Бюлетин "ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО" - НОЕМВРИ 2011

11 DE 1380 3LGM TO
Голям германски изследователски институт е разработил уеб-базирана система за производствен контрол, която следи производствените процеси в реално време и дава възможност за свеждане до минимум на негативните последствия от аварии. Тази технология е приложима в автоматизацията и ИТ процедурите / технологии, инвестиции, строителство, машиностроене, електротехника и автомобилна промишленост. Институтът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 IT 52T6 3KYS TO
Италианска компания предлага геопространствен подход за моделиране на сложните отношения между множество противоречиви човешки нужди и състоянието на екосистемите. Тя позволява да се моделира ефектът от човешката дейност върху състоянието на екосистемите в рамките на геопространството. Тази информация може да помогне да се предскажат потенциалните бъдещи сценарии за състоянието на екосистемите, произтичащи от различните алтернативи за управление (или промени в използването на териториите. Фирмата търси споразумения за техническо сътрудничество.

11 IT 52T6 3KY6 TR
Италианска компания, активна в областта на консултациите за околната среда (нови ресурси за опазването на природното наследство и туристическата експлоатация) е разработила серия от индекси за туристическите показатели) и експлоатация на морските обекти, въз основа както на природните ценности, така и на биологичните (например естетика, достъпност). Компанията търси опит в изграждането на приложения за преносими устройства, за развитието на информационните инструменти (например приложения за Iphone и Android).

11 EE 21B9 3LI5 TO
Естонски изследователи са разработили иновативни полиетиленови композитни полимерни материали с минерален пълнител. Материалът може да се използва за производството на фолио, тръби или други продукти, на базата на полиетилен. Производството с добавен минерален пълнител е много по-евтино и по-лесно за обработка от подобни на тебешир материали. Търси се лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

11 KR 9A9D 3LHH TR
МСП от Корея търси технология за заваряване чрез екструдиране за формирането на цилиндрична форма при обработка. Търсят се производствено споразумение за процеса на инсталация, съоръжения и търговско споразумение за инженерни и технически консултации с европейски компании с технологичен напредък, като Германия и Швеция.

10 IT 55X7 3JIO TO
Италиански изследователски институт е разработил конкретна методология за управление на диагностиките в лабораториите. Неговата дейност се отнася до развитие, определяне, тестване, оптимизиране и трансфер на методи и технологии за обучение, подчертаване и разпространение на културното наследство, чрез значителен на брой конкретни казуси, в Италия и в чужбина, с позоваване на обекти, които имат голямо международно значение. Търсено сътрудничество: техническо сътрудничество и финансиране

11 ES 28G2 3LGX TO
Три испански научноизследователски организации са разработили нова саморазбъркваща се хоросанова смес. Този хоросан е съставен от цимент, варовиков пясък, варовиков пълнител, добавки и термично активирана хартия с остатък утайка. Повторната употреба на тези отпадъци позволява подготовката на хоросана и бетона с подобрени физични и механични свойства. Производителите на хоросан и бетон се интересуват от разработването и комерсиализирането на тази технология с лиценз, технологично и производствено споразумение.

10 IT 55X7 3JLL TO
Италианска изследователска лаборатория на Националния съвет за научни изследвания е разработила иновативна сеизмична мярка за исторически сгради. Системата е с предпазна сеизмична мярка, предназначена на статичен принцип за намаляване и елиминиране на удари върху арки и сводове, който се състои от отлагането на маса, поддържана от връзки с цел да се увеличи компресията при удари. Изследователската група търси възможни технически решения за реставрационни проекти и финансови ресурси.

10 IT 55X7 3JLI TO
Средство за Интелигентна Енергия бе разработено от италианска изследователска лаборатория, с цел да разпознае и оцени подходящите устойчиви енергийни решения и да приложи най-добрата практика при историческите сгради. Средството помага на експертите да намерят решения за реставрацията на монументи, които опазват културното наследство, подобряването на естетическия и архитектурния потенциал и да подсигури функционалност, енергийна ефективност и висока топлинна ефективност. Тип на търсено сътрудничество: технологично сътрудничество и прилагането на средството.

