Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2011

11 DE 17A1 3LD2 TO
Германска инженерингова компания е разработила сгъваемо дисково средство за производство на инсталации за вятърна енергия. Новото средство намалява значително не само времето за монтаж на инсталацията, но и разходите за сглобяване. Инженеринговата компания търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 DE 1380 3LGF TO
Немски изследователски институт е разработил метод за измерване на праховите частици, който разгледа токсичността на въздуха от фин прах и записва експонираните дози онлайн. Този метод позволява да се извършват специфични анализи на праховите натоварвания, като показанията могат да бъдат обработвани постоянно почти в реално време. Тази технология е приложима в анализите, измервателните техники и екологичните технологии. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 FR 36l6 3KGU TO
Френска компания има капацитета да развива и произвежда технически елементи със сложни форми, дебели или тънки, с размери, вариращи от 1 cm3 почти 1m3. Тези фигури / компоненти могат да се въвеждат в иновативни решения поради следните характеристики: химическа и корозионна устойчивост, износоустойчивост, устойчивост на компресията, топлинна устойчивост. Търсят се партньори за технически споразумения за сътрудничество, съвместно разработване на техническия процес, замяна на метални или пластмасови части с керамични елементи.

11 GB 42O1 3LAF TR
Компания от Обединеното кралство за производство на котли за затопляне на вода, парни котли и котли-ютилизатори, търси иновативни огнярски решения за изгаряне на дървени пелети, дървен чипс или хранителни отпадъци като люспи на овес или пшеница. Решенията трябва да са в състояние да се интегрират със съществуващите технологии на компанията, с цел разработване на новаторски котли. Всички технически и търговски възможности за сътрудничество ще бъдат оценени.

11 GB 42O1 3LAZ TO
Компания от Обединеното кралство е разработила иновативен котел за затопляне на вода за търговско отопление и промишлени приложения. Той включва уникален дизайн на котелната тръба, с което се постига над 80% увеличение на трансфера на топлината, чрез включването на спирални ребра по вътрешните стени, за намаляване на разхода на гориво и свеждане до минимум на необходимостта от поддръжка. Той обхваща диапазона между 1000KW и 6000kW с работно налягане от 20 бар / g. Фирмата търси техническо и / или търговско сътрудничество.

11 RU 86FG 3LFY TO
Руско индустриално МСП от Екатеринбург е разработило система за автоматичен контрол на регулирането и контрол на електроцентрали, работещи на сингаз. Тази система позволява да се запазят непроменени основните структурни елементи на електрохимичните електроцентрали, когато натоварването се промени значително, както и да се адаптира бързо режима на работа на завода, в съответствие с неговите експлоатационни характеристики. МСП търси партньори за съвместно по-нататъшно развитие или търговско споразумение с техническа помощ.

11 EE 21B9 3LG0 TO
Естонски учени са изобретили крачно колело за придвижване по различни терени / повърхности, включително скали и дори стълби. Колелото може да се използва за различни приложения, които включват транспорт, мобилни роботи, медицинско оборудване, играчки и др. Изобретателите търсят техническо и търговско споразумение с техническа помощ или лицензионно споразумение.

11 TR 99PB 3LFZ TO
Турска компания, която е взела участие в много проекти за енергийната ефективност е разработила иновативна слънчева система за отопление на сгради. Основното предимство на системата е събирането на топлина при 300 градуса по Целзий, която да бъде използвана, когато е необходимо. Компанията търси техническо сътрудничество и / или финансови ресурси.

11 ES 28F8 3LEN TO
Испанска изследователска група е разработила метод за оценка на позициите на разработени ресурси от типа на уеб документи, които да излизат при всяко запитване, направено в търсачка за извличане на информация. Това приложение се използва за класиране на алгоритми, като се оптимизира дизайна, за да се постигне усъвършенстване на инструментите за възстановяване на информацията. Търси се лицензионно споразумение с компаниите, които използват инструменти за извличане на информация.

