че този продукт изисква проста опаковка и сглобяване.

10 IL 80EP 3G6Q TO
Израелска фирма, водеща в прилагането на решения за изображения за скенери и камери за всякакъв вид приложения, е разработила камери, които работят с приложения и които са конфигурирани според нуждите и спецификациите на клиента, конмибиращи най-подходящия сензор, процесор, интерфейс и софтуер за конкретния проект. Фирмата търси партньори, които работят с машинни визуални решения за сътрудничество по проекти, съвместно предприятие, дистрибуция под лиценз и техническо сътрудничество

10 FR 38m9 3HU3 TO
Френска фирма е разработила иновативен процес за извличане от суровини от всякакви биологични видове: водорасли, растения, дървета, лишеи, гъби, кълнове, плодове и зеленчуци. Приложенията включват храни, хранителни продукти, фармевтични изделия, здравеопазване. Френската фирма търси съвместни проекти за изследване и разработване.

10 FR 38m9 3HU2 TO
Френска фирма, специализирана в производството на козметични продукти, е разработила набор от третпо поколение естествена козметика, базирна на растителни клетъчни култури и капсули в условия на стерилна среда. Фирмата търси трансфер на лиценз.

10 US 87GA 3HRN TR
Голяма американска фирма, основен производител на храни, разработва захарни покрития за понички. Фирмата търси предложения за технологии за предотвратяване изсушаването на храните. Фирмата се интересува от договори за разработване, съвместно разработване, лицензиране на технологията и доставка на продукт.

10 FI 30I1 3HPA TO
Финландска фирма в сферата на екологичното инженерство е разработила новаторски метод за биологично лекуване на почви, замърсени с органични замърсители. Разработената технология е основана на способността на гъбичките да унищожават големи молекули като лигнин и толерират високи концентрации на органични молекули в природата. Фирмата търси доставчици на услуги за лекуване на почви, заинтересовани от сътрудничество. Възможни са различни видове сътрудничество.

10 SE 67CJ 3HUY TO
Шведска иновативна фирма е разработила нов, бърз и евтин производствен процес за производство на малки стоманени части (10 до 20 мм) без използването на инструмент за формуване. Използва се инк-джет технология са съединяване на тънки пластове стоманен прах, за да се произведе частта, която след това се изпича при висока температура. Фирмата търси партньори, интересуващи се от търговски/ технически споразумения.

10 PL 63AZ 3GHN TO
Полски производител на палатки и надуваеми изделия (пълни с газ, надуваеми продукти) предлага нов вид палатка тип иглу, която може да се свързва и да се изгради мрежа от палатки. Фирмата е отворена за широк спектър от възможности за сътрудничество – подробности за сътрудничеството ще бъдат дискутирани по време на преговорите. Тръсят се основно производители и фирми, работещи в развлекателния сектор.

10 BG 0538 3HJ9 TO
Българска фирма е разработила автоматизирана система за безвреден анализ и контрол на механичните свойства и структура на металите. Предимствата на продукта са свързани с оценката на микроструктурата и механичните свойства на материала. Фирмата търси сътрудничество с други индустриални партньори за по-нататъшно разработване на продукта и промишлена интеграция.

10 CZ 0747 3HGO TO
Изследователи от Чешки университет разработиха нова технология за производство на високоиздръжлив алфа-гипс, чрез използване на метод без налягане. Тази технология позволява производството на алфа-гипс с отлични механични свойства и качества. Търсят се партньори от строителната индустрия за споразумение за лиценз.

10 PL 61AJ 3HPS TR
Полска фирма, занимаваща се с продукти за почистване и услуги за постигане на цялостно почистване на разнообразни предмети, търси иновационна технология за миене и почистване на основата на нанотехнологиите. Планира се нов набор от услуги, включително използването на модерно оборудване и почистващи препарати, съдържащи наночастици. Фирмата търси партньори за споразумение за лиценз или производство.

10 ES 27F4 3HOW TO
Андалусийски изследователски институт е разработил екологично чист метод за подобряване профила на мастните киселини в козето мляко чрез мултихранителни блокове. Най-голямите предимства са, че мултихранителните блокчета позволяват включването на богати на вода продукти в диетите на преживните животни и технологията има ниска цена. Търси се техническо сътрудничество.

10 ES 27F4 3HP0 TO
Андалусийска организация за обществени изследвания е разработила четири слънчогледови линии (не трансгенни), в които алфа-Т частично е заменен с бета-, гама- или делта-Т, което влага по-голяма антиоксидантна защита в олиото. Основно предимство е фактът, че те са създадени чрез конвенционални размножителни процедури, без да се създават трансгенни разновидности, и че имат много приложения в хранителната и нехранителните индустрии. Търсят се лицензионни спораумения.