11 KR 9A9D 3LHC TR
Корейско МСП търси напреднала технология за преса за горещо оформяне за стоманени бланки за намотки, нагряващи се до 950 градуса по целзий във фурна за заздравяване на материала.Търси се техническо сътрудничество, споразумение за производство и търговско споразумение с техническа помощ.

11 KR 9A9D 3LGE TR
Корейско средно предприятие търси технология за разработката на какъвто и да е етап от развитие, за производството на водородни продукти, системно оборудване, системна връзка за съхранение на водородни продукти с цел снабдяване.

11 RU 86FG 3LGH TO
Руска изследователска група от Саратов изучава многосензорно устройство за бърза диагностика на сложни газове в околната среда. Устройството позволява увеличаване на чувствителността за разпознаване на газовете и концентрацията на ppm обхвата. Разработчиците търсят партньори за техническо сътрудничество и развитие на комерсиални прототипи и съвместни по-нататъшни изследвания.

11 RU 86FG 3LGG TO
Учен от Русия разработва технология за пречистване на водата (въздуха) от кал. Технологията е базирана на свойствата на механичните вълни. Тя позволява извличането на вода (въздух) с висока чистота без използването на консумативи. Ученият търси партньори за по-нататъшна разработка, съвместно подаване на международни заявки за патент, джойнт венчър.

11 AT 0106 3LDC TR
Австрийски консорциум за производство на хартия и изследователски институт търсят партньори, които да предлагат технологии за повърхностно покритие, което намалява или премахва химически или биологически депозити, придържайки се към повърхностите във водни системи на машини за хартия. Технологиите могат да бъдат в развитие, прототипи или на пазара. Тестови покрития за табели, който да бъдат оценени на място в заводите за хартия. Компанията търси споразумение за лиценз, техническа поддръжка или съвместно използване.

11 AT 0106 3LFG TO
Средно предприятие от Австрия, специализирано в пречистване на водата и почистване на отпадъчни води е разработило филтрираща система за едри и дребни отпадъци за използване на порести органични кухи влакна и мембрани с 25% повече ефикасност, която подсигурява премахването на бактерии и вируси, при значително намален размер на филтъра и намалени разходи за подмяна и поддръжка. Търсим търговски партньори за джойнт венчър и техническа помощ.

11 PL 62AP 3LF9 TR
Полска компания търси технология за преработка на дърва с диаметър до 25см. Технологията трябва да се състои от автоматично подаващо дървата устройство. Фирмата търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

11 PL 62AP 3LDM TR
Полска компания работеща в сферата на производството на дървени продукти търси цифрово програмно управление за рязане на гофрирано табло с помощта на робот. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

11 PL 62AP 3LDL TR
Полска компания търси информационна система за проектиране и поръчка на мебели от самите клиенти. Компанията търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ или споразумение за лиценз.

11 CZ 0744 3LG7 TR
Чешка компания намираща се в Прага, с дългогодишен опит в изработката на възобновяеми източници на енергия търси партньори, които да предоставят иновативни и рентабилни части за използване на слънчеви колектори за топлина за климатизация. Компанията търси джойнт венчър или бизнес споразумение, за дългосрочна подкрепа на тяхната дейност в централна Европа.

11 SE 67BY 3L3L TO
Шведско средно предприятие с дълъг опит в почистването на промишлените отпадъчни води е специалист в пречистването на високо замърсени отпадъчни води. Системата е използвана за почистване на отпадъчни води от общини, в химическата промишленост, почистването на кондензирана вода от електрически централи, изгаряне на отпадъци и сероочистване и т.н. Фирмата предлага нейния опит и продукти на индустриални и общински партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

11 AT 0108 3LI2 TO
Австрийски изследовател е разработил система която позволява PV панелите
на движимите ламели на ролетните щори да бъдат свързани към рамката. Контролът, който е свързан към LED телевизор и към PV панела позволява светлинен и сенчест контрол. Изискванията за охлаждане и отопление са намалени и се предоставя напълно независимо решение. Предвижда се модернизирана употреба в по-старите сгради както и инсталация в сгради "Енерджи Плюс".

