Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2012

12 UA RE05 3OGA TO
Украински изследователи са разработили и тествали нови технологии и оборудване за търсене от разстояние и идентифициране на минерални залежи. Технологията е тествана успешно за търсене на находища на въглеводороди, въглища, уран, злато, мед, подземни източници на питейна и гео-термална вода и т.н. Цената на проучвателните работи e 10 пъти по-малкa в сравнение с традиционните методи за проучване на геоложките методи. Предлага се съвместно сътрудничество в областта на отдалеченото търсене на природни ресурси.

11 ES 28G2 3MYM TO
Испанска публична изследователска организация е разработила микроелектромеханичен датчик, който трансформира електрическите сигнали, идващи от звуковия процесор на вълната, в механични вибрации. Благодарение на намаления размер, високата точност и надеждност, както и ниската консумация на енергия, датчикът е най-подходящо да се използва в аудио-протезите, имплантирани в средното ухо. Търся се партньори, които да използват съществуващото ноу-хау чрез споразумение за предоставяне на патент.

12 ES 23D2 3OKJ TO
Испанска университетска изследователска група е разработила съоръжение за тестване, което симулира условията за налягане и температура на височина близо до стратосферата. Устройството може да се използва за тестване на ефективността на двигатели и е подходящо също така и за двигатели, използвани в екстремния сухопътен транспорт. Технологията е напълно разработена, патентована и прототипа й е готов за демонстрация. Изследователската група търси фирми, които да придобият технологията и са отворени за по-нататъшни изследвания и сътрудничество.

12 ES 28G2 3OKX TO
Испански изследователски център е патентовал три щама Лактобацилус, които могат да се развиват в соевото мляко и да подобряват бионаличността на изофлавоните чрез а-галактозидазна и глюкозидазна дейност. Освен това, поради ниското рН и жлъчни соли (съответно до рН = 3,5 и 2%), те могат да оцелеят в стомашно-чревния тракт, като по този начин са подходящи за производството на пробиотични храни, получени от соево мляко. Търсят се партньори за лицензионна и развойна дейност.

12 ES 23D2 3OIX TO
Испанска изследователска група е разработила ново устройство за лечение на отлепена на ретината. Използването му позволява повторно свързване на ретината при минимални неудобства за пациентите. Устройството е напълно развито, патентовано, с приключили лабораторни тестове и е на разположение за демонстрация. Изследователската група търси дружества, които искат да придобият технологията и са отворени за по-нататъшни изследвания и сътрудничество.

12 ES 27F3 3OM5 TR
Андалусийска фирма търси компания, която предлага набор от мерки, адаптирани към различни типове сгради, с различно предназначение и климатични условия. Фирмата се интересува от сътрудничество в сферата на енергийната ефективност

12 ES 28G2 3OB6 TO
Испанска публична изследователска организация е разработила замазка с добри звукоизолиращи показатели. Разтворът се основава на цимент и нефтен кокс. Използването на нефтен кокс е по-добра алтернатива пред минералната вата за звукова изолация във всички видове строителни елементи. Това се дължи на физическите му свойства, като по този начин се избягват недостатъците на токсичността на минералната вата. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение за технологията.

11 ES 252K 3NRH TO
Каталонски изследователски център е разработил уникална алтернативна технология за замяна на токсичните антикорозионни добавки, главно на цинка и неговите съединения, които обикновено се използват при боите за защита на метални конструкции. Търси се лицензно и техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие.

12 TR 99PB 3OFA TR
Турско малко или средно предприятие, занимаващо се с импрегниране на лети продукти като вентили, пневматични съоръжения и др., търси партньори за изграждане на съвместно предприятие в Турция. Потенциалните партньори е за предпочитане да имат опит в леенето и формоването в машинния сектор.