11 IT 55X8 3LFR TO
Италиански изследователски екип е разработил устройство за мозъчен компютърен интерфейс, способно да придобива и тълкува мозъчни сигнали, като позволява на потребителя да комуникира с външната среда, изключително чрез откриване и разпознаване на подходящи модели на мозъчната активност и без никакво физическо взаимодействие. Устройството е базирано на стабилни визуални евокирани потенциални протоколи(SSVEP). Екипът търси МСП или изследователски център като партньор за техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие.

11 RU 86FG 3LF6 TO
Малко руско предприятие от Челябинск е разработило оборудване за покриване на детайли с различни размери с антикорозионни покрития (цинк-обшивки, покриване с алуминий, калайдисване), с цел удължаване на техния експлоатационен живот. Технологията е базирана на термохимична обработка на метални детайли, изработени от стомана, чугун, както и техните сплави. Технологията е екологично чиста и подобрява трайността на различните материали. МСП търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

11 RU 86FG 3LF5 TO
Руска иновативна компания от Санкт Петербург, специализирана в разработката на софтуер в областта на обработването и анализа на гласове, е разработила гласова платформа за създаване на телефонен интерактивен гласов отговор (IVR). Предимствата на разработената платформа са разпознаване на речта и синтез, както и автентификацията на потребителите с глас. Търсят се разработчици на интегратори и разработчици на софтуер за съвместно по-нататъшно развитие и адаптиране на технологията към специфичните нужди.

11 RU 86FG 3LF4 TO
Руска иновативна компания от Санкт Петербург, специализирана в разработката на софтуер в областта на обработката и анализа на аудио гласове, е разработила софтуерна система за автоматизация на съдебни аудио записи. Разработената система въвежда иновативни методи на придобиване и сравнение на биометричните параметри на речта. Търсят се разработчици на интегратори и разработчици на софтуер за адаптиране на технологията към специфичните нужди и търговски споразумения с техническа помощ.

11 PL 63AW 3LFM TO
Полски учен предлага анализ на видеопотока в реално време, което води до откриване и проследяване на подозрителни предмети, които са оставени без надзор. Технологията е създадена от самия учен. Тя включва адаптивен модел на фона, обект на тракера и сложни класификатори на обектите за използване на Haar черти и SVM. Търсят се техническо сътрудничество за съвместно по-нататъшно разработване, тестване и адаптиране към специфичните нужди, както и техническа помощ и консултации.

10 NL 1D1D 3JU4 TO
Международна организация представя паралелен сферичен механизъм с две степени на освобождаване за ориентиране на тялото в три измерения, чрез завъртане около две оси. Механизмът не съдържа плъзгащи се повърхности, което прави възможно да се избегнат смазочните материали, т.е. да се гарантира висока точност. Миниатюрните механизми са подходящи за микромеханични устройства и MEMS. Собствениците на технологията търсят партньори за лицензионно споразумение и за индустриализация на технология.

11 ES 28G2 3LF7 TO
Испанска изследователска организация е разработила техника за откриване и количествено определяне на бромопропилат, с помощта на инмунохимически метод. Този метод е бърз и ефективен, подходящ за анализиране на проби от вино или други храни от растителен произход, без да се налага предварителна екстракция. Компанията се интересува от лицензионно споразумение и / или сътрудничество за развитието на тази технология.

11 NL 60AH 3LCX TO
Холандско МСП, свързано с Европейската космическа агенция е разработило технология за наблюдение на здравето и безопасността на персонала в отдалечените райони при вредни условия в мини, военни условия, приключенски и космически приложения. Технологията предлага цялостно решение за предоставяне в реално време на информация за личен здравен статус и местоположение, с помощта на biovest и модерни технологии за комуникация с широколентова свързаност. Фирмата търси партньори за установяване на търговски споразумения с техническа помощ.

11 NL 60AH 3LDB TR
Холандска фирма е специализирана в производството на градински инструменти и инструменти за селскостопанско / градинарско приложение. Компанията е разработила изключителна и разширена гама от стандартни и специални продукти и ръчни инструменти. Всички продукти са произведени от въглеродна стомана. Компанията иска да разшири своята продуктова гама с продукти от неръждаема стомана, поради което търси сътрудничество с компании за стомана или технически институти, запознати с коването и закаляването на неръждаема стомана.