11 US 87GA 3LI6 TR
Голяма Американска компания търси предложения за компоненти или технологии, които да позволяват намаляването на калориите и ефекта на затлъстяване в сладоледа като запазва вкуса, усещането и вида. Компанията се фокусира върху съставките около сладоледа включително глазурата, бисквитите или курабийките. Фирмата се интересува от лицензиране, доказателство на концепцията, което ще доведе до увеличаване на производството, споразумение за доставка, изследвания по поръчка, съвместно развитие и производство на продукта.

11 GB 46P4 3LHV TO
Шотландско средно предприятие специализирано в договорното развитие и производствените услуги предлага формула за "Устойчивост на злоупотребата", въз основа на съобразени отпуснати профили, които да помогнат за намаляване на риска от злоупотреба с подправянето на дозатори за контрол на лекарствата. Търсят се академични и индустриални партньори, които развиват контролирани лекарства за споразумение за производство и или търговско споразумение с техническа помощ.

11 SE 67CJ 3LHG TO
Шведска строителна компания е разработила екологично чиста къща, базирана на нов строителски метод и технологии, които значително ще намалят ефекта върху околната среда, a в дългосрочен план и енергопотреблението им. Соларни панели ще генерират енергията, нужна за отопление, охлаждане и домакинските електроуреди. Дългосрочната цел е създаването на обособено селище, което не се нуждае от външен енергиен източник. Компанията търси инвеститори.

11 IT 56Z4 3LIM TO
Италиански проектант, в сътрудничество с университетска изследователска лаборатория във Великобритания, са разработили и тествали, нов роторен двигател с вътрешно горене, който се предвижда да е най-ефикасния малък двигател в света (BSFC от 210g/ kwh бензин; 175g/kWh дизелова версия). Двигателят има напълно нов термодинамичен цикъл и поради простото си устройство той ще е с 30% по-евтин от подобни съществуващи двигатели. Търсят се индустриални партньори за лицензиране и
сътрудничество.

11 IT 56Z4 3LIN TO
Компания от Североизточна Италия, специализирана в автоматизацията в индустрията, съществуваща успешно от 1984г. в сектора на електроинженерството, са разработили нова хибридна система, която е в състояние да управлява и оптимизира полученото електричество с различни възобновяеми енергийни източници. Компанията се интересува от намирането на промишлени търговски партньори за договаряне по лиценз, по-нататъшно развитие и финансова помощ.

11 IT 53U6 3LHD TO
Италианска компания в сферата на изследванията е разработила набор от специализирани софтуерни инструменти за управлението и анализа на медицински и геномни данни (основно отнасящи се към Affymetrix microarray), включително: предварителна подготовка и анотация на геномни изрази за TMEV статистически анализи, предварителна подготовка и модел на извличане от данните на Единичен нуклеотиден полиморфизъм и микро РНК данни. Компанията се интересува от техническо сътрудничество за по-нататъшно развитие или лицензиране, както и от техническа помощ.

11 IT 53U6 3LHF TO
Италиански спин-оф университет, базиран на директно ноу-хау е разработил уеб-базирана система за управление на съдържанието, за доставки на корпоративни комуникационни услуги, персонализирани прегледи и разпространение на подбрана информация от интранет / интернет потребители. Системата поддържа мониторинг, придобиване и маркиране на традиционни и он-лайн източници. Фирмата търси организации и доставчици на комуникационни услуги, както и специализирани ИТ фирми за търговски / технически споразумения.

11 IT 53U6 3LJ1 TR
Италианска ИКТ компания със силни правомощия в класификацията и странирането търси методи за автоматично разпознаване и извличане на статии от списания и вестници. Предложеното решение трябва да бъде в състояние да се ускори процеса на ръчна селекция, който обединява няколко приложения за управление на документи. Приемат се и решения, базирани на изследвания и индустриални прототипи. Фирмата търси лицензиране, и / или технически възможности за сътрудничество.

11 IT 53U1 3LE2 TR
Компания от Южна Италия, работеща в областта на енергията от възобновяеми източници, търси технологични партньори в областта на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, способна да достави CHP производствени линии в съответствие с потребностите на пазара. Търси се партньор с добър опит в анаеробното разлагане за течни биомаси и с доказани умения в областта на производството на енергия.