12 DK 20B7 3OHG TR
Търсят се партньори за проект с акцент върху създаването на каталог за използването на биомаса за енергията. Каталогът трябва да се фокусира върху създаването на устойчивост на веригата за доставки и в същото време да се гарантира оптимална печалба чрез създаването на работни места, намаляване на емисиите на парникови газове и др. на общинско и областно ниво. Авторите търсят технически партньори / мултипликационни организации и местни / регионални / национални партньори, за предпочитане от Шотландия, Обединеното кралство, Холандия и Белгия.

12 CZ 0746 3NW4 TR
Малка чешка компания, фокусирана в автоматизацията на сгради подготвя проектно предложение по покана на Eureka / Eurostars. Проектът има за цел да разработи система за управление на сгради с акцент върху хората с увреждания. Фирмата се интересува от сътрудничество с университети, R & D МСП и изследователски институти с капацитет в контрола на SW програмирането.

12 LT 57AB 3OJT TR
Литовска ИТ компания, разработваща портативно устройство за телемедицината търси партньор от Израел, който може да развива и интегрира устройството чрез комбиниране на биометрични сензори с напреднал микропроцесор и мащабна флаш памет, и изграждане на инженерен прототип на малък компактен Холтер-тип монитор (засичане /запис / запаметяване). Партньори, с възможност за производство и монтаж на прототипа ще имат предимство.

12 TR 99PB 3OIH TR
Tурска фирма, работеща в сферата на химичните технологии, се интересува от изготвянето на предложение за проект EUREKA. Целта на проекта е да разработи двойка полимерни проводници за термоелектрически модули. Фирмата търси за партньори малки и средни предприятия, университети и изследователски институти, които да участват в проекта: разработване на техническите качества на термоелектрически модули; модулът да бъде практически приложим и съгласуван с международните стандарти.

12 DE 0855 3OK2 TO
Учени от два германски университетa са разработили нов подход за синтез на гликирани пептиди. Приложенията са в областта на биотехнологиите, например в клетъчната комуникация, клетъчната диференциация, протеини и др. Новият производствен процес е по-бърз и по-лесен в сравнение с конвенционалните методи и обхваща само няколко етапа. Търсят се индустриални партньори за нетърговска употреба, съгласно лицензионно споразумение.

12 DE 0957 3OKP TO
Немска фирма е разработила устройство за електро-медицинско лечение на козметични кожни раздразнения, например разширени вени и хемангиоми, което в сравнение с общата лазерна технология, не образува никакви белези и гарантира бързо зарастване на раните. Технологията се основава на ниска радиочестота, в комбинация със съпътстващ поток. Фирмата търси компании от сектора на медицинските технологии за търговски споразумения с техническа помощ.

12 DE 1699 3OFW TR
Иновативна немска фирма, специализирана в производството на високо-гланцирани подови настилки е посветила доста от капацитета си на тестването на нови материали, машини и процеси, в резултат на механичните свойства, които трудно могат да бъдат надвишавани от други подобни продукти на пазара. Фирмата търси партньори, на които да помогне да проучат нови начини за увеличаване на продукцията на модерното производствено съоръжение в рамките на схема за техническо сътрудничество.

11 DE 17A1 3NST TO
Немски изследователски институт е разработил изобретение, което има за цел да осигури евтино оборудване за незабавно откриване на паднали възрастни хора.Описаната система е независима от посоката на земното ускорение и не изисква да се извършва в определена ориентация. Институтът предлага лицензионо споразумение и търси партньори.

12 DE 0957 3OJL TO
Германска компания е разработил технически качествен материал, който е обвързан с производството на суров петрол. Той решава проблема с недостига на доставки, няма никакви опасности за здравето и е много екологичен. Естествената смола може да бъде обработена с общи технологии за различни индустрии, акредитирана е за фармацевтичните цели, както и за мебелната и строителната промишленост. Търсят се партньори за лицензни и/или технически споразумения.

12 DE 0957 3OJ0 TO
Немски изследователски институт развива оптична комуникация чрез безжична връзка (OWC) до 3 Gbit/сек скорост на данните. Тя използва безопасна за окото инфрачервена светлина, както и режим на половин и пълен дуплекс. Тя може да се използва за скачени решения или за подмяна на кабелни връзки като USB или Gigabit Ethernet. Институтът търси партньори от ИКТ, медицинската промишленост, както и сектора на потребителските стоки, за техническо сътрудничество с цел съвместно разработване на нови компоненти, системи и приложения.

