Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2013

12 GB 4103 3P0V TO
Домакинствата и търговските помещения често се сблъскват с ниско водно налягане и им се предлага единствено решение чрез скъпа и шумна помпа за налягане (или силна водна струя). Малко предприятие от Обединеното кралство е разработило устройство, част от размера и разходите. Работещо при ниско налягане, то стимулира местното налягане. Търсят се ВИК доставчици и монтажници за търговски споразумения с техническа помощ.

13 ES 28F9 3RZ7 TO
Испанска ICT компания е разработила иновативна софтуерна платформа, фокусирана върху намаляването на разходите за печат като същевременно намалява емисиите на въглероден двуокис, причинени от печатарската дейност. Решението се справя ефективно с всички въпроси, свързани с оптимизацията на печата и неговото управление, като е подходящо за всяка организация. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ.

13 ES 28F9 3RYS TO
Испанска фирма производител на смазочни материали е разработила иновативна гама от смазочни материали, базирани на нанометална технология с обшивка. Това решение забележително увеличава експлоатационния живот на метални авточасти като двигатели, трансмисии, лагери и други части на триене. Фирмата търси техническо сътрудничество, за да тества нови приложения и да извърши адаптация към специфични нужди. Освен това се търсят търговски споразумения с техническа помощ.

13 FR 34k3 3S04 TO
Френски технологичен център е развил опит в електроизвличането на съединения от мая и микроорганизми. Извлечените съединения могат да бъдат протеини, ензими, пигменти, липиди от голям интерес за хранително-вкусовата промишленост, козметиката, както и терапевтични приложения. Френският технологичен център търси партньори, интересуващи се от увеличаване на техния суров материал или за тестване на този нов процес чрез технически сътрудничества.

13 DE 1375 3RXQ TO
Изследователска група от германски университет е разработил метод за откриване на зловредно съдържание в неизпълними файлове, например PDF документи или Flash анимации. Голяма част от заплахите срещу системите за краен потребител се увеличават от тези файлове. Изследователската група може да покаже ефективността на техния метод на данни от около 500 000 реални злонамерени и доброкачествени PDF документи. Търсят се лицензионни партньори или партньори за съвместно по-нататъшно развитие.

13 ES 23D2 3S09 TO
Испанска изследователска група е разработила система за управление на електроразпределителната мрежа по по-ефективен начин. Системата използва система, базирана на изкуствен интелект за оптимизиране на решенията между доставчици и потребители. Технологията е напълно разработена, патентована и е наличен прототип за демонстрация. Изследователската група търси фирми, които да придобият тази система за експлоатация или съвместно по-нататъшно развитие.

13 IE 51S6 3S0C TO
Ирландски производител на покрития с фокус върху приложения за специализирани покрития е разработил Liquid Applied Sound Dampening (LSAD), оцветени покрития, които значително намаляват шума от вибриращите метални повърхности. Покритието може лесно да бъде прилагано като се използват стандартни методи за приложение на мокри покрития и има широка гама от индустриални приложения. Фирмата търси партньорство с индустриални партньори, които в момента произвеждат продукти, които могат да се възползват от системите за намаляване на шума.

13 SE 67CJ 3RZY TO
Шведско МСП е разработило система, която стопля и изсушава въздуха в основите на къщите, които могат да бъдат повредени от висока влажност. Системата комбинира две технологии, слънчеви колектори и контролирана вентилация, за ефективното поддържане на въздуха в основите на къщата по-топъл и по-сух, отколкото въздуха отвън. Енергоспестяващата система поддържа регистър с история на температура и относителна влажност с течение на времето. Фирмата търси партньор за търговско сътрудничество с техническа помощ/подкрепа.

13 ES 23D1 3S0B TO
Испански изследователски център в областта на ICT е разработил, съвместно с голяма компания, отговорна за водоснабдителните системи в градските части с повече от 2 милиона жители, усъвършенствано и интегрирано ИТ решение за оптимизиране на управлението на водните ресурси, осигуряващо изчерпателна и надеждна информация за реалното потребление и определящо параметрите за постигане на по-рационално използване на водата. Търсят се партньори за тестване и подобряване на инструмента преди въвеждането му на пазара.