11 IT 53U1 3LE1 TO
Компания от Южна Италия, работеща в областта на възобновяемите енергийни източници като интегратор на услуги предлага технология, състояща се от една термична система, на базата на полимерна обвивка, която може да възпрепятства наличието на лед с цел да се подобри безопасността на движението по пътищата. Фирмата търси партньори от сектора на промишлеността / научните изследвания за техническо сътрудничество.

11 IT 53U1 3LE0 TO
Компания от Южна Италия, работеща в областта на възобновяемите енергии предлага прототип на слънчеви парници, който може да използва променливи размери на генератора, според нуждите на фотосинтезата на засетите култури. Предлаганата технология предлага съвместимост между земеделските дейности и производството на енергия за качествени продукти. Търсят се компании от селскостопанския сектор за техническо / производствено споразумение с техническо сътрудничество.

11 IT 55W4 3LFD TO
Италианска компания е разработила и патентовала системи, имащи за цел да анализират и намалят движенията на корабите, причинени от вълните и да стабилизират бордовите компоненти. Системата предлага реални възможности за намаляване на въртенето и по-голяма ефективност, по време на навигация или пътуване. Тази стабилна, електронно контролирана система, позволява да се намали движението на вълните до 90%. Фирмата търси партньори, заинтересовани да тестват продукта.

11 IT 55W4 3LFN TO
Италиански изследователски център е разработил безинвазивен новаторски оптичен метод за оценка на зрялостта на плодовете, на базата на измерването на флуоресценцията на хлорофил (оцветителна оценка). Тази техника се прилага върху преносими устройства за откриване в областта, както и он-лайн след прибирането на реколтата за контрол и сортиране на плодовете. Търсят се партньори, работещи в науката за градинарството и след прибиране на реколтата; за общи проекти за научни изследвания и технологично развитие в селското стопанство; МСП, които се интересуват от тестване на устройствата.

11 IT 55W4 3LFJ TR
Италиански университет е разработил и патентовал механичен инструмент за събиране на стъклото от люкове на излезли от употреба перални машини. Инструментът събира напълно всички стъкла на люка за по-малко от десет секунди, без да го раздробява, което позволява пълно рециклиране на стъклото. Системата е безопасна за използване, като в същото време и останалата част от процеса на рециклиране е по-безопасен. Университетът търси МСП, които се интересуват от индустриализирането и производството на този инструмент.

11 IT 55W4 3LFI TO
Италианскa изследователска лаборатория е разработила нови синтетични стратегии за получаване на наночастици от материали във водни и неводни среди. Разработени са методи за присаждане, с които се променя повърхността на наночастиците при органични и неорганични покрития. Тези материали, вариращи от 10 до 500 нанометра са готови да бъдат използвани при покритието на повърхности, както и за обогатяване на материали като текстил, стъклени повърхности и др. Може да бъде предоставена допълнителна техническа информация, но се търси частно споразумение.

11 IT 55W4 3LFO TO
Италианска компания, специализирана в паралелното компютъризиране е разработила и патентовала цветна система за управление, специално проектирана за керамичните плочки за украса. За разлика от други подобни системи, които съществуват на пазара, тя е базирана на измервания и позволява автоматично създаване на прототипи и инструментална екипировка за декорация на керамични плочки. Освен това дава възможност за преход от декорация към печат на керамичните плочки. МСП търси търговско споразумение с техническа помощ.

11 IT 55W4 3LIT TO
Италиански университет е разработил и патентовал хемостазно устройство за лапароскопия. С това интегрирано устройство можете да поставите специален тампон в хирургическата област, който да се премахне в края на процедурата. Фирмата търси партньори, които са добре установени на пазара и са заинтересовани от използването на устройството.

11 IT 55W4 3LIF TO
Италианска лаборатория за изследвания, специализирана в проучването на микровълнови технологии за индустриални приложения е разработила и патентовала иновативен вид химически реактор, използващ микровълнови антени. Търсят се развитие и комерсиализация на технологията.