12 DE 0855 3OGV TO
Учени от немски университет са разработили тест, с който се проследява стареенето на клетките, съгласно изискванията за контрола на качеството на клетъчните препарати. Това позволява използването на епигенетичен подпис като биомаркер за различни типове клетки. Търсят се фармацевтични и медицински компании, интересуващи се от търговска употреба и лицензиране.

12 DE 76DW 3O8Q TO
Малка немска компания изобрети и разработи иновативен продукт за лесен и бърз начин за печене на колбаси на скара с помощта на устройство, подобно на тостер. Целта на изобретението е да се създадат прости решения за сектора на услугите, по-специално за употреба в снек-барове, павилиони, панаири и т.н. Компанията търси партньори за лицензионно споразумение, съвместно предприятие, производство или търговско споразумение с техническа помощ. Освен това се предвижда по-нататъшно развитие или адаптиране към нови пазари.

12 NL 60FI 3O10 TO
Холандската компания предлага персонализирани решения за производители на оборудване, за които телеметричните решения са добавка към техните продукти. Те могат да се използват за дистанционно наблюдение и / или контролни устройства. Фирмата търси системни интегратори или производителите на техника (по света), за които телеметрията може да бъде добавена стойност към продукта или услугата им (технологично сътрудничество: адаптиране към специфичните нужди или търговско споразумение с техническа помощ).

12 NL 60FI 3O46 TO
Холандски университет е разработил нов имплант за поставяне на протеза директно на бедрената кост. Новият имплант осигурява почти естествено напрежение, разпределено в бедрената кост, намалява риска от костна недостатъчност при нормално ходене. Симулациите показват, че при новия дизайн няма загуба на костна тъкан, намалява се риска от фрактури на костите и разхлабване на импланта. Търси се лицензионен договор с производител / дистрибутор на ортопедични импланти.

12 GB 403U 3OG5 TO
Университет от югоизточната част на Англия предлага съоръжения за тестване, свързани с конкретни екологични симулации. Те са в състояние да осигурят уникални съоръжения за замулационни зали с малки и големи размери. Изработката на модели камери може да пресъздаде определени температури, налягане и атмосферни композиции, според желанието. Съоръжението е на разположение както на изследователите, така и за компании, които искат да си сътрудничат или да развият своя собствена технология / продукти за екстремни среди като космонавтиката.

12 GB 403U 3OG0 TO
Компания от югоизточната част на Англия е разработила метод за производство на биогориво от растителни масла. Полученото гориво има по-нисък въглероден отпечатък и е с по-надеждна производителност, в сравнение с конвенционалния биодизел и може да се използва във всяко превозно средство. Компанията търси индустриални партньори или местни власти с големи автомобилни паркове, които се интересуват от съвместно проучване на биогоривото в техния парк.

12 GB 403U 3OCE TO
Университет във Великобритания е разработил нова оптична система за алтернативна идентификация на технологията за радиочестотна идентификация с ясни предимства в приложенията, където потреблението на енергията, обхватът и сигурността са важни въпроси. Системата включва оптично приемно-предавателно устройство, което е просто и здраво. Тя позволява по-дълги разстояния за идентификация и за разлика от RFID не е податлива на подслушване. Университетът търси партньори за лиценз или адаптиране на технологията към специфичните нужди.

12 GB 403U 3O64 TO
Университет от Югоизточна Великобритания с опит в идентифицирането на фармакологично активните естествени продукти и техния скрининг за полезните свойства, е разработил синтетичен подход от нов тип многофункционални молекули, които имат потенциал за лечение на диабет тип II.

12 IT 55X7 3OF2 TO
Компания, базирана в Рим, работи в областта на културното и екологично наследство.Нейната мисия е да се интегрират опит и различни методи по последователен и комплексен начин, с цел разработване на графична фотодокументация, и да се извършват на място дейности с иновативни технологии и инструментариум. Фирмата търси възможни технически приложения в казуси и проекти за реставриране, както и финансови ресурси.