10 SE 67CJ 3HZ7 TO
Шведска фирма е разработила метод на базата на инфрачервено нагряване за премахване на боя и маджун при реставриране на прозорци. Методът е по-бърз, по-благоприятен за околната среда и дава по-висококачествени резултати в сравнение с други методи за премахване на боя. Фирмата желае да установи търговско/техническо споразумение с фирми, които могат да използват метода за нови и съществуващи приложения.

10 ES 27F4 3HPJ TO
Андалусийска научноизследователска група е разработила начин за намаляване на CO2 (въглеродния диоксид) и емисиите на парникови газове чрез карбонизация на алкалните отпадъци от заводи за хартия, свеждайки ги до остатък, който не изисква големи разходи. Търсят се фирми и изследователски центрове в областта на енергийната ефективност. Научноизследователската група търси споразумение за техническо сътрудничество.

10 IT 54V7 3HWW TR
Италиански научноизследователски институт разработва проект в рамките на конкурс за изследване по седма рамкова програма в полза на МСП. Проектът се състои в развиване на проста, евтина и лесна за използване диагностична апаратура за ранно откриване на замърсителите в млякото. Бактериалните спори, които могат да присъстват в суровото мляко, могат да повлияят върху качеството на сиренето със значителна загуба на продукт. Научноизследователската група търси европейски индустриални партньори за развитие и тестване на диагностичната апаратура.

10 IT 54V7 3HWX TR
Италиански научноизследователски институт разработва предложение за проект в рамките на конкурс за изследване по седма рамкова програма в полза на МСП. Проектът е насочен към характеристиките на продукти, произведени от ориз, за да се използва суров материал за новаторска храна и натурална козметика. Научноизследователският екип търси индустриални партньори (МСП), интересуващи се от развитието и производството на новаторски приложения/продукти на базата на ориз, насочени към нови пазарни сегменти на функционални храни и натурална козметика.

10 PL 62AP 3HXF TR
Полска фирма търси технология за спояване на сводове на рамки и крила на PVC профили. Търсената технология трябва да бъде снабдена с едновременна заваряваща система от четири свода под прав ъгъл. Фирмата търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.

10 ES 25E2 3HSC TO
Фирма в Каталония, работеща в селскостопанския сектор, е разработила цялостно решение за управление на напояването във реално време. Това може да допринесе за по-високо производство на вода, по-ниски разходи за вода, тор и енергия и, в много случаи, по-добър добив. Системата може да бъде приложена от професионалисти (земеделски производители и агроконсултанти) и изследователи. Търсят се индустриални партньори и научноизследователски университети за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

10 PL 61AL 3H94 TO
Полска фирма предоставя технология за външно обработване според спецификациите и изискванията на контрагентите за изшиване на кожено облекло с гравираща техника. Фирмата е разработила технология, усвоила шиенето на кожено облекло, включително костюми за мотоциклетисти с една или две части. Фирмата търси производствено сътрудничество и по-нататъшно развитие на технологията.

10 BG 0529 3HDP TO
Българска организация за изследване и развитие с приложни дейности е разработила иновационно оборудване и технология за сваляне на твърди и супертвърди покрития на основата на карбиди, нитриди и карбонитриди от преходни метали, утаени след изпарения от електрическа дъга. Организацията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ, съвместно производство и изпълнение на проекти за прехвърляне на оборудване и технологии.

10 BG 0529 3HDN TO
Българска организация за изследване и развитие с приложни дейности е разработила иновационно оборудване и технология за електрическа обработка на метални повърхности с цел тяхната промяна и получаването на нови качества и свойства. Технологията е екологична и позволява висококачествено полиране на грапави повърхности с Rm = 100 nm. Организацията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ, съвместно производство и изпълнение на проекти за прехвърляне на оборудване и технологии.

10 PL 63AW 3HVR TR
Полска фирма от хранително-вкусовата промишленост търси строителна технология за изграждане на житен склад на едно ниво. Цялостна концепция на такъв склад с решение как да се разтоварват зърнените култури трябва да бъде представено от потенциалните партньори. Търсят се партньори, заинтересовани от техническо сътрудничество и търговско споразумение с техническа помощ.

10 IT 55W9 3HV9 TR
Италиански иновационен и научноизследователски център търси нова технология, която позволява бързо създаване на прототипи на обувки и аксесоари за дрехи (обобщен вид). Технологията трябва да бъде лесна за използване от дизайнери, за да се увеличи броят на моделите и да се спести време.