11 RU 86FG 3LEG TR
Руска компания за биотехнологии от Москва разработва нова технология за костна регенерация в лицево-челюстната хирургия. Фирмата търси партньори, иновативни компании и изследователски организации за техническо сътрудничество. Търсят се партньори за предклинична (оценка на остра / хронична токсичност и туморогенетичност) и клинични изпитания.

11 FR 34K2 3LED TR
Френска иновативна компания, специализирана в изкуственото осеменяване на животни, има за цел да замени частично или напълно използването на антибиотик в спермата. Фирмата търси активна молекула или механичен ефект, който има цитотоксични свойства или би могъл да забавя бактериите и метаболизма. Търсят се партньори, с чиито ноу-хау, опит или метод да се разработи подходящо решение. Техническо сътрудничество, съвместното предприятие или лицензионно споразумение също са от интерес.

11 FR 37M3 3LEV TO
МСП от северна Франция с над 30 години опит в областта на информатиката и сигурността е разработило нов център за данни, като се вземат предвид 3 фактора: разходи, сигурност и устойчиво развитие. Същността му се състои във физически хостинг за съхранение на данни, позволяващ пълен контрол на сървърите от крайните потребители, както и намаляване на разходите, благодарение на управлението и по-малкото потребление на енергия. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ с предприятия за софтуер и компютърни услуги.

11 RO 662B 3LEM TO
Малка изследвателска фирма от Румъния е разработила флуоресцентна тръба. Тази тръба е част от ново поколение лампи и е резултат от частни изследвания, направени от фирмата. Основното й предимство е двойната светлинна ефективност. Търсят се техническо сътрудничество с изследователска организация, лиценз, съвместно предприятие или споразумение за производство с производител.

11 RU 86FG 3LEL TO
Руско иновативно МСП от Санкт Петербург, специализирано в разработката на софтуер за обработка и анализ на аудио гласове, разработва многоканален запис на обаждания, система за мониторинг в реално време с автоматично записване и подаване на информация за гласовете. Системата осигурява високо качество на запис в шумна среда, проста настройка и поддръжка. Търсят се интегратори и софтуерни разработчици за съвместно разработване, адаптиране към специфичните нужди и търговски споразумения с техническа помощ.

11 PL 63AU 3LE7 TO
Полска компания е разработила концепция и прототип на съвременна бариера за безопасност по пътищата, която е проектирана за защита на особено опасни участъци на пътя. Бариерата, благодарение на използването на специални патентовани решения, разсейва до 90% енергията на сблъсъка между автомобила и бариерата. Фирмата се интересува от продажбата на лиценз за прилагане на разработените модули или на лиценз за производството на цялата бариера с двукорпусен модул.

11 ES 29G6 3LER TO
Испанска изследователска организация е проектирала, разработила и патентовала нов процес за микро стереоскопична снимка на ретината. Тя съчетава две оси, X и Y, чрез манипулиране на движещите се части на камерата на ретината. По този начин се забелязва триизмерно морфологията на обект, който не се вижда в симетричната хоризонтална X-ос. Организацията търси фирми, които се интересуват от лицензирането на технологията или сътрудничество за разработване на нови приложения.

11 ES 29G6 3LEQ TO
Испанска изследователска организация е разработила и патентовала ново устройство за местна упойка за офталмологичната хирургия. Предимството е, че се получава дълбок анестетичен ефект само в желаната област, като се избягват пробиви и дискомфорт, всички това чрез достъпното и лесно за употреба устройство. Агенцията търси партньори, интересуващи се от лицензирането на технологията или сътрудничество за разработване на нови приложения.

11 ES 29h5 3KXN TO
Мултидисциплинарна изследователска група от испански университет е разработила и патентовала система за пестене на вода за битови кранове. Тази система се състои от едно кранче за пестене на вода и помпа, която позволява да се съхранява студената вода, която изтича от тръбата за гореща вода, когато се пусне крана. Може да се използва в домакинството. Групата търси компания за производство на кранове или нагреватели, заинтересовани от получаването на лиценз на патента за популяризиране на тази система.

