Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - СЕПТЕМВРИ 2008

08 AT 0102 0ITR
Австрийска фирма е разработила голям отоплителен елемент за стени и тавани, който може да бъде захранван с напрежение между 3 и 48 волта. Отоплителният елемент е лек, лесен за производство, с дебелина между 15-25 мм и покрит с нов вид фолио, който изглежда като камък или пясък. Предимствата включват много кратко време за загряване и декоративно вграждане в съществуващи сгради, чрез неограничен брой възможности за дизайн. Фирмата търси партньори, интересуващи се от споразумения за производство, разпространение и лицензиране.

08 PL 63AW 0IRU
Строителна и инвестиционна фирма от Полша предлага услуги в сферата на защита против корозия и химикали чрез гумиране на различни изделия, главно резервоари. Фирмата е една от малкото в Европа, които могат да извършват такъв вид услуги и могат да обработят всеки вид и размер изделие. Фирмата търси техническо сътрудничество, както и търговско споразумение с техническа помощ

08 IT 52T5 0IWA
Италиански технически център, занимаващ се с приложни изследвания, е разработил и изпитал съвкупност от микроорганизми, приложими при отглеждането на растения за храна на хора или животни с цел намаляване на замърсителите, натрупващи се в растенията, намаляване на замърсяването от токсини и увеличаване на съдържанието на антиоксиданти. Фирмата търси главно споразумения за смесено дружество с партньори от индустрията или образованието.

08 IT 56Z4 0IW2
Италианска фирма, базирана във Венеция и Монреал, е разработила нов начин за защита на дървесина от разлагане във водна среда. Разработеният начин гарантира дълъг живот на дървесината без да се употребяват токсични или химически продукти. Фирмата търси инвестиции и индустриални партньори с цел по-нататъшна разработка на технологията и индустриализиране на процеса.

08 IT 53V3 0IVY
Италиански изобретател е кандидатствал за патент, който се отнася до нов вид подметка, която прави обувките по-удобни. Продуктът е прототип, но може да се осъществи промишлено производство със значително намаляване на разходите. Търсят се фирми от обувната промишленост или фирми, които се интересуват от производство и проектиране на въпросната подметка.

08 DE 1380 0ISO
Немско МСП е разработило уникален електрохимичен начин за постоянна защита на сгради от влага и просмукване на вода. Той е способен да превърне влажна стая в сухо, стабилно и здравословно място за живот за кратък период от време и без копаене, химикали и други подобни. Той може да бъде използван и като защита за места, където просмукването на вода е често явление и/или където може да има наводнения. Фирмата търси партньори, които се интересуват от пускането на тази нова технология на нови пазари.

08 IT 54W2 0IC3
Италианска фирма е патентовала нов начин за разделно събиране на домашни твърди отпадъци. С помощта на този уред е възможно да се достигне разделно събиране на 92% от домашните отпадъци. Основните предимства са голям процент разделна събираемост, чистота и хигиена, по-бързо и по-евтино събиране на боклука. Фирмата търси партньори, заинтересувани от лицензионно споразумение.

08 DE 1486 0IWB
Немско МСП е разработило технология за защита и предпазване от корозия, която не използва химикали и е енергийно ефективна и е базирана на електрокаталитични процеси. Технологията в момента е на етап тестване. Фирмата търси партньори от цяла Европа за по-нататъшна разработка и въвеждане на технологията.

08 CZ 0744 0IQ5
Малка чешка фирма, специализирана в сферата на проектиране и разработка на машини за обработка, е разработила нов вид оборудване, което позволява контролирана аеробна ферментация на смеси и отпадна биомаса от земеделски или горски райони с възможност за изсушаване на ферментиралата смес. Фирмата търси стратегически партньори за лиценз или споразумение за смесено дружество и бизнес партньори за търговски споразумения.

08 SE 67CI 0ICW
Шведско МСП е разработило нов, уникален метод за разделяне на магнитни и немагнитни заготовки. Методът работи с плоски материали, като стомана, мед, алуминий, пластмаса и др. Продуктът може да бъде използван в няколко различни промишлени сектора за да подобри ефективността на производството, добива и надеждността. С други думи той може да бъде използван в смесена производствена среда. Фирмата търси лиценз, техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

08 CY 0641 0IJZ
Инженери от Кипър и Гърция са разработили нов вид изолиращ бетонен кофраж, който позволява издигането на енергийно ефективни сгради с 20% по-ниски разходи в сравнение с обикновени сгради. Кофражът вече се използва с успех в строителството на устойчиви енергийно ефективни сгради в Гърция. Инженерите са отворени към всеки вид сътрудничество със строителни предприемачи и разпространители на строителни материали.

08 IT 55W7 0IXF
Италиански частен независим център за иновации и трансфер на технологии, занимаващ се главно с текстил и производство на дрехи, е разработил нова система за контрол чрез произволен контрол. Фирмата търси друга фирма за споразумения.

08 DK 20A9 0IZF
Датско МСП е разработило разпределителна система за автоматично претегляне и дозиране на полипропиленови нишки за бетон и хоросан. Предимствата на тази система в сравнение със съществуващите ръчни методи, които използват хартиени или полиетиленови торбички са: липса на ръчна обработка, автоматично претегляне с висока точност, равномерно разпределение на нишките, липса на риск за безопасността и документиране на дозировките на нишки. Търсят се споразумения за лиценз.

08 DK 20A9 0IYB
Датско МСП е разработило напълно затворено интегрирано устройство за анаеробно разпадане и наторяване, което осигурява енергия под формата на електричество или топлина или като пречистен газ метан. Процесите по анаеробно разпадане и наторяване са събрани в една и съща система, която може да обработва много различни видове биомаса, при това всички по едно и също време. Фирмата търси партньори за смесено дружество или споразумения за лиценз.

08 DK 20A9 0IY7
Датско МСП е изобретило инертна лента за откриване, която позволява да бъде закрепена към всички видове скрити обекти или предмети, като например кабели за високо напрежение, тръби за газ, оптични кабели и други с цел откриване на тези обекти. Откриването на местоположението на тези обекти предотвратява големи загуби причинени от строителна дейност. Технологията за откриване и записване на сигнал се базира на технология, която е добре позната и вече се използва в системи за охрана на магазини. Фирмата търси купувач на патента или лицензионно споразумение.

08 PL 63AW 0IWF
Полски университет предлага оптимизиране на процеса по щампосване на листове метал, който се състои от откриване на зависимост от отместването от силата, изчислена за три различни закръглящи радиуса и три стойности за триещ фактор. Университетът търси техническо сътрудничество.

08 NL 60AF 0IX6
Холандска фирма е разработила евтин филтър за обработка на вода вкъщи. Филтърът е компактен и произвежда чиста вода за пиене със скорост около 5 литра на час. Филтърът може да работи без електричество или нужда от налягане на водата. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ. Търсената фирма трябва да има опит в обработката на питейна вода. Фирмата ще осигури обучение и техническо консултиране как да се използва и поддържа този филтър.