13 ES 27F3 3RMK TO
Андалусийски университет е разработил изобретение, което е дюза за подобряване на аеродинамиката в превозни средства, по-специално за мотоциклети, автомобили или влакове. Това се постига чрез ефекта на Вентури чрез увеличаване на скоростта на изходния въздух, без да се използва друг тип устройство, модифициране на аеродинамичния профил на превозните средства, приравняване на формата към по-тънка, което е по-подходящо за падащия поток. Институцията се интересува от лицензионно споразумение.

13 ES 27F3 3RMS TO
Андалусийски университет и други институции са разработили ротаторен компонент за интегрирана оптична поляризация, включващ три пасивни единици поляризационен ротатор каскаден & алтернативен с два фазорегулатори, които са приспособени за точно и енергично предоставяне на дадена поляризационна ротация, за да се компенсират производствените отклонения от нормалната геометрия и/или настройка на централната дължина на вълната на компонент с определена стойност. Институцията се интересува от лицензионно споразумение.

13 ES 27F3 3RMQ TO
Андалусийски университет е разработил твърда холангиографна канюла, която позволява перфорацията на коремната стена, без да изисква допълнителни елементи. Чрез тази нова канюла се добавя контрастна течност, улесняваща събирането на изображения. Институцията се интересува от лицензионно споразумение.

13 ES 27F3 3RML TO
Андалусийски университет и други публични институции в Испания са разработили изобретение, което осигурява пептид, който насърчава образуването на кости на настоящото им място. Този нов пептид може да бъде използван за лечение на заболявания, изискващи формиране на костите. Институциите се интересуват от лицензионно споразумение

13 ES 27F3 3RMP TO
Андалусийски университет и друга институция са разработили нова стратегия (фармакологичен придружител) за лечение на болестта на Гоше, чрез възстановяване на биологичната функция, инактивирана чрез мутация. Крайната цел е да се заеме с разработването на модерни предклинични и клинични фази (където е приложимо), за да се постигне по-ефективно лечение на пациентите. Институциите се интересуват от лицензионно споразумение.

13 ES 27F3 3RMT TO
Андалусийски университет и друга институция са разработили специално проектирано заключване за отваряне на еластичен външен фиксатор, използван за лечението на някои видове тазобедрени фрактури, което позволява контрол на движението в краищата на фиксатора, получавайки неговото отваряне по определен начин. Институциите се интересуват от лицензионно споразумение.

13 FR 33j6 3RRY TO
Френско МСП, специализирано в производството на тъканни материали, е разработило набор от технически тъкани за защита от електромагнитни вълни. Приложението е от завеси до приложения за професионални дрехи за хора със свръхчувствителност към вълната. Тези технически тъкани имат текстилен аспект и могат да бъдат произведени от различни влакна, в зависимост от приложението - от естествен до изкуствен материал. МСП търси производител, специализиран в работно облекло за производствено споразумение.

13 KR 9A9D 3RZJ TO
Корейско МСП, което е специализирано в домашни мрежи, домофон, разработване и производство на видео наблюдение, е разработило интегрирана система за автоконтрол на интелигентна сграда, за да увеличи максимално пестенето на енергия до 40%. Простата и рационална структура на системата задоволява както дизайнерите на системата, така и потребителите. Освен това, тя има първата в света стандартна система за автоматизация на жилищни и нежилищни сгради. Фирмата търси партньор за техническо сътрудничество.

13 KR 9A9D 3RZI TO
Корейска фирма е разработила система за мобилен договор (решение в електронна форма). То позволява на продавачите да носят само смартпади с информационни каталози за продукта. Решението в електронна форма на компанията помага на корпорациите да спестят време при бизнес процеса, повишаване на продажбената продуктивност и премахва употребата на хартия. Това решение ще бъде използвано при застраховане, банково дело, финанси, телекомуникации, образование и така нататък. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество, финансови ресурси.

