Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - ОКТОМВРИ 2008

08 FR 38m6 0J01
Френско МСП, специализирано в обработка на видео и изображения с цел сигурност – откриване на непозволени влизания, тероризъм, оценка на скорост и контрол, обработка на потоци, е разработило решения, които могат да засекат появяването на предопределени ситуации дори в условия на ниска видимост, да вдигнат аларма, когато е необходимо, както и да постигнат много нисък процент фалшиви тревоги. Тези решения работят от неподвижни камери, куполи, както и от камери вградени в коли.

08 LU 70DB 0J1N
Фирма базирана в Люксембург е разработила уникална мембрана от ПВЦ-силициев двуокис с микропори, която може да бъде използвана като сепаратор в различни видове батерии и устройства за съхранение на енергия. Уникалния капацитет за поемане и отдаване предлага голям потенциал за употреба като мембрана за овлажняване на газове в различни устройства. Основните предимства са контрол върху съдържанието на силициев двуокис и разпределението на пори. Фирмата може да променя характеристиките според нуждите на партньора.

08 NO 79EK 0J37
Норвежка фирма е разработила ново поколение фурни за домашна употреба и търси партньори от страните на ЕС за разпространение и по-нататъшна разработка на продукта.

08 IT 55X2 0IO1
Италианско МСП е разработило система за наблюдение на наличности, която включва четец и подходящ софтуер. Разработена и изпитана в болница, системата дава възможност за лесно намиране на различни предмети, наблюдение върху местоположението им, управление на влизането и излизането на стоки и предотвратяване на непозволени премествания и ненужни и скъпи покупки. Системата е подходяща за всички големи фирми, фабрики, университети, хотели и други. Фирмата е отворена към различни видове споразумения.

08 FR 34K2 0J1I
Френски независим консултант е специализиран в областите на електромагнетиката и електрониката. Той проектира прототипи и произвежда захранвания за автомобилостроенето, аеронавтиката, медицината, промишлеността и военното производство. Консултантът търси промишлени партньори за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

08 NO 79EK 0J2S
Норвежки експертизен център за малки ВЕЦ-ове е разработил аналитичен инструмент, който оптимизира ВЕЦ-а в областта на тръбното осигуряване, препоръчителен тип турбини и техния размер и доходността на инвестицията. Фирмата търси партньори от промишлеността за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

08 SE 67CI 0J2G
МСП от Швеция разработва нов продукт, който представлява комбиниран чип за охлаждане и енергия. Той е много ефективен и може да преобразува топлинна енергия в електрическа с много висока ефективност. Фирмата търси техническо сътрудничество, споразумение за производство или търговско споразумение с техническа помощ.

08 IT 55X5 0J2Y
Фирма от Рим, Италия и специализирана в изследвания, планиране и въвеждане на системи за производство на електрическа енергия, захранвани от възстановяеми източници е разработила линия електрически генератори с акумулатори. Тези генератори са фотоволтаични, но също и вятърни, закрепени или преносими, много иновативни и приспособими към всякакъв вид употреба. Търси се търговско споразумение с техническа помощ.

08 GR 49Q4 0IJQ
Гръцка технологична фирма е разработила новаторска технология за използването на пепел под формата на топчета като потенциално абсорбиращо вещество за премахване на тежки метали от отпадни води. Това е прост и ефикасен начин за употреба на използваните абсорбенти, което гарантира тяхното безопасно изхвърляне на подходящи места като по този начин се премахва опасността от замърсяване на подпочвените води. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или фирми, които желаят да закупят ноу-хау.

08 IT 55X2 0ISP
Италианска фирма е проектирала машина с висока разделителна способност за рязане чрез плазма за употреба с различни видове метали. Системата прави тесни и точни срезове, което позволява оформяне на сложни форми; качеството на изрязване е сходно с това, постигнато чрез лазер, без да се оставят грапавини. Позиционирането се контролира от компютър. Системата може да обработва листове метал с размери 6500 на 2200 и с дебелина до 50 милиметра. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

08 PL 62AS 0J0S
Полска фирма произвежда много леки части за велосипеди. Тя се специализира в главини на колела. Фирмата желае да разшири производството си. Тя търси технология или готови решения за производство на джанти. Джанти направени от въглеродни нишки и с диаметър 26 инча не трябва да бъдат по-тежки от 340 грама. Фирмата търси промишлен партньор, който да доставя готови джанти или подходящи технологични решения.

08 NL 60AF 0IXA
Холандско МСП е разработило новаторска технология за разделяне. Този центрофужен сепаратор е проектиран да разделя течности с частици до 0.3 микрона. Технологията позволява дву- или тристъпково разделяне на течности на два флуида и твърда маса. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ. Технологията може да бъде адаптирана към специфични изисквания, фирмата ще осигури техническо обучение.

08 IT 56Z5 0J25
Италианска фирма е разработила нова технология за по-лесно стягане на въжета и за отваряне на стягата без прилагане на сила. Фирмата търси промишлен партньор за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

08 DE 1380 0IXT
Немска фирма търси партньори за автоматизиран метод за дезинфекциране на питейна вода. Фирмата използва електрохимична технология за активиране без химикали. Методът е ефективен срещу вируси, бактерии, гъбички и намалява замъряемостта и биологичните отлагания в тръбите. Той пази от възстановяване на растежа на бактерии без да се образува резистентност срещу дезинфектанта. Фирмата търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

08 DK 20A9 0J0Z
Датска фирма е разработила микротурбина с мощност от 1 киловат до 20 киловата. Турбината е много лесна за инсталиране и има прост принцип за управление. Изобретателят търси партньор за лиценз за производство и продажби.

08 CZ 0744 0IYM
Малка чешка фирма, занимаваща се с производство, доставка и сглобяване на слънчеви топлинни и фотоволтаични колектори, е разработила система за затопляне на вода, която използва топлинна и фотоволтаична слънчева енергия. Основната цел е да се произведе система за затопляне на вода, която работи със слънчева енергия с минимални работни нужди и надеждна както за фирми, така и за домакинства. Фирмата търси стратегически партньори за лиценз или споразумение за смесено дружество и бизнес партньори за търговски споразумения и производство.

08 GB 41n8 0IW7
Британска фирма, занимаваща се с химикали, предлага нов вид нетоксичен, нискотемпературен препарат за избелващи и почистващи приложения (текстил, хартия, пулпа, дрехи за пране). Разработен от британски университет, тази революционна химия използва съединения на основата на перкарбамидна киселина за да чисти отлично при ниски температури с минимално въздействие върху природата. Фирмата търси търговски партньори, занимаващи се с производство на препарати за почистване и избелване.