11 ES 28F8 3L8O TO
Испанска университетска група за изследвания е разработила технологии за синтез на сензори за охранителни приложения, които са в състояние да се интегрират и да обединяват информацията от различни видове сензори и данни в контекст чрез синтез на данни и изчислителни техники. Търси се техническо сътрудничество в проекти за морския и авиационния сектор.

11 ES 28F8 3L8E TO
Два испански университета в съвместно сътрудничество са разработили система за характеризиране на пътния трафик, на базата на ултразвукови сензори, която показва броя, вида и скоростта на превозните средства на пътя. Системата е ненатоварена, осигурява ниска цена, ниска консумация на енергия и лесен монтаж, с други приложения, като ефективно управление на трафика и анализ на околната среда. Университетите търсят компании или публични субекти за лицензиране на тази технология.

11 GB 42O1 3LA3 TO
Компания от Обединеното кралство е разработила иновативен надуваем навес, който може да бъде построен от един човек в рамките на 2 минути. Той може да издържа на неблагоприятни атмосферни условия, като има възможност да бъде произведен с канали за осветление, отопление, охлаждане и т.н. Стандартната версия на производство е с полупрозрачен покрив, което позволява проникването на до 80% естествена светлина вътре. Търси се техническа адаптация към нови начини на използване / пазари или търговско споразумение с техническа помощ.

11 FR 33j7 3LEI TO
Френско МСП предлага на фотоволтаичните монтажници лесен начин за дистанционно управление и наблюдение на мощностите на PV заводи. Това устройство за мониторинг осигурява много по-прецизни електромери (клас Б), в това число GPRS модем. В допълнение, той дава възможност да се сравни производството на електроенергия и слънчева радиация, без да се използва датчик (сателитни данни). Търсят се потенциални партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

11 NL 1D1D 3LBX TO
Международна организация е разработила метод и апарат за анализ на данните от динамичните редове. Тази технология може да се използва в транспорта, електрическата и комуникационната индустрия, за да се извършва анализ на данни, да се следи за аномалии в телеметричните данни и да се съпоставят параметрите, участващи в тези аномалии. Търси се лицензионно споразумение и сътрудничество.

11 RU 86FG 3LDP TR
Руско МСП от Москва се занимава с проучване и проектиране на лекарства за антивирусни, антибактериални и противоракови дейности. МСП търси фирми и научноизследователски организации, специализирани в лабораторните тестове и предклиничните фармакокинетични проучвания за търговско споразумение с техническа помощ.

11 FR 37M3 3LBP TO
Френска лаборатория в областта на аеронавтиката изучава поведението на конструкциите при екстремни напрежения (като например експлозии или въздействия от различни обекти). Експериментът включва проучвания за изчисления, симулация на произшествия, модел на въздействия, недостатъци на конструкциите. Търсят се фирми, лица или инженерни отдели от транспорта и логистиката, строителството и конструкциите, сигурността и околната среда за техническо сътрудничество и общи проекти.

11 ES 24E1 3LHW TR
Това предложение идва от испанска консултантска фирма, която работи в областта на околната среда и ще представи проект, чиято цел е да предложи практически съвети за разходно-ефективното ограничаване на емисиите на газове и други замърсители от животновъдните стопанства. Тази фирма търси партньори с опит в разработването на интегрирани технологии за намаляване на емисиите, за да си сътрудничат за икономически и екологичен преглед и анализ, и да съдействат за разработване на стратегия за развитие.

11 NL 60FI 3KSQ TO
Холандско МСП разработва различни видове сензори, базирани на различни физични принципи, като магнитни полета. Сензорите често определят стойността на използваемост на крайния продукт и по този начин действат като носител на иновации за много компании. МСП ще отговори на потребителските изисквания, или чрез персонализиране или чрез адаптиране на техните стандартни датчици. МСП търси: 1) компании, нуждаещи се от сензори за развитието на продукти 2) познания за прилагане на тяхното ноу-хау върху сензорите.

11 ES 28F9 3LEB TO
Испанска компания, специализирана в развитието на мрежи за управление на инфраструктурата и услугите, е разработила мощна технология, която може да предоставя системи за оперативна поддръжка и подкрепа на бизнеса, фокусирани върху операторите на инфраструктурата, на базата на изкуствен интелектуален софтуерен двигател. С този продукт, готов за пазара, компанията търси техническо сътрудничество, съвместно предприятие или търговско споразумение с техническа помощ.

11 FR 34K2 3LCQ TO
Френски университет по химия е експерт в синтеза и формулирането на еко-съвместими вещества за използване в козметичната индустрия. Предимствата на тези патентовани молекули са мултифункционалност и биосъвместимост. Те идват от възобновяемите източници и могат да бъдат пригодени към специфичните нужди. Френският университет е специализиран и във формулите за козметичната индустрия и може да помогне в развитието и подобряването на химическите формули. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

11 IT 55X8 3LEE TO
Италиански университетски изследователски екип е разработил система за клетъчни материали, които са широко използвани в няколко промишлени приложения. Шупливостта в плътните инженерингови материали често е нежелана за носещите приложения, но тя е от голяма полза за тежестта и намаляването на разходите, шумозаглушаването, топлоизолацията и специфичната якост. Екипът търси индустриален партньор за споразумение за техническо сътрудничество с адаптиране към специфичните нужди.

11 ES 29h4 3KSF TO
Испански университет е разработил универсална технология за капсулиране, чрез използването на нано- и микрочастици. Тази технология позволява капсулиране, защита и освобождаване на съединения, които да бъдат добавени към голямо разнообразие от продукти (храни, Nutraceutical, фармацевтични продукти, ветеринарни продукти, козметика). Университетът предлага технически споразумения за сътрудничество за производство на частици с дружества, които се интересуват от разнообразяване на продукцията си.

11 RU 86FG 3LDY TO
Малко руско предприятие от Челябинск, работещо в областта на икономията на енергия е разработило малка вятърна мелница с веритикална ос и 3 KВ инсталирана мощност. Вятърната мелница е с по-висока ефективност (0,38), която не зависи от посоката на вятъра. Фирмата търси партньори за по-нататъшно съвместно развитие и организация на производство в големи мащаби.

11 IT 54V9 3K8Q TO
Италианска компания, работеща в сектора на възобновяемите енергийни източници е разработила иновативна модулна кула за вятърни турбини, която може да бъде изградена лесно на място. Тази модулна кула позволява създаването на рентабилни инсталации за възобновяема енергия. Фирмата търси други фирми, като партньори за техническо сътрудничество и търговско споразумение.

11 RU 86FG 3LDW TO
Руско МСП от Томск развива навигационно едночипово решение, способно да получава едновременно сигнали от три глобални навигационни системи: GLONASS (Русия), NAVSTAR (САЩ), Галилео (Европейския съюз). Алгоритъмът за обработка на сигнала предвижда постоянна навигация и подобрява прецизността на позиционирането. Новият дизайн не се отразява на увеличаването на разходите, размера и консумацията на енергия на чипа. Търсят се партньори за съвместно по-нататъшно развитие.

11 RU 86FG 3LDX TO
Руска компания от Самара е разработила оптична система за светодиодни лампи с дифракционни оптични елементи. Оптичната система дава възможност за формиране на диаграмни посоки светлина, включително тези на оформени и асиметрични форми, с минимална загуба на светлинния лъч. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество.

11 RU 86FG 3LDV TO
Иновационна компания от Санкт Петербург изучава и произвежда вътрешна облицовка за пещи (огнеупорна изолация), използваща стъклени влакна, огнеупорни материали на базата на алуминиев оксид и силициев оксид, произведен чрез пресоване, кръстосано свързване и вакуумно формоване. Вътрешната облицовка на пещите се използва при процеси с висока температура като изпичане на керамика, изпичане на порцелан и топене на метал. Компанията се интересува от партньори с опит в използването на съвременни огнеупорни материали за по-нататъшно съвместно разработване.

11 RU 86FG 3LDS TO
Руско МСП от Томск е разработило нов материал за запълване с висока абсорбционна способност, изработен от торфен мъх. Предложеният материал, използван като превръзки за рани, предвижда обеводняването на раните, дренаж на площта на раната, отстраняване на инфекциозните и възпалителни бактерии. Предложеният материал осигурява достатъчна пропускливост на въздух и продължителна употреба. Търсят се партньори за съвместно разработване на нови медицински и хигиенни продукти на базата на предложения материал.

11 RU 86FG 3LDT TO
Иновативна компания от Санкт Петербург за проучвания на химическите процеси и химическите реакции проектира и произвежда автоматични станции за разреждане и дозиране на флокуланти, коагуланти, киселини и основи, за предоставянето им на промишлени предприятия с решения на стабилен химически състав, с предварително зададена концентрация и дебит без участието на човешки персонал. Фирмата се интересува от партньори, които използват автоматизирани реагенти за разреждане и дозиране на станции за съвместно по-нататъшно развитие.

11 RU 86FG 3LDR TO
Руска иновативна компанията от Нижний Новгород е разработила персонален термограф за енергийно изследване, като например визуализация на температурните полета на всякакви предмети, включително прозорци, стени, централно отопление радиатори, врати, подове, тръби, трансформатори и други предмети. Персоналният термограф може да работи в широк температурен диапазон, в условията на повишена влажност и запрашеност. Фирмата търси партньори за сътрудничество, които искат да приложат този термограф в своите области на дейност.

11 RU 86FG 3LDQ TO
Руска иновационна компанията от Нижний Новгород е разработила персонален термограф, който позволява измерване на термограмите на изследваните области, който дава възможност за предварителна диагностика, включително опция за телеконсултация с лекуващия лекар. Устройството е абсолютно безопасно, има функциите на медицински термограф, но е значително по-евтино. Фирмата търси партньори за коопериране, които имат желание да приложат този термограф в собствените си области на дейност.

11 RU 86FG 3LDU TO
Иновациoнно МСП от Санкт Петербург, специализирано в развитието на оптичните стъкла е разработило радиационно резистентно стъкло с повишено оптично предаване за защита на персонала и за придобиване на оптична информация за обектите, разположени в областта на радиация. Авторите търсят партньори за съвместни тестове на нови приложения в съответствие с технически и търговски споразумения с техническа помощ.

11 NL 60AH 3LDE TO
Холандско МСП е специализирано в разработването и производството на системи за преобразуване на енергията за хибридни и електрически превозни средства. МСП предлага експертен опит в R & D, съинженеринг и производство на капацитет за други зарядни устройства за електрически превозни средства. Основните предимства са подобрените характеристики по отношение на енергийните загуби, интелигентен и лек дизайн, по-дълъг живот на батерията и персонализиране. Холандското МСП се интересува от търговски споразумения, които могат да бъдат подкрепени с техническа помощ.

11 IT 56Z5 3LCD TO
Италианска компания, работеща в сектора на дървообработването е изобретила новаторска защитна бариера за пътища клас Н2 (със страничен ръб и ръб на моста), изработена от дърво, стомана и полиетилен. Бариерата е патентована в Италия, не вреди на околната среда и намалява разходите за поддръжка на пътищата. Фирмата търси финансови партньори или партньори, които се интересуват от лицензиране и / или покупка на патент и ноу-хау, свързани с иновативната бариера и компании, които да произвеждат тази бариера.

11 GB 42O1 3L8S TO
Компания от Обединеното кралство е разработила GPS хардуер на място и съпътстващи услуги за подкрепа, който е лесен за използване, лесен за контролиране и с много ниска консумация на енергия, което води до много по-рядко зареждане на батерията. Фирмата търси партньори в сферите на социалното здравеопазване (особено деменция и болестта на Алцхаймер), образователни технологии и спортове на открито за техническо сътрудничество и сътрудничество за прилагане на тази технология и пакет от услуги в дома им на пазара по лиценз.

11 US 87GA 3LHS TR
Голяма американска компания търси предложения за иновативни системи за задвижване, които могат да предоставят на потребителя контролиран транспорт за леки товари, чрез използване на акумулаторни или възобновяеми източници на енергия. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукта, проучване на договори, доказателство на концепцията, водещи до увеличаване на производство, съвместно развитие, споразумение за доставки.