13 PL 63AW 3S08 TO
Учен от Северозападна Полша е разработил новаторско тайно ноу-хау, увеличаващо добивната маса от маринована херинга до около 100%, значително намалява отпадъците от производство на маринати, което от своя страна позволява икономическия растеж и намалява отрицателния ефект, който индустрията има върху околната среда. Търсят се лицензионни споразумения, съвместно понататъшно развитие (техническо сътрудничество) и търговски споразумения с техническа помощ.

13 ES 252K 3S00 TO
Учени от испански консорциум на болници и изследователски центрове, работещи върху респираторните заболявания са открили три семейства на съединения, полезни за получаване на фармацевтични състави за лечение на възпалителни заболявания като сепсис, остро белодробно увреждане или синдром на остър респираторен дистрес, предизвикан от сепсис и/или механична вентилация, ендотоксичен шок, ендотоксемия и травма. Те се интересуват от извършване на предклинични проучвания съвместно с отрасъла и/или лицензиране.

13 NL 60FI 3RRC TR
Холандска компания, активна в проектирането на сглобяеми сгради, търси партньори за участие в промишлен производствен процес за топлоизолация на голям съд за сезонно складиране на слънчева топлина. Фирмата основно търси производител на изолационен материал с висока стойност с устойчивост на температура 90 C, за да се прилага в хидроизолирани съдове за топлинно съхранение. Фирмата търси лицензионни споразумения и сътрудничество с техническа помощ.

13 NL 60FI 3RXG TO
Холандско МСП е разработило технология за масова спектрометрия, която има предимството да прави изображения с висока резолюция и бързо измерване. Тази техника на изобразяване е използвана за разбиране на структурата и състава на биологичните системи. Фирмата търси техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с партньори, които имат знанието и опита по отношение на био-медицинските изображения.

13 GB 45P2 3RZ0 TO
Компания от Обединеното кралство е разработила пакет от нови методи за възстановяване на благородни и промишлени метали от каталитични преобразуватели, електронни, индустриални и минни отпадъчни потоци. Този изключително полезен нов процес използва 85% по-малко енергия, по-малко химикали и генерира по-малко в сравнение със съществуващите методи за термично възобновяване. Компанията лицензира своите технологии за катализаторни и електронни фирми за рециклиране на отпадъци, метални рафинерии и минни компании.

13 LU 70DB 3RYF TO
Люксембургски изследователски център е разработил софтуерна архитектура, която значително подобрява взаимодействието човек-компютър при всеки процес за обработка на многопараметрични данни, предполагащ човешка намеса в реално време. Както потребителският опит, така и цялостния процес на обработка на данни са подобрени и е осигурена съвместимост с огромна и пълна екосистема, включително хардуерни компоненти и тактилни приложения за таблети. Търсят се както технически, така и джойнт венчър сътрудничества.

13 FR 37M3 3RZW TO
МСП от Северна Франция е разработило и патентовало много подвижно и леко оборудване за много бързо осигуряване на висока електрическа енергия на всяко място и във всеки момент. Тази система използва няколко вида съществуващи двигатели, които са широко разпространени в областта на приложение и поради това е много по-гъвкава, евтина и по-малко замърсяваща от традиционните генератори. Фирмата търси партньори, интересуващи се от лицензионни споразумения или търговски сътрудничества с техническа помощ.

13 ES 24D8 3RZM TR
Испанска фирма за млечни продукти търси некалорични натурални подсладители с минимално стягащо действие. Фирмата търси за предпочитане продукти, основани на екстракт от Stevia, но и други продукти на базата на други екстракти, като Неохесперидин, Thaumatin и т.н., също ще бъдат взети под внимание. Компанията е готова да постигне техническо споразумение за сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с цел утвърждаване на тези съединения в млечната промишленост.