11 IS 81ET 3LDI TO
Исландскo МСП е разработило и е в очакване на патент за LED (Light Emitting Diode) лампи и драйвери за приложения за осветление в градинарството с водно охлаждане, висок интензитет, голяма издръжливост, ниски разходи за поддръжка и висока енергийна ефективност. Тази икономична на разходи и енергийно ефективна LED базирана система за осветление може да бъде пригодена за отглеждане на парникови цветя и зеленчуци. Фирмата търси партньори за търговско / техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

11 IS 81ET 3LDH TO
Исландско МСП е разработило LED (Light Emitting Diode) система с ниско потребление на енергия, на базата на фотобиореактори (PBR) за ултра висока производителност на биомаса от микроводорасли. Очаква се патентоване на PBR системата. Тя е подходяща за търговско производство на различни продукти от биомаса, включително фармацевтични продукти, храни, пигменти и биогорива. Фирмата търси партньори, заинтересовани от търговско / техническо сътрудничество и лицензионно споразумение.

11 GR 49R2 3LIX TO
Гръцки изследователски институт е разработил иновативен метод за разпределяне на отпадните води при извличането на маслиново масло от мелници (OMWW) върху повърхността на почвата. Този метод е показал, че органичната материя и фитотоксичните вещества могат да се разграждат бързо от почвените микроорганизми, освобождавайки в същото време значителни количества макроелементи, като калий, който в дългосрочен план увеличава плодородието на почвата. Търси се техническо сътрудничество със собственици на мелници за извличане на маслиново масло.

11 FR 36l5 3LII TR
Френска компания, специализирана в развитието на персонализирани и укрепващи вградени системи, търси техническо сътрудничество с пристанища и митническо оформяне с цел да бъде утвърдена и развита система за управление на контейнери.

11 FR 36l5 3LIC TO
Френски технологичен център, съвместно с Френска лаборатория, насърчава техниките на начални микроанализи, базирани на използването на високоенергийни йонни лъчи, които са доставени от ускорител на частици. Търси се техническо или търговско договаряне

11 FI 30I1 3LHB TO
Финландски изследователски център е разработил термично устойчива нишка за използване при електромеханичните сензорни приложения. Нишката е високочувствителна към натиск, което позволява решения за сензорите при големи площи. Нишката е базирана на наномодифициран, термопластичен материал и има способността да поддържа електростатичните си свойства в широк температурен диапазон. Компанията търси производители на нишки на индустриално ниво и производство чрез лицензиране.

11 ES 23D2 3LGP TR
Испанска компания търсеща иновативно устройство за наблюдение на преброяване на аеробни микроорганизми в реално време във водни хидравлични системи. Технологията трябва да има способността да определя количеството микробиологично замърсяване за по-малко от 60 минути. Устройството трябва да е напълно или частично (повече от 80%) разработено. Компанията търси индустрии, притежаващи тази технология за търговско споразумение с техническа помощ или за съвместно участие в проекти.

11 ES 27F4 3LHL TO
Андалусийски изследователски институт предлага метод за сортово идентифициране на полен от маслини ползвайки SSR маркер ( Simple Sequence Repeats) и набор, състоящ се от нужните съставки и инструкции за ползването на този метод. Търсят се биотехнологични или компании в друг сектор за лицензиране или споразумение за развитие.

11 ES 27F4 3LHM TO
Испанска организация за публично изследване е патентовала метод за наторяване на почвата, базиран на ползването на термофилни бактерии от рода на Ureibacillus Brevibacillus и Geobacillus като екологични селскостопански торове. В резултат на тения метаболизъм, тези хетероморфни бактерии отделят сулфати и амоний в почвата, подобрявайки хранителното съдържание. Приложението на този биологичен метод позволява спирането на използване на химични торове. Търсят се партньори интересуващи се от споразумение за патент.

11 ES 27F4 3LI7 TO
Андалусийска изследователска група е разработила верига, която измерва движението. Веригата поддържа фиксиран размер блокове с различен размер, покриващ всички популярни версии на MPEG. Търси се споразумение за лиценз с телекомуникационни, телефонни и видео компании.

11 ES 27F4 3LJG TO
Андалусийска изследователска група е разработила нова процедура, която съдържа разграждането на анаеробни условия на твърди битови отпадъци в две температурни фази (термофилна и месофилна), без разделяне на микробиологичните фази. Процедурата увеличава стабилността на процеса и дневния капацитет на растенията за третиране на отпадъците. Ефективността също е подобрена по отношение на производството на биогаз и елиминирането на органични субстанции. Те са отворени към няколко вида сътрудничество.

11 CH 84FB 3LHP TO
Швейцарска компания, предлагаща решения за събиране, анализиране, и запазването на каквото и да е уеб съдържание включително и цели интернет сайтове или домейни на корпорациите, правни или държавни индустрии и доставчиците на интернет хостинг. Тези услуги са специфично проектирани за управление на записи, подкрепа на съдебни спорове и електронни открития в целия индустриален сектор. Средството е лесно за употреба и надеждно. Компанията е отворена за сътрудничество като лицензиране, техническа консултация, джойнт венчър.

11 BE 0213 3LJJ TR
Мултинационално предприятие със седалище в Брюксел търси технологии, методи или изпълнения след шприцоване на пластична деформация. Компанията би искала да реши редица проблеми, свързани с ограниченията при формоването и монтажа на ограничени части. Фирмата търси различни видове сътрудничество.

11 GB 42O1 3LBO TO
Британско средно предприятие е развило иновативена интегрирана информационна система за мултимедийно оформени клинични доклади за пациенти, електронни здравни досиета. Системата позволява чрез Систематизирана Нуменклатура в медицината (SNOMED) терминология в телездравните услуги и може да бъде използвана безпроблемно за синхронно актуализиране на електронното досие на пациента. Търси се техническо и търговско сътрудничество.

11 TR 99PB 3LE5 TR
Турска медицинска компания се нуждае от разработване на медицински технологии и рецепти, и търси партньори, които са патентовали медицинско ноу-хау или технология, която няма много генерични лекарства и може да бъде платена от публично финансирани програми за здравно осигуряване.

11 FR 37M3 3LGL TO
Френска лаборатория, специализирана в технологичните консултации и изследвания за поведението при пожар, поддържа транспортни и логистични организации за квалификация на материали. Тази квалификация засяга също така бъдещите Европейски стандарти, които ще влязат в сила през 2013г. Търсят се индустрии или публични лица в транспортния сектор за техническо сътрудничество или консултации, джойнт венчър споразумения или проекти по разработване и развитие.

11 FR 33J8 3LGI TO
Френско средно предприятия в биотехнологиите е фокусирано в развитието на иновативни пробни лекарства за възстановяване на невронните системи. По този начин се предлага демонстрация на неврозащитни и невровъзтановителни дейности, предполагащи интерес за лечението на травматични или дегенеративни нарушения на централната нервна система. Компанията се интересува от партньорство да развие различни приложения, базирани на тази технология.

11 ES 23D1 3LG2 TR
Испански изследователски център търси партньори за проект, насочен към създаването и развиването на нови формулировки, основани на бадемови черупки пълни с термопластичен, обработен чрез пресоване и шприцоване. Тези съставки ще бъдат тествани и техният производствен процес и увеличен към сектори като играчки, мебели и декорации. Партньорът трябва да е производител, в който и да е сектор и да сътрудничи активно в определянето на изискванията и спецификите за утвърждаване на материала.

11 GB 77dz 3LJ8 TO
Британска компания предлага своя опит в разработването и производството на
високопроизводителни свързани ламинирани очила. Очилата притежават висока безопасност, структурни и огнеупорни свойства. Компанията търси партньори за техническо сътрудничество и съвместни научни изследвания за развитието на нови подобрени продукти на изкуството.

11 US 87GA 3LJI TR
Голяма Американска компания търси предложения за технологии, които ще предоставят ранно откриване на огъване, хлъзване или падане на режийни проводници, използвани за доставяне и разпространение на електричество. Те се интересуват от изследвания по поръчка и консултации.

11 GB 46P5 3KBU TR
Малък Шотландски производител на сирене търси прозрачен, дишащ опаковачен плик за цели сирена, които ще позволят логото на сиренето да бъде показано без това да нарушава срока на годност и качеството на продукта.