12 MK 82EY 3O0R TO
Македонска фармацевтична компания, специализирана в преработката и извличането на растителни материали, произвеждаща билкови продукти по стандартите GMP, ISO 9001 търси партньор за съвместно по-нататъшно развитие, тестване на нови приложения и контрол на качеството. Натурални продукти с доказани резултати в лечението на онтологични и имунологични заболявания, укрепване на имунната система с 4 клинични проучвания на Факултета по медицина в Македония и Световната здравна организация.

12 LV 58AD 3OF7 TR
Латвийска компания, занимаваща се с производството на дизайнерски играчки търси лазерно устройство за рязане на плат на малки и прецизни детайли. Оборудването трябва да бъде подходящо за рязане на велур, кадифе и органични памучни платове. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 LV 58AD 3OF6 TR
Латвийска компания, работеща в производството на екологични играчки търси иновативна компактна машина за пълнене на плюшени играчки. Оборудването трябва да е подходящо за еко-органични тъкани. Устройството трябва да бъде ръчно управляемо и безопасно за служители с увреждания. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

12 ES 28G2 3OEO TO
Испанска публична изследователска организация е разработила проста и икономична процедура за пълно характеризиране на процеса на производство на латекс, контрол на качеството на суровината от преди вулканизация до след вулканизация. Тъй като тази процедура се постига с ниско MNR поле, може да се постигне висока степен на автоматизация. Полимерните мрежи могат да бъдат анализирани, както във водна дисперсия (латекс) така и при сухи проби при минимизиране на обработка, позволяваща измервания в реално време.

11 ES 28G2 3LV7 TO
Испанска изследователска институция е патентовала процес за производство на биодизел, използваща киселинен катализатор. Този катализатор има предимството, че е разтворим в полярни медии, което го прави много активнен в хомогенна фаза. В допълнение, катализаторът е за многократна употреба и може да бъде възстановен. Той е бил тестван в синтеза на биодизел от масла с високо съдържание на свободни мастни киселини, триглицериди и за производство на фурфурол. Търсят се индустриални партньори за лицензиране.

12 FR 33J8 3OEB TO
Френско МСП е разработило сериозна игра за студенти по медицина, която предлага пълно потапяне в обучението чрез комплексна медицинска ситуация от реалистични симулации на реални казуси. По време на играта, учениците могат да направят своя собствена диагностика след пълен преглед на виртуален пациент. Софтуерът се захранва от иновативна платформа за изкуствен интелект. Фирмата търси партньори, за да се увеличи броят на медицинските случаи в игра и сключването на джойнт-венчър.

11 IT 55X7 3NDD TO
Италианска компания е разработила отоплителен уред за микровълново третиране на биодетергенти (MTB). Методът може да се използва за унищожаване на лишеи върху фрески по стените, без да се уврежда боядисаната повърхност. Микровълновото отопление е реална алтернатива на химическата обработка и е абсолютно еко-съвместимо и безопасно. Фирмата търси публични и частни организации, които се интересуват от тестване на нови приложения и търговски споразумения с техническа помощ и техническо сътрудничество.

12 RO 662B 3O58 TO
Румънска компания е разработила експертна софтуерна платформа за управление на дейността в хемодиализни центрове. Системата оптимизира медицинските дейности, намалява разходите за диализа на пациентите. Компанията търси лицензионно споразумение, техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди и търговско споразумение с техническа помощ.

12 TR 99PB 3O0C TO
Турска компания, която има опит в двукомпонентните нишки, произвеждани за текстилната промишленост, проектира и произвежда двукомпонентни нишки в съответствие със специалните нужди. Двукомпонентни прежди се произвеждат с два полимера, които могат да се комнинират по различен начин, така, че да се постигне необходимото разнообразие от свойства на преждата. Фирмата търси партньори за производствено споразумение.