13 FR 38n0 3RV2 TR
Френска фармацевтична компания, специализирана в алтернативни лекарства и фототерапия, е разработила изотоничен разтвор за грижи за уста и нос. За да се отдели продукта от горивото, за да се запази качеството му, и за да се даде на потребителите възможността да използват спрея във всяко положение, МСП търси партньор, който може да произвежда чанта с клапанов спрей с 2 края за грижа за уста и нос. Търсят се производствено споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

13 FR 38m7 3RQR TO
Френско МСП е разработило техническо ноу-хау, основано на 45-годишен опит, който съответства на уникален заден опит и знания, която позволява да се справи с проблема на електрониката, оборудването и системите, които трябва да работят при лъчения и/или тежки електромагнитни условия. То предлага оценяване на електронните устройства и системи и предлага втвърдяващи решения. Фирмата предлага техническо сътрудничество на производители на електронно оборудване и главен изпълнител на функционална система.

13 FR 35k9 3RZL TR
Френско МСП иска да разработи управленско решение за дистрибуция на възобновяема енергия за оптимизиране на потреблението: чрез откриване на праговете на мощност, съобразно енергийната наличност и нужди. Този инструмент, включващ софтуер и електромеханични елементи, трябва да реши най-доброто разпределение на електрическа енергия. Готовото за употреба решение е търсено за търговско споразумение с техническа помощ. Търсят се също фирми, работещи по този вид решение за съвместно техническо сътрудничество.

13 KR 9A9D 3RYW TO
Корейско високоинтензивно технологично МСП е разработило инструмент за тестване на софтуер за автомобилен, железопътен и въздушен транспорт. Инструментът автоматично отчита софтуерните грешки. Ползата от него е, че намалява времето за тестване, лесен е за възстановяване на грешки и ефективен при управление на резултатите от теста. Тази иновативна технология покрива статични анализи, единични и интеграционни тестове и мониторинг на тестовото покритие. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.

13 FR 32j0 3S2C TR
2 R&D партньора (Франция, Белгия) се обединяват за разработването на нови технологии за автоматизирани производствени процеси. Целта на проекта е да се разработят устройства, които позволяват широколентов анализ (изображение и спектрометрия) на синтезирана медия (заварена баня) в процеса на конфигурация. Те търсят МСП/ Академии с опит в разработването на спектрометри на терахерцови непрекъснати вълни и системи за терахерца изображения (камера, матрични детектори), за да анализират спояващите медии на различни материали.

13 NL 1D1D 3RZH TO
Международна организация от NL се интересува от лицензиране на система и метод за синтез на алуминиеви образци с определени състави, серия комбинаторни алуминиеви образци и библиотеки и оформени алуминиеви компоненти чрез използването на директен топлинен източник, свързан с многожична преференциална глава. Проводниците, свързани към целевата зона чрез топлинния източник, могат да контролират съставите, за да предскажат точно крайния продукт. Търси се лицензионно споразумение.

13 BE 0319 3RZ9 TR
Белгийска компания разработва нов вид стелки за женски обувки с токчета. За да се подобри производителността на стелките, компанията има нужда от отстранимо и репозициониращо се лепило за силикон. Компанията търси техническо сътрудничество.

13 NL 1D1D 3RZF TO
Международна организация от NL се интересува от лицензиране на система и метод за синтез на комбинаторни алуминиеви библиотеки. Този процес описва скрийнинг техника за материали в инженерното поле, което позволява получаване и анализ на няколко различни сплави в един план. Това се постига чрез използването на лъч с висока електронна енергия, за да се стопи, разбърка и контролира охлаждането на два или повече елемента. Търси се лицензионно споразумение.

13 NL 1D1D 3RZD TO
Международна организация от NL е разработила нов начин за диагностициране на аномалии или неочаквано поведение на системи чрез анализа на теметричните данни на тези системи. За приложения, където голям брой параметри (20 000 или повече) се предават за анализ, тази методика има явни предимства в сравнение с предишните методи за мониторинг, осигуряване на ранни засичания на аномалии. Търсят се сътрудничества за лицензионно споразумение.

