Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2009

 07 DE NDTT 0ITR ТО
Немски университет предлага бърз метод за проверка на хранителни продукти за живи патогенни микробни клетки. Методът е много чувствителен, по-бърз от стандартните процедури, прост и може да бъде автоматизиран. Търсят се партньори от хранително-вкусовата промишленост за техническо сътрудничество, разработка на продукти и комерсиализация на технологията.

09 DE 0959 3E6M ТО
Немска фирма е разработила технология за производство на резервни части, които вече не са налични. Фирмата се интересува от всички видове сътрудничество с изключение на лицензиране, смесени дружества и финансови ресурси.

09 SK 69CT 3E2C ТО
Словашки предприемач е разработил и патентовал инструмент за култивиране на почви, подходящ за леки и средно тежки почви. Търсят се партньори за производство и използване на съществуващите познания (лицензионни споразумения).

09 IT 54V8 3DZF ТО
Италианска фирма, специализирана в земеделски храни, енергетика и екотехнологии, проектира, строи и пуска малки инсталации за биогорива и биогаз. Фирмата търси партньори от същите области.

09 GB 77dz 3E5N TR
Британска фирма, производител на машини за опаковане на храни, търси европейски доставчици на компоненти от неръждаема стомана. Фирмата търси споразумение за производство или търговия с техническа помощ.

09 IE 51S6 3CQ6 ТО
Ирландски вносител/производител на дървесина притежава богат опит в обработка и оцветяване на дърво. Фирмата се интересува от партньорство с фирми, които се интересуват от оцветяване на дърво.

09 ES 27F4 3DF6 TR
Испанска фирма работи по проект за възобновяема енергия от фотоволтаична технология. Фирмата търси индустриални партньори за сътрудничество.

09 CH 84FD 3ECV TO
Швейцарска фирма предлага нов вид процес за много точна микрообработка за рязане, пробиване, обработка на повърхността на много видове материали като например стъкло или кварц, силиций, керамика, пиезокерамика, пластмаса и други. Възможни са техническо сътрудничество, споразумение за търговия или производство с техническа помощ.

09 FR 36L3 3E9B ТО
Френскa фирма е разработила технология за производство на евтини силициеви пластини с висока ефективност за фотоволтаични приложения. Фирмата търси технологично сътрудничество с фирми, които се занимават с фотоволтаични системи с цел по-нататъшно развитие на процеса и внедряване на комерсиални приложения.

09 IT 55X5 3CXB ТО
Италианска фирма, занимаваща се с изследвания, е създала линия електрически генератори с акумулиране. Тези генератори са фотоволтаични и вятърни. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

09 IT 53U8 3E7D ТО
Италианска фирма, занимаваща се с производство на машинни части и компоненти, търси сътрудничество за производство на нови машини и за тяхната продажба и разпространение и се интересува от споразумение за смесено дружество за индустриални партньорства.

09 IL 80ER 3DKM ТО
Фирма произвежда продукти от мед, месинг, неръждаема стомана, алуминий и листове метал за електрическата мрежа и за електрически табла. Фирмата желае да разшири дейността си в Европа чрез техническо сътрудничество и чрез споразумения за производство.

09 PL 61AJ 3EAG ТО
Полски институт е разработил нов вид решение, което позволява занитване на свързващи елементи на различна височина и направени от различни материали. Търсят се индустриални партньори за приспособяване на технологията към нуждите на партньора и технически консултации или внедряване на разработената технология.

09 PL 61AJ 3E5E ТО
Полска фирма е разработила нов вид бойлер на гранули от дърво. Той може да отоплява еднофамилни къщи и е напълно автоматизиран. Търсят се партньори за търговски и производствени споразумения, смесено дружество, техническо сътрудничество.

08 PL 61AJ 2RYP ТО
Полска фирма е разработила технология за производство на биогорива от отпадъци от дървесина. Търсят се партньори за техническо сътрудничество, смесено дружество или споразумение за производство.

09 CZ 0748 3E19 ТО
Чешка фирма е разработила нов вид светлинно и топлинно изолиращ бетон с подобрени характеристики – по-ниско тегло и по-добра изолация. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

09 PL 64BH 3DRP ТО
Полска фирма предлага сложни решения за промишлено отопление и климатизиране. Едно решение е керамична радиаторна технология, която топли качествено и пести енергия. Търсят се фирми, които биха желали да се занимават с производството, внедряването и обслужването на тази технология на техния пазар.

09 IL 80ER 3CI7 ТО
Израелска фирма се занимава с производство на отливки, пресован бронз, смеси от мед и продукти от месинг. Фирмата желае да разшири дейността си в Европа чрез споразумения за смесено дружество, техническо сътрудничество и споразумения за производство.

09 PL 64BJ 3DO5 ТR
Полска фирма, занимаваща се с пекарство, търси устройства за производство на печива с почти пълна механизация, които използват системи за измерване за наблюдение на процеса по печене. Устройството трябва да е налично на пазара.

09 ES 27F4 3DTL ТR
Испанска фирма, занимаваща се с контрол на строителството, търси фирми за сътрудничество за разработка и тестване на нови материали и технологии с цел създаване на енергийно ефективни сгради, отговарящи на бъдещите изисквания на ЕС.

09 ES 23C6 3DRF ТR
Испанска фирма, производител на кутии за зайци, търси машина за огъване за да повиши производството си. Търси се доставчик. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

09 IT 53U9 3E9Y ТО
Италианска фирма разработва звукоизолиращи решения за двигатели, алтернатори и други устройства. Търсят се търговски посредници с технически опит или промишлени партньори за техническо сътрудничество.

09 IT 54V7 3E2V ТО
Италианска фирма, занимаваща се с алтернативна енергия, е разработила слънчеви колектори. Търсят се индустриални партньори, които се интересуват от производство и/или комерсиализация на продукта в тяхната страна.

09 IT 54V7 3EA9 ТО
Италианска фирма произвежда топлинни слънчеви колектори чрез нова технология, характеризираща се чрез употреба на вакуумни компоненти с добра ефективност и ниска цена. Търсят се финансови партньори за развитие на производството или фирми, които желаят да произвеждат колектора чрез лицензионно споразумение.

09 ES 23C6 3DRC TR
Испанска фирма се занимава с производство на гъвкави алуминиеви тръби, които се използват за вентилация в сгради и гаражи. С цел да се съобрази с новите строителни изисквания, фирмата търси организация, която може да извърши тестове на тръбите в рискови райони. Търси се фирма, изследователски институт или технологичен център за извършване на този вид тест. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество.