Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2009

09 GB 41n8 3EM5 ТО
Британска фирма търси партньори за комерсиализиране на устойчива смола, извличана от растителни материали, която би заменила смоли, произвеждани от нефтени продукти и използвани в строителството, автомобилостроенето и други. Търсят се лицензионни споразумения, техническо сътрудничество и/или смесени дружества.

09 BE 0321 3EKG ТО
Белгийски университет е разработил портативно устройство за мускулна рехабилитация и оценка. То е евтино и много компактно и може да се използва вкъщи или в дома на пациента. То работи и с лаптопи и други устройства. Търси се лицензионно споразумение или съвместна разработка с промишлен партньор.

09 DE 1592 3EMV ТR
Немска фирма търси технология за извличане на енергия от изгаряне на храни и масла. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, споразумения за производство или търговски споразумения с техническа помощ.

09 DE 1695 3EJA ТО
Немска фирма е създала нова медицинска технология, която позволява лечение на болести на мускулите и ставите с нискочестотен ултразвук на по-голяма дълбочина от сегашните устройства. Търсят се партньори за тестване на устройството и използване за техни нужди. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество и споразумение за производство.

08 HU 50R7 0JDG ТR
Унгарска фирма желае да се занимава с разработка и производство на машини за производство на фураж, конвейри за съдове и приспособления за вдигане с цел разширяване на сегашната си продуктова линия с производство на земеделски машини. Търсят се партньори, които биха желали да направят аутсорсинг на разработката на прототипи на иновативни машини от този вид.

09 AT 0105 3ELF TR
Австрийска фирма работи върху нова слънчева система за отопление и търси топлинен флуид с висок топлинен капацитет, който бързо приема топлинна енергия и намалява загубата на топлина. Търси се производител или разработчик на описаната течност.

09 ES 26E5 3EJF ТR
Испанска фирма търси познания за производство на медицински устройства, което се отнася до катетри, туби от пластмаса или силикон или подобни продукти. Фирмата се интересува от придобиване на ноу-хау и има инвестиционен капацитет за различни инжектиращи и извличащи технологии за силикон, гума и пластмаса.

09 PT 65BN 3EGY ТО
Португалска фирма е разработила новаторска система за видеонаблюдение, която може да комбинира аналогови и цифрови камери за наблюдение на местни или отдалечени обекти. Търсят се партньори за търговско споразумение с техническа помощ с фирми, работещи в областта на сигурността.

09 ES 23D1 3D6N ТО
Испанска фирма е разработила система, която предпазва слънчеви колектори от лоши климатични условия. Тя ги пази от прегряване и от контакт със сняг. Търсят се партньори за пренос на ноу-хау или за лицензионно споразумение.

09 BG 0528 3EKO ТО
Български изследовател е разработил и произвел преносимо устройство за отдалечено откриване на повреди в електрически и телефонни кабели и подземни мрежови кабели. Устройството показва мястото на повредата, когато е закачено към измервания кабел. Търси се споразумение за производство със заинтересувана организация в рамките на ЕС.

09 PL 64BH 3DVK ТR
Полска фирма, занимаваща се с производство на прозорци, търси технология за ламиниране на ПВЦ профили, използвани за поръчкови прозорци. Търсената технология трябва да може да подобри качеството, скоростта и да намали човешките грешки в процеса.

09 BG 0528 3EKM ТО
Български независим изследовател е разработил и произвел зарядно устройство за преносими телефони, което може само да генерира енергия в извънредни ситуации, когато електричеството е спряно и в извънредни климатични условия. Търси се производство и/или търговско споразумение със заинтересувана организация в ЕС.

09 ES 24E1 3DDY ТО
Испанска инженерна фирма е разработила телеметрична система за фотоволтаични слънчеви панели. Тя осигурява много важна информация относно устройствата чрез компютър или преносим телефон и създава доклади за производството, графики, сравнения и други. Новата технология е съвместима с всички водещи марки. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

09 SE 67CI 3ENI ТО
Шведска фирма е разработила система за аудио-визуален контрол и наблюдение за промишлени процеси. Гъвкавостта й я прави подходяща за различен брой промишлености и области. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ и/или техническо сътрудничество.

09 HU 50S0 3ELY ТО
Унгарска фирма е разработила оборудване за тестване за налягане на продукти с хидравлични цилиндри. Оборудването е тихо и може да завършва тестове с два вида работна течност без да се разглобява за смяната. Технологията е подходяща за фирми производители на хидравлични цилиндри. Търси се индустриален партньор за по-нататъшно подобряване на технологията, за разработка и производство на оборудване за тестване на генератори.

09 FR 38n0 3EFA ТО
Френска фирма е разработила технология за производство на полиуретанови части. Тази технология създава по-евтини и по-добри многоцветни части от досегашните технологии. Търси се промишлен партньор с нови пазари за споразумения за подизпълнение; може да се разгледат и възможности за лицензионно споразумение.

09 TR 97NA 3EM7 ТО
Турска фирма е разработила строителен материал, който се състои от органични и неорганични връзки и хидрофобна структура. Материалът е топлинно изолиращ и звукоизолиращ. Фирмата се интересува от търговски споразумения с техническа помощ с потенциални партньори от строителството.

09 RO 74DN 3E50 ТО
Румънски изобретател е разработил устройство за подобрена електролиза на вода с отлична чистота на получения водород. То се базира на потребление на вода и използване на 12 волта напрежение и произвежда 100% чист водород. Търсят се производители за производство на генератора на водород.

09 SE 67CB 3EER ТО
Шведски университет предлага помощ за проектиране на металургични части, които са обект на голямо механично натоварване. Търси се техническо сътрудничество с фирми.

09 PL 61AL 3EH7 ТО
Полска инженерна фирма е разработила алармена система за пожар за фабрики, произвеждащи изделия от дървесина. Търси се търговско споразумение с други фирми, готови да внедрят тази система.

09 TR 98OF 3EOW ТR
Турска фирма, занимаваща се с текстил, търси екологично решение за управление на отпадъци от памук, които се произвеждат в големи количества. В момента памучните отпадъци се изгарят. Търсят се технологии за икономично и екологично премахване на отпадъците.

09 GB 41n8 3ERU ТО
Британска фирма е подобрила свойствата на материалите в бързото изливане на материали. Търсят се производители на метални отливки за трансфер на технологии и търговски споразумения.

09 CZ 0744 3EKF ТО
Чешка фирма е разработила система за отопление и охлаждане чрез излъчване на слънчева енергия. Системата е подходяща за жилища и промишлени сгради. Търси се смесено дружество или лицензионно споразумение.

09 NL 60AH 3EGJ ТО
Холандска фирма се занимава с разработка на продукти чрез използване на космически технологии и предлага технология за производство на протези за парализирани хора. Търсят се партньори за прилагане на технологията.

09 PL 64BK 3EAB ТR
Полска фирма, която произвежда части за европейски и американски авиационни и автомобилни фирми, търси технология за лазерно рязане.

09 PL 64BK 3EAM TR
Полска фирма, занимаваща се с производство за автомобилостроенето и авиацията, търси технология за водно рязане. Тя ще бъде използвана за много прецизно изрязване на различни елементи.

09 GB 46P4 3ESG TO
Шотландска фирма е разработила сенници, които държат френските врати (или врати за вътрешни дворове отворени на 90 градуса) отворени в безопасна позиция, непозволяващи да се затворят изведнъж от вятъра, като по този начин предотвратяват от наранявания и скъпи повреди на вратите, стъклата и околната зидария. Фирмата търси партньори за производство на продукта под лиценз и разпространението му сред тяхната (на партньорите) клиентска база, напр. Производители и доставчици на прозорци, врати, блиндирани врати и др.

09 RO 74DO 3ETO TO
Румънска фирма е разработила иновативна технология, която позволява добиването на нов текстилен продукт за здравеопазването, медицината, социални асистенции, свободно време и спортни дейности. Търсят европейски изследователски институти, индустриални партньори или инвеститори за техническо сътрудничество и финансови ресурси.

09 DE 1592 3ERW TR
МСП от Хановер, Германия, ексклузивен дистрибутор на многофункционален материал, изработен 100% от целулоза без свързващи агенти, търси партньор за разработване на стерилни кошчета за еднократна употреба за приложение в медицината и производство на компютърен хардуер и други електронни компоненти. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, джойнт венчър или търговски споразумения с техническа помощ.

09 AT 0105 3ERL TR
Австрийска фирма търси (полу)автоматични решения за полиране на лагерни фланци. Новата технология трябва да позволи полирането на всякакви повърхности на фланци от шлифована стомана без директен ръчен контакт от страна на операторите. Трябва да се спазват строги критерии за качество. Партидите са малки по размер, изисква се малко време за пренастройване. Фирмата търси доставчици на подходящи приложения от индустрията, МСП или изследователски организации.

09 IT 55X2 3EQ7 TO
Италиански изобретател е направил и патентовал устройство за лесно подготвяне и опериране с хартия и картон за рециклиране. Механизмът автоматично смила и пресова хартията и картона, оформяйки ги в брикети или трупи с много по-малък обем. Много по-малко труд е необходим за обработка на картон и хартия при рециклирането, както и много по-малко място е необходимо за складиране и транспорт на събрания материал. Изобретателят търси партньори за производство на устройството и въвеждането му на пазара.

09 IT 55X2 3EH9 TO
Италианска строителна фирма е разработила и патентовала метод за строителство на сеизмично устойчиви къщи и други структури. В сравнение със стандартните методи за строеж с подсилен бетон, новият метод предлага подобрена устойчивост към срутване по време на земетресения, по-бързо се извършват строителните работи, се изискват по-малко квалифицирани работници и се осигурява по-добра термична и звуко- изолация. Фирмата търси партньори за тестване и комерсиализиране на технологията чрез техническо сътрудничество и споразумения.

09 RO 74DN 3ESO
Румънски изобретател е създал система, която използва електрическо устройство за производство на озон за прочистване на вода и въздух. Системата е подобрен генератор на озон – компактен, ефективен и пригодяем. Системата може да се използва за обработка на замърсена вода, стерилизация на въздуха и дори за производство на асфалтови смеси от отпадъчен РЕТ (Polyethylene terephthalate). Търсят се индустриални партньори за производство на устройството или за закупуване на патента или лизценз.

09 FR 34k6 3E61 TO
Френски институт предлага ново устройство за подбор на всякакви видове скариди (живи, мъртви, пресни или размразени). Подборът е базиран на тъканните структури и има за цел постигане на хомогенни партиди. Процесът може да бъде използван за други видове продукти и е във фаза разработване. Търси се техническо партньорство.

09 FR 32j2 3EGH TO
Френско предприятие, създадено от университет, е разработило специфично ноу-хау за дизайн и производство на системи за складиране на водород. Фирмата разработва две монолитни системи за съхранение, използващи хидридни материали или съдове под високо налягане, използващи полимерни обшивки и комбинирани структури за носещи лагери. Фирмата търси техническо сътрудничество.

09 FR 32j2 3DSE TO
Френско предприятие, създадено от университет, е разработило специфично ноу-хау за дизайн и производство на комбинирани сложни структури за подобряване на устойчивостта и намаляване на теглото в сравнение с конвенционалните решения. Фирмата предлага своите експертни умения и опит на фирми, желаещи да разрешат проблем при избор на материали за сложни комбинирани структури, предлагайки добра устойчивост на високо налягане, температури, износване, абразия или корозия. Фирмата търси техническо сътрудничество.