13 PL 62AQ 3RY1 TR
Фирма от Североизточна Полша, оперираща в производството на селскостопански машини, метални конструкции и звукопоглъщащи бариери, търси технология за цифрови измервания на големината на пространствени елементи. Технологията ще бъде използвана за извършване на измервания в производствени процеси и контрол на качеството. Технологията трябва да бъде готова за изпълнение. Фирмата търси индустриален партньор за сътрудничество под търговско споразумение с техническа помощ.

13 PL 62AQ 3RX6 TO
Изследователска единица (Североизточна Полша) е разработила метод за блокиране на разпространението на пукнатини в елементи, направени от стомана 30HGSNA с използването на лазер. Технологията се използва за намаляване или спиране на пукнатини и може да се прилага към авиацията и автомобилната индустрия за производство на най-натоварените части на машини и двигатели с цел повишаване на тяхната трайност и безопасност на експлоатационната употреба. Отделът търси техническо споразумение за по-нататъшно технологично развитие.

13 NL 1D1D 3RZC TO
Международна организация в NL предлага иновативен метод за свързване на два тънки метални слоя, приложими при гъвкави субстрати. Тази връзка се осъществява чрез Micro (кухи) нитове, осигурявайки механична и електрическа връзка чрез използване на модерна лазерна технология. Методът е надежден и не изисква големи контактни повърхности, без усилие осигурява механична и електрическа връзка. Търси се лицензионно споразумение.

13 NL 1D1D 3RZ1 TO
Международна агенция в NL се интересува от лицензиране на електрически преобразувател на захранване, свързан към източник на електричество и електрически захранвани линии като например автобус. Новостта на тази система лежи върху способността му да изпълнява функциите на плъзгане, регулация на зареждане на батерия и регулация на изтощаване на батерия със само два активни ключа. Търси се лицензионно споразумение.

13 NL 1D1D 3RZ2 TO
Международна агенция в NL се интересува от лицензиране на нов дизайн на телескоп за ултра-широко зрително поле. Тези видове устройства са способни да визуализират зрителни полета от над 6ox6o, като обикновено се използват във видимата и инфрачервена спектрална област на земята и планетарно наблюдение и откриването на бързо движещи се слаби обекти. Това изобретение осигурява такова устройство с високо качествен образ и плоска фокална равнина, надминавайки предишни предложения на изкуството. Търси се лицензионно споразумение.

13 NL 1D1D 3RZ5 TO
Международна организация представя изобретение, което предлага възможността да се развива много високо ефективни галванично изолирани преобразуватели, от порядъка на 98-99% при използване на състоянието на най-съвременни технологии и коригиране, като същевременно се запази малък размер и маса. Изобретението използва нова техника, за да се интегрира регулацията на конверторния изход, като поддържа превключватели с нулево напрежение и нулев ток в главните прекъсвачи, което води до нулева загуба при превключване. Търси се лиценз.

13 ES 276D 3RYY TO
Андалусийска изследователска група е разработила нова система за предупреждение и информация, която да помогне за предотвратяване на сблъскванията между кораби. Изобретението се състои от проста система, предназначена за подкрепа на дежурен наблюдаващ офицер на плавателното средство при вземането на навременни и точни решения за необходимите маневри, когато е налице непосредствена опасност от сблъсък с един или повече кораби. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

13 ES 276D 3RYZ TO
Няколко публични изследователски организации и университети от Испания са разработили ново семейство sp2-иминозахарни съединения за лечението на болестта на Гоше. Те действат като фармакологични придружители, така че ензимът Глюкоцереброзидаза, отговорен за това заболяване възстановява своята активност. Тяхната висока селективност избягва странични ефекти. Търсят се индустриални партньори, интересуващи се от споразумение за предоставяне на патент или техническо сътрудничество.

13 ES 276D 3RYM TO
Изследователи от университет в Испания, работещи по „фотобиотретиране на отпадъчни води, са разработили нова процедура за отстраняване на хранителни вещества, съдържащи се в градските отпадъчни води чрез използване на микроводорасли. Важна особеност е, че този нов процес се осъществява на два етапа. Първата фаза е премахването на хранителни вещества в тъмнината; Втората фаза, растежът на биомаса участва във фотобиореактор. Търсят се индустриални партньори за няколко форми на сътрудничество.

13 ES 276D 3RYL TO
Изследователска група от университет в Испания е разработила акустичен материал от развалени превозни средства. Продуктът основно е направен от частите на автомобил, които придобиват механични свойства, които им позволяват да станат самоподдържащи се. Новият материал е с високо звукопоглъщане за ниски и високи честоти, както и има възможността да намалява шума при работа при всякаква честота. Изследователската група търси заинтересовани индустриални партньори за лиценз и техническо сътрудничество.

13 ES 276D 3RYK TO
Изследователска група от университет в Испания е разработила нов натурален продукт за риби, богат на протеин, Омега-3 и калций. Огромното богатство на протеини и Омега-3 мастни киселини от този продукт, прави ракообразните идеални за за използване като източник на храна или хранителна добавка. Търсят се партньори от бранша, за лицензиране на патенти.

13 ES 276D 3RYJ TO
Андалусийска изследователска група е разработила система за намаляване на алкохолното съдържание при запазване на лозаро-специфичните свойства предвид ниските температури на производство. Тази техника е икономична и добавя поредица от различни природни плодови екстракти, които осигуряват биологично активни съединения. Търсят се партньори от бранша, за лицензиране на патенти.

13 ES 276D 3RUZ TO
Андалусийска изследователска група е разработила нов метод за синтезиране на 2-аминотетралини. Тези съединения са много интересни за лечение на заболявания като Паркинсон и синдром на неспокойните крака. Може да бъде приложен за синтезиране на голямо разнообразие от 2-аминотетралини, като Ротиготин и 8-OH-DPAT (8-хидрокси-NN-дипропиламинотетралин). Търсят се индустриални партньори заинтересовани от патентен лиценз или техническо сътрудничество.

13 KR 9A9D 3RYV TO
Корейско МСП произвежда лазерни глави, лазерни интерферометри (хетеродинен интерферометър лазер) и прецизна измервателна система. Хетеродинният интерферометър лазер се използва за полупроводници/ FPD експлоатационни машини, FPD мастилено-струен принтер, ултра прецизен 3D измервателен уред, ултра прецизна производствена машина. Притежава висока точност на измерване с помощта на лъч с граничеща лазерна честота. Фирмата търси партньор за лицензионно споразумение.

13 NL 60FI 3RYC TR
Нова холандска компания, поделение на съществуваща компания, активна в областта на пречистване на води, е разработила нова технология за улавяне на въглероден диоксид със заявка за патент в процес на обработка. Изследователският проект цели да развие този лабораторно тестван процес в готова за пазара, оптимизирана и мащабна технология. Търси се партньор, специализиран в инженерна химия и за оптимизиране на процеса. Потенциален втори партньор може да бъде CO2-отделяща компания, която открива възможности за тестване.

12 IT 53U4 3QVD TO
Изследователски център от Университет в южна Италия, отговарящ за иновациите и развитието в храните, е разработил хранителни филми и покрития, базирани на биополимери като превозни средства от вещества от различен характер (антиоксиданти, антимикробни вещества, аромати) за подобряване на качеството и срок на годност на храните. Групата търси финансови и индустриални партньори за технически споразумения и партньори в хранителната индустрия, които да се възползват от съществуващото ноу-хау (лицензионни споразумения).

12 IT 53U4 3QV9 TO
Изследователски център от Университет в Южна Италия е разработил майонеза, направена като слънчогледовото олио е частично или напълно заменено с орехово олио (25-50-75-100% орехово олио), богата на Омега 3 и 6. Иновативният сос съчетава мекотата на класическата майонеза и оригиналността на ореховото олио. Групата търси финансови и индустриални партньори за започване на технически споразумения и които да се възползват от съществуващото ноу-хау (Лицензионни споразумения).